Chaos bij de uitwerking van de gebiedsovereenkomst

foto: Alice Wulffraat

In het Algemeen Dagblad van vandaag staat een artikel met de kop ”Chaos bij gesprekken over compensatie grondbezitters”. De gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en de Hoogheemraadschappen hebben vastgelegd dat zij vóór 2021 in totaal ruim 2000 hectare aan nieuwe natuur realiseren.  Boeren moeten wijken voor nieuwe natuur in de Krimpenerwaard en worden financieel gecompenseerd. Dit is de uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. De voorloper was het Veenweidepact Krimpenerwaard dat in 2005 door verschillende betrokken partijen is ondertekend en waarvoor het Rijk miljoenen beschikbaar heeft gesteld. Het is een van de projecten om het kwetsbare Groene Hart te beschermen, te verfraaien en vitaal te houden. Met name de bodemdaling in het noordelijke deel moet worden tegengegaan door het verplaatsen van agrarische bedrijven naar het zuidelijke deel dat minder gevoelig is voor bodemdaling.  Daarvoor komt nieuwe natuur in de plaats. Tot op heden werd de uitvoering geleid door de voormalige wethouder Neven van de SGP. Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe coalitie gekomen en de SGP maakt daar geen deel van uit. Daar de coalitiebelangen de boventoon voeren is de goed ingevoerde wethouder Neven bij deze ingewikkelde problematiek vervangen door de zittende wethouder Vente (CU). Pro Krimpenerwaard heeft bij de invulling van de wethoudersposten gepleit om te kiezen voor kwaliteit los van de coalitiebelangen. Het gemeentelijke belang is voor ons leidend. Ons advies is niet opgevolgd met alle gevolgen van dien. Nu dreigen de boeren de nationale Ombudsman in te schakelen om aan de chaos die is ontstaan een einde te maken. Ook vallen termen als onbehoorlijk gedrag. Blijkbaar zijn de verantwoordelijke partijen niet in staat om te komen tot een passende schadeloosstelling. Ook de provincie is verantwoordelijk voor de chaos, maar wethouder Vente is de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden en het eerste aanspreekpunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.