Het gemeentebestuur maakt er een potje van!

Pro Krimpenerwaard geeft 7 willekeurige voorbeelden waaruit blijkt dat het gemeentebestuur er een rommeltje van maakt.

  1. Pro Krimpenerwaard heeft zich vanaf 2016 ingezet om het “mooie” bedrijf MooiMekkerland te Stolwijk binnen de wet te laten werken. Dat is ons niet gelukt, omdat het college en de ruime meerderheid van de gemeenteraad de belangen van het illegaal opererend bedrijf hoger inschat dan uw gezondheid. Onlangs heeft de GGD Utrecht vastgesteld dat bewoners binnen een straal van 2 km rond een geitenbedrijf 24% meer kans loopt op longontsteking. Nu wordt voor 1700 illegale geiten bij de provincie gevraagd hiervoor alsnog een vergunning af te geven. De provincie heeft al in stevige bewoordingen aangegeven dat er een geitenstop is afgekondigd en dat er geen kans bestaat op legalisatie. De geiten moeten worden verwijderd en het college wordt opgedragen te handhaven. Toch wordt nu een formeel verzoek ingediend terwijl het antwoord al bekend is. Wij sluiten een reprimande aan college en raad niet uit, omdat het algemeen belang, de volksgezondheid, niet serieus wordt genomen. Inmiddels hebben wij van de provincie bericht ontvangen dat binnen een maand Gedeputeerde Staten naar verwachting een besluit nemen. Daarin wordt het aspect volksgezondheid nadrukkelijk meegewogen.
  2. Naheffing Cyclus: Cyclus heeft over 2017 een naheffing aan de gemeente gestuurd van € 339.000,– voor meerkosten. De gemeente wil die extra kosten niet betalen. Over 2018 is een naheffing ontvangen van € 359.000,–. De kosten van afvalinzameling blijken nu hoger dan begroot. Ook volgt nog een factuur van € 131.000 voor hogere ureninzet over 2018. Over 2019 wordt een hogere factuur verwacht van € 400.000,– . Het is onbegrijpelijk dat deze extra kosten pas nu worden gepresenteerd en dat niet tijdig is ingegrepen door het beleid aan te passen. Pro Krimpenerwaard voorspelt dat de tarieven voor 2020 fors zullen stijgen. U wordt door een verkeerd beleid gedupeerd.
  3. Beschadiging oude brug voor de Veerpoort in Schoonhoven: Het college geeft schoorvoetend toe dat ernstige fouten zijn gemaakt door een deel van de oude brug, die voor de Veerpoort onder het straatwerk ligt, bij werkzaamheden ernstig is beschadigd. Het college was even vergeten de lokale historische vereniging hierbij te betrekken. De extra kosten mag u betalen.
  4. Verkoop gemeentelijk vastgoed: Het college heeft de raad in 2017 voorgespiegeld dat  31 objecten moeten worden verkocht i.v.m. de verwachte verkoopopbrengst, gebaseerd op WOZ-waarde van € 5,7 miljoen. Nu blijkt dat de opbrengst met € 1,2 miljoen wordt verlaagd. Het college voert als belangrijkste argument aan de de WOZ-waarde is gebaseerd op herbouwwaarde en niet op marktwaard. Dit argument is voor Pro Krimpenerwaard nieuw.  Iedereen weet dat WOZ-waarde stijgt als een vergelijkbare woning in de verkoop meer opbrengt. Blijkbaar geldt dat alleen voor u en niet voor gemeentelijk vastgoed. De gemeenteraad is misleid, doordat op  grond van verkeerde informatie een besluit tot verkoop is afgegeven.
  5. Het subsidieplafond: Het college wil op onjuiste gronden het subsidieplafond in 2020 structureel met € 180.000 verlagen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de bibliotheekbus voor Vlist, Stolwijk, Haastrecht en Berkenwoude wordt afgeschaft als het aan de wethouder Hofman (Lokaal op 1) ligt. Deze wethouder kende dit dossier niet en liet een ambtenaar tijdens de raadsvergadering het raadsvoorstel verdedigen. Zij wist werkelijk niet waarover het ging. Gelukkig heeft de raad besloten deze bezuiniging af te wijzen.
  6. Openbare verlichting: Per 1 januari 2016 is op voorstel van wethouder Boere (VVD) de gemeente toegetreden tot het Bureau OVL (Openbare Verlichting) Lek-Merwede. Zij zouden het beheer en onderhoud van onze openbare verlichting prima verzorgen. Op 22 januari 2019 besluit de raad op voorstel van deze wethouder om het contract te beëindigen. Zij is niet tevreden over de geleverde diensten en heeft op haar manier het overleg beëindigd. De schade bedraagt minimaal € 50.000. Daarmee is nog niet gezegd dat het onderhoud en beheer van de openbare verlichting beter wordt geregeld.
  7. Omgevingsvergunningen: De gemeente geeft, mogelijk bewust, omgevingsvergunningen van rechtswege af, omdat de beslistermijn is overschreden. Een inhoudelijke toetsing heeft niet plaatsgevonden en de rechtsgang voor bezwaarden lijkt niet aan de orde. Pro Krimpenerwaard gaat dit onderzoeken.

In de raadsvergadering van 14 mei zei wethouder de Wit (VGBK) het kan beter! Pro Krimpenerwaard vindt dat het beter moet! Zeker als je 6 wethouders hebt. Een meer dan in Gouda. De versnippering van de portefeuilles is nu zo groot dat ze niet van elkaar weten wie verantwoordelijk is. De chaos is al zichtbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.