Pro Krimpenerwaard heeft vragen gesteld over de nieuwe bouwlocatie op het voormalige oude terrein van Goudriaan Transport, Kerkweg, in Ouderkerk aan den IJssel. Het transportbedrijf is verhuisd naar het bedrijventerrein Zijdepark aan de westzijde van het dorp. Op het vrijkomende …

Voorlopig geen groen licht voor woningbouw op oude terrein van Goudriaan Transport-Ouderkerk Lees meer »

Het college stelt de raad voor om bijna € 4 miljoen beschikbaar te stellen voor het ontwerp- en de realisatie van de nieuwe centrale huisvesting van de Buitendienst op het perceel Veerweg 8 in Bergambacht. Ook wordt voorgesteld om € …

Nieuwe centrale huisvesting gemeentekantoor, centrale huisvesting buitendienst en milieustraat in Bergambacht Lees meer »

In de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2021 is meegedeeld dat in de besloten raadsvergadering, na een geheime stemming, is besloten om Pieter Paans voor te dragen als burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Vervolgens wordt deze voordracht via de Commissaris …

Pieter Paans wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard Lees meer »

Pro Krimpenerwaard heeft op 6 september 2021 technische vragen gesteld over agendapunt 8 van de commissie R&F van 14 september 2021 “Bouw extra woning Provincialeweg 15b in Bergambacht”. De beantwoording is noodzakelijk om het werk als raads-/commissielid te kunnen doen. …

Onderzoek van Pro Krimpenerwaard naar het vergunningenbeleid bouw van een 2e woning in het buitengebied wordt door wethouder de Wit (VGBK) tegengewerkt! Lees meer »