Wob-verzoek Unieck!zorgverlening

Pro KrimpenerwaardPro Krimpenerwaard heeft een Wob-verzoek ingediend bij burgemeester en wethouders over het dossier Unieck!zorgverlening te Schoonhoven. Wij maken ons als partij grote zorgen over de cliënten en eigenaar van Unieck!zorgverlening. Het Wob-verzoek wordt hierna weergegeven.

Aan het college,

U in de persoon van de heer de Wit (wethouder VGBK) als ook de heer Cazemier (Burgemeester VVD) hebben in het door u afgegeven procesverloop duidelijk gesteld dat het college van Schoonhoven niet wilde meewerken aan het verlenen van deze Zorg aan Unieck!zorgverlening. Ook zou de aangevraagde vergunning niet zijn verwacht, maar slechts een concept. Dit bevreemdt ons zeer, omdat wij een mail hebben ontvangen waarin de voormalig verantwoordelijke wethouder duidelijk aangeeft dat het college wel wilde meewerken. En van de heer Roest hebben we begrepen dat de gemeente Schoonhoven juist aandrong op deze vergunningaanvraag voor het begin van de nieuwe gemeente.

Op vragen hierover aan het college gaf de heer Cazemier op 4 september aan de raadscommissie duidelijk aan dat hem geen enkele toezegging vanuit het college van Schoonhoven bekend was.

Ook ontbraken zeer belangrijke onderdelen van de vergunningaanvraag die aangaven dat dit om zorg ging en de buren akkoord waren. Dit bevreemd ons zeer. Wij weten nu niet goed wat nu de echte feiten zijn.

Wij weten wel dat voor ons als partij, maar ook als mens,  de cliënten en de ondernemer dusdanig aan ons hart liggen en de belangen voor hen zo groot zijn dat wij voor een goede invulling van onze raadsrol niet op verhalen, maar slechts op de feiten mogen acteren.

In het kader van de behandeling van het dossier Unieck!zorgverlening, gevestigd op de locatie Achterwetering 5 en 5a te Schoonhoven, en onze raadsrol daarin verzoekt Pro Krimpenerwaard  u ons de volgende informatie/documenten per e-mail te verstrekken.

Alle interne en externe correspondentie over deze zaak vanaf 1 januari2014, waaronder in ieder geval:

 • De volledige vergunningsaanvraag (incl. alle bijlagen).
 • Alle verzoeken vanuit de griffie (naar aanleiding van onze verzoeken als Pro Krimpenerwaard) naar het college om de vergunningsaanvraag volledig te krijgen en de reactie van het college hierop.
 • Alle correspondentie tussen de heer Roest en/of zijn vertegenwoordiger en/of wethouder Matheij en de gemeentelijke organisatie incl. de collegeleden en de burgemeester per post en/of mail m.b.t. deze aanvraag en het handhavingstraject.
 • Alle raads- en collegestukken incl. de interne adviezen m.b.t. deze aanvraag.
 • Het interne advies alsook alle voorbereidingsstukken en of gespreksverslagen m.b.t. de van rechtswege afgegeven vergunning in 2016.
 • De externe publicatie (en de datum) in de krant van de van rechtswege afgegeven vergunning aangevraagd in 2015.
 • Als publicatie niet heeft plaatsgevonden dan ontvangen wij graag alle stukken en adviezen en of besluiten om deze vergunning niet te publiceren.
 • Alle binnengekomen bezwaren van de omwonenden m.b.t. de externe publicatie van de van rechtswege afgegeven vergunning .
 • Alle interne (voorbereidings-) stukken (waaronder het advies) m.b.t. het handhavingsbesluit.
 • Alle interne stukken, inclusief de voorbereiding m.b.t. de voorbereiding van de raads- en commissievergadering , waarin deze zaak is besproken.
 • Het bezwaar door de heer Roest verzonden m.b.t. het handhavingsbesluit incl. alle bijlagen en de datum waarop deze is binnengekomen.
 • Alle stukken verzonden door de heer Roest en/of zijn vertegenwoordiger naar de bezwarencommissie, alsook alle door het college aan de bezwarencommissie toegezonden stukken inclusief het verweer.
 • De geluidsopname van de bezwarencommissie, waarin het bezwaarschrift tegen de handhaving is besproken.
 • Een overzicht van alle interne en externe uren die door de gemeentelijke organisatie alsook

de externe juridische adviseurs zijn gemaakt.

 • De verklaring van geen bezwaar van de omwonenden.
 • De verklaring per mail van de voormalige wethouder Matheij dat hij de heer Roest heeft toegezegd deze zaak te regelen en dit ook met inzet van meerdere ambtenaren middels de van rechtswege afgegeven vergunning te hebben gedaan

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u namens Pro Krimpenerwaard de gevraagde informatie binnen 4 weken toe te sturen.

Ik  verzoek u de uitkomsten van dit verzoek aan alle raadsleden te doen toekomen, bij voorkeur middels het toevoegen aan de openbare stukken van de hierop volgende commissievergadering Ruimte voor bespreking.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.