Onteigening voor natuur moet in het uiterste geval mogelijk blijven!

Provincie en gemeente werken al jaren aan de aanleg van een natuurgebied van 2250 hectare in de Krimpenerwaard. Daarvoor is veel grond van boeren nodig. Met een zeer beperkt deel van hen is (nog) geen overeenstemming bereikt over de aankoop van weilanden of het meedoen aan natuurbeheer.
De huidige manier van boeren is een te zware last voor de natuur. Veel planten en diersoorten verdwijnen door de hoeveelheid mest en stikstof in de grond. Afgelopen donderdag is een onderzoek uitgebracht van Natuur & Milieu. De uitkomst bevestigt de omvang van het waterprobleem in Nederland. 83% van de onderzochte sloten, vennen, grachten, vijvers en kleine plassen verkeert in slechte staat. Door een te veel aan nitraat en fosfaat, afkomstig van de landbouw (bijvoorbeeld meststoffen en bestrijdingsmiddelen). Dit is problematisch voor de biodiversiteit en bevordert algengroei.
Dan de uitspraak van de Raad van State. De gemeenteraad mag de natuurontwikkeling zwaarder laten wegen dan het belang van de veehouder.
De stand van zaken na 15 jaar van overleg met de boeren om er in minnelijk overleg uit te komen. Met 73 grondeigenaren zijn de onderhandelingen gestart om te komen tot zelfrealisatie of verkoop van de grond. Er zijn nog 10 partijen over die een laatste minnelijk bod hebben ontvangen en een aanzet tot onteigening. De overige boeren hebben het aanbod geaccepteerd. De uiterste datum is opgeschoven naar 1 december 2021 dat de partijen er uit moeten zijn. De onteigening zelf is een uiterst zorgvuldig traject.
Nu willen alle politieke partijen, met uitzondering van Pro Krimpenerwaard,  onder het motto ‘Dit nooit meer’ een landelijk statement maken tegen de onteigening van boeren voor de aanleg van natuurgebieden. In een nog op te stellen verklaring voor de regering en de provincies wordt gevraagd bij toekomstige natuurontwikkeling het machtsmiddel onteigening te vermijden voor het verkrijgen van agrarische gronden. In plaats daarvan moet, nog meer dan in Krimpenerwaard is gebeurd, worden ingezet op samenwerking en maatwerk.
Gezien het doorlopen zorgvuldige traject kan deze actie niet serieus worden genomen. Dit is meer voor de bühne. Wij moeten accepteren dat er altijd boeren zullen zijn die niet mee willen werken. Om het natuurproject te laten slagen is er nog een middel en dat is onteigenen. Allemaal in het belang van het klimaat; de woningbouw binnen het verstedelijkt gebied; de gezondheid. Daar staat Pro Krimpenerwaard voor.

Blijkens een ingelaste “benen op tafel bijeenkomst” (besloten natuurlijk) werd de raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De doorlopen procedure werd door 5 deskundigen van de provincie/programmabureau toegelicht en vragen beantwoord. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat wel degelijk sprake is van een zorgvuldig proces van minstens 15 jaar. Inzet is te komen tot een volledige schadevergoeding als alternatieven niet worden omarmt of niet aan de orde zijn. Individuele zaken werden natuurlijk niet besproken. Geen enkele partij heeft zich verzet tegen onteigening!

De actie van met name CDA en SGP kan niet los worden gezien van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Pro Krimpenerwaard heeft bij herhaling die partijen opgeroepen geen uitspraken richting de boeren te doen die niet kunnen worden nagekomen. Helaas, volharden zij daarin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.