In de oordeelsvorming R&F van 27 februari 2024 is het onderwerp “Nieuwe Milieustraat” besproken. Door Pro Krimpenerwaard is met name de financiële kant van het voorstel aan de orde gesteld. In het raadsvoorstel wordt een krediet van € 4.92 miljoen …

Nieuwe Milieustraat Lees meer »

Het Zilvermuseum eist € 340.000,– structureel extra aan gemeentelijke subsidie anders dreigt sluiting schrijft het bestuur.De structurele subsidie is nu € 56.000,– inclusief gratis huisvesting. Voor deze extreme verhoging wordt door het college geen deugdelijke dekking aangegeven. Voor een periode …

Het zilvermuseum eist € 340.000,– structureel extra aan gemeentelijke subsidie anders dreigt sluiting Lees meer »

Pro Krimpenerwaard heeft de ingediende motie van afkeuring tegen wethouder Pannekoek ingetrokken, omdat het armoedebeleid toch tijdig is aangepast. Pro Krimpenerwaard is namelijk van mening dat de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard met een laag inkomen niet de dupe mogen …

Herijking minimabeleid Lees meer »