Voor het houden van raadsvergaderingen wordt, wegens de Corona voorschriften, noodgedwongen vergaderd in de gemeente Alphen a/d Rijn. Hopelijk is dit van korte duur en kunnen we snel op een locatie binnen de gemeente vergaderen. In de raadsvergadering van 16 …

Algemene financieel beschouwingen Pro Krimpenerwaard Read more »

De Rechtbank heeft in haar uitspraak het beroep van de gemeente Krimpenerwaard tegen de provincie Zuid-Holland in de zaak MooiMekkerland te Stolwijk ongegrond verklaard. Tevens is het besluit voor de verlenging van de vierde begunstigingstermijn (dwangsom) tot 1-12-2020 door de …

Uitspraak Rechtbank in de zaak MooiMekkerland Read more »

Pro Krimpenerwaard houdt op 1 oktober om 20.00 uur zijn openbare ledenvergadering in hotel/restaurant Belvédère, Lekdijk-West 2, Schoonhoven (zaaltje beneden naast kegelbaan). De partij is er voor iedereen die mee wil denken over de toekomst van de Krimpenerwaard. U bent …

Openbare “leden”vergadering van Pro Krimpenerwaard Read more »

Namens alle politieke partijen heeft Pro Krimpenerwaard een verzoek ingediend om het onderwerp “Vervuiling  IJsseldijk Noord en bouwplannen” op de locatie Bolderkade/Avia-terrein in Ouderkerk a/d IJssel op de agenda te plaatsen van de raadscommissie. Alle politieke partijen zijn door verontruste …

Vervuiling IJsseldijk Noord – Ouderkerk a/d IJssel Read more »

Op 1 oktober biedt de regio Midden-Holland haar concept RES aan aan het Nationaal Programma Energiestrategie. Doel van het Nationaal Programma is bijdragen aan reductie van CO2 -uitstoot door het vergroenen van de energievoorziening (naast besparen). Alle gemeenten hebben zich …

Duurzame energie ambitie van onze regio (RES) Read more »

In het Algemeen Dagblad van 21 juli 2020 staat een artikel met de kop “Krimpenerwaard en Krimpen ruziën over verkeersknooppunt”. Er zou een venijnige briefwisseling zijn over de reconstructie van de Grote Kruising in Krimpen. Voor de inhoud verwijst Pro …

Krimpenerwaard en Krimpen a/d IJssel ruziën over verkeersknooppunt Read more »