Pro krimpenterwaard heeft een wijzigingsvoorstel ingediend tijdens de raadsvergadering van 16 december 2020 om de door de VGBK/wethouder voorgestelde loting af te wijzen. De wethouder gesteund door de raad vindt dat 10% van de schaarse sociale huurwoningen beschikbaar moeten komen …

Wethouder VGBK wil weer loten voor de toewijzing van sociale huurwoningen Read more »

Pro Krimpenerwaard heeft ter voorbereiding van de raadsvergadering van 15 december 2020 informatie gevraagd over een bedrag van € 700.000,– (afgerond).  Waarom is zo’n fors bedrag nodig voor de transformatie van het Sociaal Domein. Volgens de toelichting wordt dit budget …

Pro Krimpenerwaard is ontgoocheld over de aanpak van het Sociaal Domein Read more »

Woningeigenaren komen in aanmerking voor een vaste bijdrage van € 70,00 voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat geldt ook voor de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Laat het geld niet liggen en maak hiervan gebruik. U moet dan wel …

Maak gebruik van de subsidieregeling energiebesparing! Read more »

Pro Krimpenerwaard heeft zich samen met de omwonenden ingezet om twee waardevolle en beeldbepalende bomen bij de Burg. Uilkensstraat te Bergambacht te behouden. Beide bomen zijn meer dan 100 jaar oud en zouden aanvankelijk in de weg staan in verband …

Bomen Burg. Uilkensstraat/Bergambacht-voorlopig gered! Read more »

Pro Krimpenerwaard heeft, evenals andere partijen,een hulpkreet van bewoners van de Burg. Uilkensstraat e.o. te Bergambacht ontvangen. Zij zetten zich in voor het behoud van twee waardevolle/beeldbepalende bomen in hun straat. Het betreft een Esdoorn en een Kastanje, beiden meer …

Beeldbepalende bomen Uilkensstraat in Bergambacht worden mogelijk gekapt Read more »

Pro Krimpenerwaard heeft bericht ontvangen dat de provincie Limburg militairen gaat inzetten als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Het gaat om een proefproject. Het betreft tien medewerkers van de Lichte Brigade in Oirschot, die buiten diensttijd en in boa-uniform toezicht gaan houden …

Inzetten militairen als boa in buitengebied Read more »

Op 24 november 2020 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken van het college van burgemeester en wethouders en MooiMekkerland om het treffen van een voorlopige voorziening hangende de hoger beroepen uitspraak …

MooiMekkerland krijgt uitstel van faillissement Read more »

Pro Krimpenerwaard heeft zich als eerste partij uitgesproken om een financiële bijdrage te leveren voor de aanpak van de Algeracorridor ook in het belang van de verkeersdoorstroming van en naar de Krimpenerwaard. Dat is van groot belang voor onze inwoners. …

Pro Krimpenerwaard tegen een ongedekte cheque van 4 miljoen voor de Algeracorridor Read more »

Tijdens de raadsvergadering van 10 november, de Begrotingsraad, is motie A20-018 tijdens de stemming aangepast. De motie ging over de lijkbezorgingsrechten. Het college had voorgeteld om de begroting sluitend te maken met een eenmalige verhoging van die rechten met 12,8%. …

Forse verhoging leges door “blunder”! Read more »