Gemeente moet insecten beschermen

foto: Louise Huffmeijer

Op het vlak van dierenwelzijn concentreren gemeenten zich meestal op dierenmishandeling en opvang van huisdieren, waarbij wilde dieren en dus insecten er nogal bekaaid vanaf komen. Wie zoekt op ‘insecten en gemeente’ stuit op een lange lijst van ongediertebestijdingsdiensten. Tot op heden lieten gemeenten hun kleinere wilde inwoners blijkbaar vooral stikken. Pro Krimpenerwaard dient de komende raadsvergadering van 25 september 2018 een motie in om een insectenstimulerend beleid te voeren. De insecten zijn een belangrijk onderdeel van de kringloop van het leven. In verstedelijkte gebieden maken insecten nog enige kans, op het platteland zijn de uitstoot van stikstof en meststoffen funest. Gemeenten kunnen bovendien vrij radicaal insecticiden weren in het beheer van hun groen en bewoners stimuleren dat ook te doen. In bermen, langs waterpartijen en langs de randen van weilanden kan zo bloemrijk grasland ontstaan. Alleen in weides vol bloemen, kruiden en insecten kunnen grutto’s en andere weidevogels veilig broeden en hun kuikens grootbrengen.

Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten toont aan dat ook in Nederland het aantal insecten dramatisch afneemt. Op basis van metingen en analyses over de afgelopen decennia blijken afnamen van 54 procent (nachtvlinders) tot zelfs 72 procent (loopkevers) in natuurgebieden. Daarmee laten deze groepen insecten net als in recente Duitse, Franse, Engelse en Nederlandse onderzoeken een dramatische achteruitgang zien. En dat is erg: het is een grote aanslag op de kringloop van het leven.

Recentelijk stuurde Minister Schouten een rapport aan de Tweede Kamer waarin de Nederlandse situatie rondom insecten wordt beschreven. In het rapport staat dat ‘de langetermijnafname van insectenpopulaties in Nederland mogelijk kan worden verklaard door factoren die met ontwikkelingen in de landbouw samenhangen’. Het gaat dan om intensivering van het agrarisch landgebruik, gebruik van meer stikstof en fosfaat en gebruik van meer gewasbeschermingsmiddelen. Ook versnippering van natuurlijke leefgebieden dragen mogelijk bij aan de afname.

Van den Tweel: ‘De landbouw is een van de belangrijkste beheerders van ons buitengebied. Hun bedrijfsvoering raakt direct aan de natuur; planten, dieren, bodem en water. Tegelijkertijd is in geen enkel Europees land sprake van zo’n intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als in Nederland. Dat moet anders, we moeten toe naar minder chemie, meer biologie en meer innovatie.

In de raad stelt Pro Krimpenerwaard voor om:

Het college opdracht te geven om vanaf seizoen 2019 een insectenstimulerend beleid te door:

  1. Te onderzoeken welke aanpassingen aan de vegetatie op de openbare gronden goed zijn voor insecten;
  2. Vóór 1 maart t.b.v. de uitvoering in het voorjaar 2019 met voorstellen te komen om de vegetatie te verbeteren t.b.v. een grotere verscheidenheid aan insecten;
  3. Het optimaliseren van het beheer t.b.v. insect behoudt met ingang van 2019.
  4. Te starten met een onderzoek hoe het gemeentebestuur burgers, boeren en andere bedrijven kan stimuleren om hun gronden en maaibeleid ook zo insectvriendelijk te maken als mogelijk. Met als doel vanaf seizoen 2020 al een behoorlijk deel van onze burgers aan te zetten tot een insectvriendelijke inrichting en beheer van hun eigendom.
  5. Geld in de begroting van 2019 en de meerjarenbegroting voor dit belangrijk onderwerp reserveren.
  6. De Dierenwelzijnsnota 2016 hierop aanpassen;
  7. De raad per kwartaal te informeren over het gevoerde beleid en voortgang maatregelen en jaarlijks over de stand van de insecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.