Verkoop Eneco aan Mitsubishi

Pro Krimpenerwaard heeft gisteren het bericht ontvangen van de Aandeelhouderscommissie Eneco dat de aandeelhouderscommissie en Eneco een akkoord hebben bereikt met een consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu (energiebedrijf)  over de voorgenomen verkoop van de aandelen Eneco. “Het consortium biedt de hoogste prijs, scoort het beste op transactiezekerheid en is eveneens de beste partij met betrekking tot het lange termijn aandeelhouderschap en een prudente financiering. Dit laatste onder meer doordat zij de koopsom uit eigen middelen (kaspositie) bekostigt. Ook het feit dat Eneco intact blijft als geïntegreerd en zelfstandig energiebedrijf en de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven dragen bij aan de gezamenlijke keuze voor het consortium”.

Het bod op alle Eneco-aandelen bedraagt in totaal € 4,1 miljard bruto (op dit bedrag worden nog transactiekosten van onder andere de adviseurs in mindering gebracht; max. 1% van de koopsom). De te ontvangen prijs per aandeel bedraagt € 827,06.  Over 2019 wordt voor het laatst aan de gemeenten dividend betaald van €  13,68 per aandeel.

De verkoop wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd.Iedere aandeelhoudende gemeente (44) wordt gevraagd een Definitief Besluit te nemen. De gemeente kan ook besluiten om niet te verkopen.  Deze aandelen kunnen dan worden gevorderd, maar De Ondernemerskamer kan die vordering afwijzen.

Aandeelhoudende gemeenten die 75% of meer van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen  moeten besluiten hun aandelen te verkopen conform de voorgestelde transactie. Pas dan is de verkoop definitief.

In 2020 wordt de verkoop afgerond.

De gemeente Krimpenerwaard heeft 28.131 aandelen. Die vertegenwoordigen een waarde van  23,2 miljoen. De gemeente ontvangt structureel € 384.832,– aan dividend.

Pro Krimpenerwaard heeft vanaf het begin van deze procedure tegen de verkoop van de Eneco-aandelen gestemd. Wij blijven tegen de verkoop van de aandelen. Hiervoor hebben wij diverse argumenten.

Op de eerste plaats blijkt dat Eneco, een van de drie grootste energiebedrijven in Nederland, zeer gewild is om over te nemen. Daarmee wordt bevestigd wat een prachtig groen bedrijf de 44 gemeenten in handen hebben. Wij hebben dit bedrijf hard nodig om onze klimaatdoelstelling (energietransitie) op korte termijn te kunnen uitvoeren. Bovendien zal Nederland op termijn afhankelijk worden van het buitenland.

De gemeenten kiezen voor de verkoop en daarmee wordt een grote zak geld binnengehaald. Maar geld heeft tegenwoordig weinig tot geen economische waarde. Het rendement is dan ook nihil.  Daartegenover stond een structureel rendement van € 384.832,–.

Deze verkoop slaat een gat in de meerjarenbegroting door het wegvallen van deze middelen. Met incidenteel geld kunnen alleen incidentele uitgaven worden gedaan. Er worden nu al dekkingsmiddelen gezocht om het begrotingsgat te dichten. Misschien wel via het verhogen van de OZB.

Gezien het standpunt van de andere politieke partijen zal ook de gemeenteraad instemmen met de verkoop. In dat geval zal Pro Krimpenerwaard alles in het werk stellen om de inwoners zoveel mogelijk te laten profiteren van deze extra inkomsten. Zo pleiten wij al lang voor het investeren in windenergie (daarmee kunnen klimaatdoelen worden gehaald) en het verder promoten van zonne-energie, verduurzaming van alle woningen etc. De inwoners moeten gecompenseerd worden in de te maken kosten en wel zodanig dat ook het financieel voordeel in de portemonnee wordt gevoeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.