Open brief van Pro Krimpenerwaard

De heer Schoof, fractievoorzitter van de VGBK

Pro Krimpenerwaard reageert met deze open brief op de open brief van de fractievoorzitter van de VGBK, de heer Schoof. Op de website van Het Kontakt van 12 februari 2019 hebben wij zijn brief kunnen lezen.

De brief van Willem Schoof, die hierna wordt weergegeven, is bezijden de waarheid. Een fractievoorzitter van de grootste politieke partij in verwarring. Dat baart ons zorgen. In het 2e deel van dit artikel wordt in onze bijdrage het nepnieuws en desinformatie van de heer Schoof met argumenten weerlegd.

“Fractievoorzitter Willem Schoof van Gemeente Belang Krimpenerwaard haalt hard uit naar politieke partijen die voortdurend suggereren dat de Krimpenerwaard wordt volgebouwd met 10.000 woningen op 200 hectare grond.

“Het door deze partijen geschetste beeld is onjuist”, schrijft Schoof. “De gemeenteraad heeft in oktober 2018 een besluit genomen voor de inzet van een lobby voor een tweede oeververbinding aan de westzijde van de Krimpenerwaard. Middels een amendement is aangegeven de zoeklocatie te verspreiden over de gehele gemeente Krimpenerwaard, met een maximum van 200 hectare. Het gecreëerde gemanipuleerde beeld valt hiermee in duigen.”

Schoof wijst op de drie scenario’s die de gemeente uitwerkt voor het MIRT-bod Krimpenerwaard. In deze scenario’s komen de uitdagingen aan bod waar de Krimpenerwaard voor staat. “Het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het realiseren van een oeververbinding, woningbouw, voorzieningen en een goede bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

Iedereen die de scenario’s leest komt volgens Schoof tot de conclusie dat de bouw van 10.000 woningen op 200 hectare niet aan de orde is. “Het is voor mij dan ook een raadsel waarom enkele politieke partijen dit blijven koesteren en blijven uitdragen. Welk doel dient men hiermee?”

Schoof is van mening dat de bereikbaarheid van het gebied meer aandacht verdient dan het de afgelopen zestig jaar heeft gekregen. “Willen wij vitale en leefbare kernen behouden dan is een investering in de toekomst een vereiste.”

Reactie Pro Krimpenerwaard:

Uitgaande van de open brief van de heer Schoof merken wij het volgende op.

Hij  heeft al eerder laten zien dat hij een politicus is die aan beeldvervorming lijdt en daaraan niet behandeld wil worden.

In het kader van de pré-verkenning voor het MIRT in de Rotterdamse Regio worden verschillende oeververbindingen onderzocht ter ontlasting van de Brienenoord-corridor en het Metrokruis van Rotterdam. Onderdeel van de pré-verkenning oeververbindingen is een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard. Het college onder leiding van de VVD-wethouder Boere probeert via een stevige lobby deze extra oeververbinding binnen te halen door het westelijk deel van de gemeente Krimpenerwaard aan te bieden voor een verstedelijkingsopgaaf van 200 ha. Op de vraag van diverse partijen om die verstedelijkingsopgaaf te verduidelijken antwoordt wethouder Boere dat zij denkt aan 10.000 extra woningen. Denk hierbij aan een totaal aantal woningen van 2,5 x Schoonhoven.

Over de bouwlocatie schrijft het college in het raadsvoorstel van 16 oktober 2018 het volgende: ”Een deel van het nu open polderlandschap verdwijnt met het realiseren van verstedelijking. Verstedelijking wordt gezocht nabij bestaand stedelijk gebied en de bestaande begrenzing van de zuidvleugel (Krimpen a/d IJssel). Andere delen van de Krimpenerwaard kennen een hogere waarde uit oogpunt van cultuurhistorie of natuur/biodiversiteit”.

Wethouder Boeren heeft onlangs voor het noemen van het aantal van 10.000 woningen haar excuses aangeboden . Zij doet er nu alles aan om  de verstedelijking van 200 ha in een breder perspectief te plaatsen.  Nu zou het om 4.000 extra woningen gaan en er zou zelfs nieuwe natuur aan toegevoegd worden.

Conclusie:

1. De “boze” oppositie heeft het aantal van 10.000 woningen niet zelf verzonnen. Ook niet de locatie bij Krimpen a/d/ Lek.

2. De heer Schoof zal ook wel ontkennen dat dit de aanleiding voor de bestuurscrisis was. Dit onderwerp was voor een raadslid van de VGBK aanleiding om uit de partij te stappen. Dat betekende dat de coalitie zijn meerderheid verloor en dat het college “demissionair” werd. Alleen de lopende zaken mochten nog uitgevoerd worden. Een externe onafhankelijke informateur is aangetrokken om een nieuwe coalitie te onderzoeken, die pas na maanden tot stand is gekomen. Het gevolg was: een extra (zesde) wethouder. Dit heeft de gemeente op kosten gejaagd, zaken zijn blijven liggen en het aanzien van de gemeente is geschaad.

3.De schoonheid van het Groene Hart heeft voor Pro Krimpenerwaard een andere inhoud dan voor de heer Schoof. Wij willen de unieke buitengebieden in de gemeente behouden en beschermen.

Met deze open brief levert Pro Krimpenerwaard een bijdrage aan het met argumenten weerleggen van de verspreiding van nepnieuws door de fractievoorzitter van de VGBK.  Daar heeft u recht op!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.