Uitvoering klimaatzaak/Urgenda

Zoals u weet ondersteunt Pro Krimpenerwaard Urgenda (samen sneller duurzaam) met de inzet voor een beter klimaat. Hierna wordt het “Urgenda pakket” afgedrukt dat het kabinet bekend heeft gemaakt: het pakket aan maatregelen waarmee de regering dit jaar CO2 wil besparen.

NIEUWSBRIEF april 2020
editie Uitvoering klimaatzaak

GROTE STAP IN UITVOERING KLIMAATVONNIS

Vandaag heeft het kabinet het ‘Urgenda pakket’ bekend gemaakt: het pakket aan maatregelen waarmee de regering dit jaar CO2 wil besparen. Het pakket levert volgens het kabinet 8 Mton reductie op. Samen met de reeds eerder getroffen extra maatregelen zou dat bij daadwerkelijke en tijdige uitvoering structureel tot 11 Mton kunnen leiden. Als alles lukt, dan is er nog 4 Mton te gaan.

Dank aan iedereen dat deze mooie stap nu gezet wordt: dank aan alle mede-eisers die ons al 5 jaar steunen in deze zaak. En dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het 54puntenplan, want dat heeft voor een groot deel het pakket bepaald.

Maar liefst 30 van de 54 maatregelen worden geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Waarvan een deel al eerder was aangekondigd. Daarmee kiest het kabinet niet alleen voor de goedkoopste optie (kolencentrales sluiten), maar ook voor maatregelen die zorgen voor draagvlak, een lagere energierekening, schonere lucht en meer biodiversiteit. Urgenda is blij dat in het extra pakket van vandaag ook middelen zitten die ook in deze coronacrisis kunnen helpen om meer werk te genereren voor het MKB en zelfstandigen. Het extra pakket bevat ook maatregelen die zorgen voor een lagere energierekening, vooral ook voor huurders en mensen met minder draagkracht, die daardoor blijvend lagere energiekosten kunnen krijgen.

Lees verder

Voorgestelde maatregelen

Kolencentrales: maximaal op ongeveer 25% van de capaciteit of dicht
Voor de overheid is het sluiten van kolencentrales de goedkoopste optie per ton vermeden CO2-uitstoot. Daar hebben ze dus allereerst voor gekozen. De Hemwegcentrale werd al per 1 januari gesloten (dat scheelde netto 1 Mton). De drie nieuwe kolencentrales die in 2015 en 2016 open gingen mogen nog maar op maximaal ongeveer 25% van hun capaciteit draaien (varieert afhankelijk van het technisch minimum). Er was eerder sprake van dat van deze drie er nog 1 dicht zou gaan. Dat staat nu niet in de brief, maar zou helpen om echt aan het vonnis te voldoen. In ieder geval is er nu reeds een reductie van kolenstroom van zo’n 75% voorzien.

Industrie en transportsector
De overheid trekt daarnaast geld uit voor enkele grote besparingen in de industrie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de methaanreductie bij Chemelot, het aanpakken van het affakkelen van methaangas door de kolen en gasindustrie. En de binnenvaart moet deels op biobased brandstoffen gaan varen.

Maatregelen in uitvoering 54puntenplan

Groot deel van het 54puntenplan wordt uitgevoerd
Van de 54 maatregelen worden er 30 geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Deel van die 30 maatregelen waren al aangekondigd, zoals de grootste maatregel (nr.  54): 2 miljard extra voor de volgende SDE+ ronde waardoor vele daken zullen worden vol gelegd met zonnepanelen. Dat in combinatie met de verlenging van de salderingsregeling van 2020 naar 2023 met langzame afbouw naar 2031 (maatregel 9) en de uitvoering van maatregel 21 levert flink meer duurzame energie op. Daarnaast zij er veel maatregelen gekozen die energie besparen.


Groen!

Ook enkele ‘groene’ maatregelen worden uitgevoerd. Hieronder valt bijvoorbeeld uitbreiding van bos en duurzamer bosbeheer (7, 35), is er 30 miljoen euro beschikbaar voor led-verlichting in kassen (24), 60 miljoen extra voor de krimp van de varkenssector (22) en binnen het stikstofpakket nog eens 300 miljoen per jaar voor het helpen stoppen van andere veehouders (2, 53). Maatregel 49 -groen en gezond wonen – krijgt ‘appreciatie’ en wordt doorgestuurd naar de gemeenten.


Hulp voor burgers

Heel blij zijn we met al die maatregelen waarmee de energierekening van burgers omlaaggaat: van radiatorfolie tot ledlampen en stand-by killers. Hiervoor waren in het najaar al diverse subsidiemogelijkheden in het leven geroepen, verlengd of verhoogd en nu trekt het kabinet nóg eens 140 miljoen uit voor energiebesparing bij huurders, woningeigenaren en MKB’ers (maatregelen 14, 15, 26, 29, 34, 3941, 42, 43 en 46).


F-gassen en plastic

Verder gaat de overheid beter controleren en handhaven op de wet energiebesparing (8, 13, 44), meer plastic recyclen (32, 47), is er 10 miljoen uitgetrokken voor duurzamer asfalt (37), daken van overheidsgebouwen vol leggen met zonnepanelen (20), scholen stimuleren om te verduurzamen (23), energie coöperaties beter ondersteunen (33), rijden we geen 130 meer (3) en wordt duurzamer rijden gestimuleerd (25).

Lees verder

Mooie stap

Dit is een grote stap voorwaarts, die we samen met de mede-eisers en de 800 organisaties die het 54-puntenplan steunden, hebben bereikt.

We zijn ook heel positief gestemd dat onze overheid de rechtsstaat in ere wil houden en ondanks de coronacrisis, door heeft gewerkt aan een “Urgenda-pakket”.

Dit geeft hoop. Hoop dat we ook de doelen voor 2030 kunnen behalen en vanaf nu flink gaan versnellen! Wij zullen blijven werken aan klimaatdoelen en we willen met alle 54 maatregelen verder aan de slag.

Dat doen we graag met u, want een samenleving met een duurzame landbouw en 100% duurzame energie in 2030 kan nog steeds!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.