Minister BZK, Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

De minister van  Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vast dat in de regel door de leden van het college wel de nevenfuncties worden vermeld, maar niet de hieruit voortvloeiende inkomsten.  In het kader van de transparantie en integriteitsbewaking kan dat niet. Pro Krimpenerwaard heeft hierover vragen gesteld aan het college of die inkomsten ook worden opgeven en publiekelijk worden gemaakt. Worden ook de declaraties van collegeleden via de gemeentelijke website gepubliceerd?

Antwoord van het college: De Gemeentewet geeft een regeling voor het vervullen van nevenfuncties door een burgemeester of wethouder.

De burgemeester is verplicht om zogenaamde niet ambtsgebonden nevenfuncties openbaar te maken. Vanuit integriteitsoverwegingen melden wij ook de ambtsgebonden nevenfuncties.

Het openbaar maken geschiedt door publicatie op de website van de gemeente.

Het is verplicht om inkomsten uit niet-ambtsgronden nevenfuncties te verrekenen.

De wethouder is verplicht om alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties openbaar te maken. Deze verplichting geldt ongeacht of het wethouderschap voltijds dan wel in deeltijd wordt vervuld. Voor de voltijdwethouder is daarnaast verplicht zijn inkomsten uit nevenfuncties openbaar te maken. Geen van de voltijd wethouders heeft neveninkomsten genoten.

De verplichting om inkomsten uit nevenfuncties openbaar te maken geldt niet voor deeltijdwethouders. De wetgever is van mening dat een deeltijd wethouder nog andere functies bekleedt en dat publieke verantwoording daarover niet aan de orde is.

Wijze van verrekenen. De genoten neveninkomsten van de collegeleden wordt gefaciliteerd door BZK met een verplichte rekentool. De individuele collegeleden vullen de rekentool in en hierna volgt een advies of tot verrekening moet worden overgegaan. Dit is het geval als de neveninkomsten meer dan 14% van de jaarbezoldiging bedragen. Van het meerdere wordt 50% verrekend. De opgave wordt door de minister getoetst bij de Belastingdienst. Een eventuele verrekening van inkomsten is niet openbaar.

De brief van de minister met het onderwerp “Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten”: is voor ons aanleiding om de gemeenteraad door middel van een RIB (raadsinformatiebrief) te informeren over de eventuele hoogte van genoten neveninkomsten en de wijze waarop wij die openbaar gaan maken.

Declaraties. De collegeleden kunnen sommige (onkosten)kosten declareren. Denk hierbij aan reiskosten of opleidingskosten. De brief van de minister is voor ons aanleiding om te overwegen of, op welke wijze en hoe vaak per kalenderjaar wij gedeclareerde onkostenkosten actief openbaar gaan maken en dit vermelden op de website.

Pro Krimpenerwaard is positief gestemd over de getoonde transparantie, maar het colege had ons proactief moeten informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.