De Waag en Buiten de Veerpoort in Schoonhoven

In de raadsvergadering van 2 en 3 februari 2021 hebben wij in het door ons aangevraagde actualiteitendebat gesproken over De Waag. Het college heeft buiten de gemeenteraad om en zonder advies te vragen aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed toestemming verleend voor de glazen aanbouw aan de Waag op De Dam in Schoonhoven. Hierdoor worden 2 rijksmonumenten beschadigd, zowel Het Waaggebouw als de Dam Overkluizing waarop De Waag staat. Pro Krimpenerwaard staat achter de omwonenden, de Historische Vereniging en overige verontruste bewoners. Ook wij zijn niet per definitie tegen aanpassingen van monumenten, maar oud en nieuw moeten elkaar wel versterken. Deze uitbouw voldoet daar niet aan. Inmiddels heeft het college al heel wat rijksmonumenten beschadigd. Denk hierbij aan Buiten de Veerpoort. Bovendien heeft wethouder de Wit gelogen over het betrekken van de Rijksdienst. Wij hebben de brief van de Rijksdienst als bewijs aan de wethouder voorgehouden. Daarin staat overduidelijk dat de Rijksdienst niet vooraf is benaderd. Ook over toezeggingen aan de uitbater wordt gelogen.Zelfs tijdens de raadsvergadering nam hij het niet nauw met de waarheid. Pro Krimpenerwaard was daarom verplicht om een motie van wantrouwen tegen wethouder de Wit (VGBK) in te dienen. Jammer genoeg kreeg die motie geen meerderheid.

Over de herinrichting van de Veerpoort heeft Pro Krimpenerwaard 3 moties ingediend. De moties om bomen aan te planten en de parkeervoorziening naast de Brasserie aan te wijzen voor mensen met een beperking zijn min of meer door wethouder Boere overgenomen. Deze moties hebben we aangehouden om eventueel later opnieuw in te dienen als de lijn van het voorstel niet wordt overgenomen.

Dan de paal voor het afsluiten van de Veerpoort. Om tot uitvoering te komen hebben wij een motie ingediend om tijdens een pilot slechts verbodsborden te plaatsen bij de Veerpoort voor het gemotoriseerde verkeer. Dit ter bescherming van voetgangers en fietsers. Ook levert dit een bijdrage aan het toerisme en aan het beeld van de historische stad. Geen sluipverkeer meer door het centrum en dat levert ook een afname van fijnstof op. Na 25 jaar van discussie en plannen maken zou dit voornemen eindelijk bewaarheid worden. Nee dus. In een hieraan voorafgaande besloten commissievergadering waren collegeleden en de politieke partijen het eens met de afsluiting. De fractievoorzitter van de VGBK vroeg zich toen af waarom dit niet al eerder was geregeld. In de openbare raadsvergadering nam hij daar afstand van. Ze wilden de gemeentebelangers uit Schoonhoven niet voor het hoofd stoten. Afgesproken is dat de afsluiting waarschijnlijk voor het zomerreces wordt uitgevoerd na een onderzoek of hiervoor voldoende draagvlak is. Ook Schoonhoven Partners heeft bij herhaling laten weten voor afsluiting te zijn. Alle ondernemers maken hier deel van uit. Dat enkele ondernemers nog bezwaar hebben tegen de voorgestelde afsluiting is opmerkelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.