Jeugdzorg/WMO – fraude door zorginstellingen

Gemeenten hebben grote tekorten op de jeugdzorg, maar zoals uit onderzoek van onder meer Follow the Money blijkt, boeken veel aanbieders van jeugdzorg hoge winsten. Die zorgaanbieders sluizen “overgebleven” zorggelden weg naar onbekende bestemmingen. Pro Krimpenerwaard heeft op 16 maart 2021 over de zorgfraude aan het college raadsvragen gesteld. Op een van de vragen heeft het college geantwoord dat er op dit moment bij de regionaal toezichthouder diverse signalen in onderzoek zijn; hier zitten ook casussen vanuit Krimpenerwaard tussen.
Op een andere vraag heeft het college geantwoord dat wettelijk gezien de zorgaanbieders maximaal vijf jaar de tijd hebben om hun declaraties in te dienen bij de gemeenten. In de inkoopafspraken is een declaratietermijn van 1 maand afgesproken (zorg geleverd in de maand januari, uiterlijk declareren 28 februari). Sommige aanbieders zijn echter (door omstandigheden) achter met de declaraties en hebben dit ook besproken. Pro Krimpenerwaard heeft vervolgvragen gesteld.

Vragen:
1. Graag verneemt Pro Krimpenerwaard de stand van zaken betreffende de onderzoeken naar zorgfraude binnen de gemeente.
2. Ook willen wij weten of alle declaraties voor 2020 zijn ontvangen.
3. Zo niet, om welk bedragen gaat het dan?
4. Kunnen wij geïnformeerd worden over de achterliggende oorzaken dat niet binnen de afgesproken periode wordt gedeclareerd?

Antwoord college:
1. Er zijn in totaal 24 meldingen gedaan bij het regionaal meldpunt vermoeden zorgfraude waarvan er 15, voornamelijk op WMO gebied, in behandeling zijn (peildatum 28-06-2021). De meldingen betreffen zowel signalen over de kwaliteit als de rechtmatigheid.
2. Op 16-09-2021 is ruim 88% van de declaraties jeugdhulp voor 2020 binnen. De resterende declaraties kunnen nog t/m 2025  worden ingediend.
3. Naar schatting gaat het om een bedrag van circa € 200.000,–
4. Achterliggende oorzaken kunnen zijn:
• Bij aanbieders: wijziging in bedrijfsapplicaties, knelpunten in het berichtenverkeer, wijzigen van rechtsvorm en/of het fuseren van partijen.
• Bij verwijzers: verkeerd toepassen declaratieregels, foutief inschatten van het woonplaatsbeginsel, te laat indienen van (her)indicaties/verlengingen terwijl zorg aan cliënt
reeds geboden wordt.
Dit soort oorzaken worden besproken met de regionale contractmanagementteams (CMT) om vertragingen in het declaratieproces zoveel mogelijk te beperken.

Pro Krimpenerwaard maakt zich grote zorgen over het groot aantal misbruikzaken bij de zorginstellingen. De zeer late termijn van declareren van de kosten door de zorginstellingen moet per omgaande worden aangepakt. De zorggelden moeten op de goede plaats terecht komen en het college moet voorkomen dat “overgebleven” zorggelden worden weggesluisd naar onbekende bestemmingen. Pro Krimpenerwaard blijft zich inzetten dat de zorggelden goed en in voldoende mate worden besteed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.