Krimpenerwaard en Krimpen a/d IJssel ruziën over verkeersknooppunt

In het Algemeen Dagblad van 21 juli 2020 staat een artikel met de kop “Krimpenerwaard en Krimpen ruziën over verkeersknooppunt”. Er zou een venijnige briefwisseling zijn over de reconstructie van de Grote Kruising in Krimpen. Voor de inhoud verwijst Pro Krimpenerwaard naar dit artikel, wat zeker bij het college bekend moet zijn.

Pro Krimpenerwaard verwijst ook naar stevige uitspraken van wethouder Boere over de Algeracorridor, zoals eerder in het Algemeen Dagblad vermeld en door de wethouder toegegeven Ze had toen beterschap beloofd om eerst na te denken voordat ze er wat uitflapt.

Een tweede punt is de overlast door de werkzaamheden. De noodzakelijke werkzaamheden rondom de Grote Kruising hebben afgelopen week voor een zware belasting op de Algeracorridor en omliggende wegen gegeven. Pro Krimpenerwaard heeft begrepen dat dit deels was voorzien door het projectteam waarbij er getracht is met voorwaarschuwingen het verkeer hiervan op de hoogte te brengen. Gemeld wordt: ”Hierbij zijn ook fouten gemaakt, waaronder het plaatsen van informatieborden vanuit Rivium en de Slotlaan dat de wisselstrook was afgesloten. Ons excuus hiervoor. De eerste 2 dagen is de hinder groter geweest dan voorzien en er zijn aanvullende maatregelen genomen. De aanvullende maatregelen in combinatie met het gedrag van de reizigers (de spits zo veel mogelijk mijden) heeft er inmiddels toe geleid dat de verkeersdruk beheersbaar is.”

Pro Krimpenerwaard heeft het college de volgende vragen gesteld.

Vragen:

  1. Heeft ook uw college kennisgenomen van het AD-artikel?
  2. Waarom heeft uw college de raad niet vooraf geïnformeerd over deze lopende onderhandelingen?
  3. Wil het college ons hierover per omgaande via een raadsinformatiebrief informeren?
  4. Pro Krimpenerwaard vraagt u om op grond van artikel 169 van de Gemeentewet de briefwisseling tussen beide gemeenten toe te sturen.
  5. Vindt ook uw college het geen pas geven om op deze wijze in de krant te komen?
  6. Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
  7. De verkeershinder door de werkzaamheden zijn behoorlijk. Kan het college ons informeren of ook hierover is gesproken?
  8. Zo nee, waarom niet?
  9. Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?

Wij hebben begrip voor de overlastgevende verkeerssituatie, maar die moet tot het minimale worden beperkt. Er worden nu teveel fouten gemaakt, waarvan u de dupe bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.