Uit de schulden komen wanneer je niet goed kunt lezen

Pro Krimpenerwaard droomt van een gemeente waar mensen niet langer onder schulden lijden. Op dit moment leren mensen met schulden in hun hulptraject vaak hoe ze goed met geld kunnen omgaan. Om hun problemen duurzaam op te lossen, lijkt het ons belangrijk om ook oog te hebben voor eventuele taal- en digitale problemen. Wij willen graag van het college weten hoe het met schulden, laaggeletterdheid en daarmee samenhangende problemen in de gemeente staat.

De helft van de mensen met problematische schulden kan slecht lezen. Dat lieten onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Stichting Lezen en Schrijven in april 2018 zien.* De helft! Dat is erg veel. Veel mensen met schulden begrijpen brieven van instanties niet of nauwelijks.

Maar schulden brengen ook veel stress met zich mee. Daardoor voelt iemand niet altijd de ruimte in zijn hoofd om nieuwe dingen te leren.** Het lijkt ons goed om daar rekening mee te houden in het persoonlijke traject van iemand met schulden. Alles op zijn tijd.

  1. Kent het college het onderzoek van de RUG en Stichting Lezen en Schrijven? Herkent het college dit probleem?
  2. Vindt het college, net als wij, dat inwoners voor altijd uit de schulden te helpen?
  3. Zijn het beleid en de aanpak van schulden en laaggeletterdheid/ digibetisme op dit moment met elkaar verbonden? Is er samenwerking tussen die twee beleidsdomeinen? Op welke manier?
  4. Wil het college met professionals en partners (zoals volwassenonderwijs en Bibliotheek) uit beide beleidsdomeinen om tafel gaan om te onderzoeken in hoeverre deze beter met elkaar verbonden kunnen worden? Zo ja, wanneer, in welke vorm en met wie? Kan het college ons hierover op de hoogte blijven houden? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke cursussen kunnen mensen in de schuldhulpverlening op dit moment volgen?
  6. Houden professionals rekening met de mentale ruimte die mensen met schulden al dan niet voelen om te leren? In hoeverre zullen/kunnen ze daar in de toekomst rekening mee houden?
  7. Is er in de gemeente op grote schaal aandacht voor laaggeletterdheid bij de communicatie vanuit verschillende instanties waar kwetsbare mensen mee te maken krijgen? Speelt de gemeente daar een rol in? Zo ja, welke? Zo nee, in hoeverre zou ze een rol kunnen spelen
  8. Is de toename voor jeugdzorg hiervan een gevolg? Zo ja op welke wijze wordt dit opgepakt?

Bronnen:
NOS-artikel Gormah kon niet lezen en kreeg zo een schuld van 50.000 euro

** ​Boek: “Schaarste” van Mullainathan & Shafir (2013)

**Nibud-artikel:  ​https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-artikel-Omgaan-met-schaarste.pdf

 

We zien uw antwoorden graag tegemoet.

Pro Krimpenerwaard

 

 

 

 

Antwoord college:

 

 

Ondertekening college:

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.