“MIRT gaat niet door”

Volgens Pro Krimpenerwaard gaat de MIRT niet door en is de VVD wethouder Ria Boere opvallend op zoek naar een eervolle uitweg. Het college onder leiding van Ria Boere (VVD) en gesteund door de huidige coalitiepartijen (VGBK-VVD-CU-D66-Lokaal op 1) hebben een gebiedsbod gedaan voor een extra oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen a/d Lek. Pro Krimpenerwaard heeft zich vanaf het begin zeer kritisch uitgelaten over dit ondoordachte plan. De stedelijke opgaaf van 10.000 woningen bij Krimpen a/d Lek bovenop de 3.000 woningen van de vastgestelde Woonvisie gaat ten koste van het prachtige veenweidelandschap. De groene long tussen de verstedelijkte gebieden, waar het nu nog goed wonen is en aantrekkelijk is voor het toerisme. Het ergste is dat zowel dit college als de uiterst krappe meerderheid van de raad de inwoners hebben gepasseerd bij dit besluit. Het heeft ook geen onderdeel uitgemaakt van de verkiezingscampagne en stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Wethouder Boere en haar VVD-clan maar doordrammen!

Inmiddels heeft Ridderkerk laten weten niet te willen meewerken aan de extra oeververbinding. De provincie heeft op vragen van het Statenlid Leo Mudde (PvdA) laten weten weinig te voelen voor grootschalige woningbouw in de Krimpenerwaard.

Volgens Het Kontakt stelde Mudde  de vragen naar aanleiding van het besluit van de gemeente Krimpenerwaard om de lobby voor een oeververbinding tussen Krimpen en Ridderkerk te koppelen aan de bouw van duizenden extra woningen. “Die brug zal een aanzuigende werking hebben en leiden tot meer verkeer in de polder”, aldus Mudde. “Het ecologisch belang van de Krimpenerwaard komt daarmee onder druk te staan. Natuur- en milieuorganisaties hebben hierover ook hun zorgen uitgesproken.”

Gedeputeerde Staten laten weten dat er samen met de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel een voorstel wordt voorbereid over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied, inclusief de bereikbaarheid. ‘In dit voorstel zullen zowel een nieuwe oeververbinding als het versterken van de bestaande Algeracorridor als opties overwogen worden. Het beleid van de provincie daarbij is niet gericht op grootschalige extra woningbouw in de Krimpenerwaard, maar alleen op bouwen voor eigen behoefte.’

Mudde wijst erop dat het huidige beleid van de provincie Zuid-Holland is gericht op het ‘zoveel mogelijk’ openhouden van de Krimpenerwaard als onderdeel van het Groene Hart. “De geplande woningbouwopgave van de 3.000 woningen – zoals aangegeven in de woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard – is om die reden nog niet goedgekeurd door de provincie. Uitgaande van alleen bouwen voor de eigen inwoners/geen groei zijn er 1.800 woningen nodig. De gemeente streeft in de woonvisie naar een bescheiden groei om vergrijzing tegen te gaan. 200 hectare extra voor woningbouw en circa 7.000 woningen zorgen ervoor dat de beleving van een polder met dorpen onder druk komt te staan. De waarde van de groene long als begrenzing van de stad wordt hierdoor ernstig aangetast.”

Tijdens de,  natuurlijk besloten, thema-avond van 22 januari 2019 over dit onderwerp is wethouder Boere wanhopig op zoek gegaan naar steun voor haar vluchtplan. De presentatie over de laatste stand van de MIRT bevat niets nieuws. Wethouder Boere wil de aanwezige raads- en commissieleden verdelen over diverse overlegtafels om het MIRT-bod verder uit te werken. Daarna mogen de inwoners binnen de kaders van het college nog wat inbrengen en op 5 maart moet de raad het definitieve gebiedsbod vaststellen.

De wethouder heeft min of meer haar excuses aangeboden voor de slechte procedurele en inhoudelijke aanpak van de MIRT. Het was een zielige vertoning, een VVD wethouder onwaardig. Deze aanpak is er op gericht om de oppositie over te halen haar nu wel te steunen. De oppositie was niet van plan om haar een eervolle uitgang te bieden en zonder afspraak is de bijeenkomst beëindigd.

Pro Krimpenerwaard roept de inwoners op niet aan dit spel mee te doen. U kunt natuurlijk wel het college laten weten dat u het niet eens bent met de verkwanseling van het prachtige gebied  Krimpenerwaard.

Samenvattend komt Pro Krimpenerwaard tot de conclusie dat de aanpak van deze VVD wethouder uiteindelijk heeft geleid tot het uittreden van Wisja Pannekoek uit de VGBK, het wegvallen van de coalitiemeerderheid, de hoge kosten voor een nieuwe coalitie en het voorlopig niet oppakken van  belangrijke dossiers (door de ontstane bestuurscrisis)  en de schade aan het aanzien van de gemeente. Uiteindelijk is het allemaal voor niets geweest De absurde bouwplannen en de extra oeververbinding gaan niet door en dat is ons tijdens de thema-avond wel duidelijk geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.