Het college stelt een onafhankelijk onderzoek in naar fraude en corruptie bij bouwprojecten; maar hult zich in vaagheden!  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft op 24 juli jongstleden besloten om officieel melding te doen bij de rijksrecherche nadat zij een anonieme klachtenbrief per mail over mogelijke misstanden ontving, ontstaan in de periode voor 2015.

De rijksrecherche heeft aangegeven dat zij op basis van de informatie uit de anonieme mail nu zelf geen onderzoek zullen uitvoeren. In overleg met de rijksrecherche is afgesproken dat de gemeente Krimpenerwaard eerst zelf onderzoek zal doen.

Het college vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de feiten. Daarom heeft het college in zijn vergadering van 7 september besloten een gespecialiseerd onderzoeksbureau opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een onderzoek en advies uit te brengen over de bevindingen.

Na een leveranciers selectieprocedure is een bureau gekozen. Het geselecteerde bureau dat de opdracht zal uitvoeren is Strated Consulting uit Rotterdam. Het bureau, voornamelijk werkzaam voor de (semi-) publieke sector, heeft jarenlange ervaring en een bewezen track record in onafhankelijke feiten- en waarheidsvinding onderzoeken.

De uitkomsten van dit onderzoek bepalen de vervolgstappen die het college kan of moet nemen. Ook hierin laat het college zich adviseren door Strated Consulting en treedt hierover in overleg met de rijksrecherche en het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

De raad heeft hierover van het college een geheim RIB ontvangen waarvan de tekst volledig overeenkomt met het persbericht. Dan is het ook nog opmerkelijk dat de burgemeester tijdens de commissievergadering van 7 september hierover geen mededeling heeft gedaan.

Pro Krimpenerwaard heeft op 26juli 2021 aan het college vragen gesteld over de vermeende corruptie. Het college heeft niet binnen de termijn geantwoord waarop Pro Krimpenerwaard de burgemeester daarop heeft aangesproken. Hij zegde toe dat de beantwoording na het collegeoverleg van 7 september zou plaatsvinden. Inderdaad heeft de burgemeester woord gehouden en de beantwoording van de 17 vragen hebben wij op 8 september ontvangen. Het college weigert in het belang van het onderzoek in te gaan op de vragen en verwijst naar de de raadsbrief van 24 juli. Daarin wordt slechts melding gemaakt van een anonieme klachtenbrief en de verzoek aan de Rijksrecherche voor onderzoek. De RIB van 7 september gaat over het instellen van een onafhankelijk onderzoek, nadat de rijksrecherche het laat afweten.

In het belang van het onderzoek wil het college geen antwoord geven op de vragen van Pro Krimpenerwaard m.u.v. 13 en 14:

 1. Wanneer heeft het college deze anonieme klacht ontvangen?
 2. Heeft het college toen meteen actie ondernomen?
 3. Zo ja, wat is daar toen uitgekomen?
 4. Zo nee, waarom niet?
 5. In de klacht wordt ook geschreven over het bestaan van een overzicht van enkele betalingen over 2014 tot € 100.000,–. Is dit overzicht door uw college opgevraagd?
 6. Zo ja, kan dat overzicht worden toegezonden?
 7. Zo nee, waarom niet?
 8. Er zijn volgens de anonieme e-mail al eerder klachten ingediend over de hierbij betrokken bedrijven/instellingen. Is dat correct?
 9. Wanneer zijn die klachten binnengekomen?
 10. Zo ja, wat is hiermee gedaan?
 11. Is de burgemeester, portefeuillehouder personeelszaken, ook gestart met een onderzoek onder de ambtenaren die hiervan op de hoogte zouden zijn, volgens de anonieme klacht?
 12. Zo nee, waarom niet?
 13. Wanneer start de rijksrecherche met het onderzoek?
 14. Wanneer wordt verwacht dat dit onderzoek wordt afgerond?
 15. Wordt de raad volledig over de uitkomst van dat onderzoek geïnformeerd?
 16. Zijn er vanaf 1 januari 2015 al eerder klachten ontvangen, ook over de periode voor die tijd, waarin de gemeente(n) of gemeenteambtenaren corrupt, corruptief worden genoemd?
 17. Zo ja, graag een overzicht van die klachten en aanvullende informatie.

Wat heeft het college te verbergen? De meeste vragen vallen onder de verantwoordelijkheid van het college en er is geen enkele reden om hierop geen antwoord te geven. Dat schaadt het onafhankelijk onderzoek niet. Het is ook opmerkelijk dat het college tot op heden niet op eigen initiatief in overleg treedt met de raad. Een waas van geheimzinnigheid doet deze vermeende corruptie geen goed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.