Op 25 januari heeft het college in een dossieroverleg over “Toekomstperspectief Krimpenerwaard” de politieke partijen bijgepraat. Dat ging met name over het gesprek van het college van burgemeester en wethouders met de gedeputeerden. Het college is groot voorstander van het …

Bizar dat het college de raad geen inzicht geeft in bouwplannen maar de provincie wel Lees meer »