Open brief van Pro Krimpenerwaard aan college en gemeenteraad d.d. 20 augustus 2018

Pro KrimpenerwaardPro Krimpenerwaard maakt zich grote zorgen over het sluipenderwijs afbreken van de lokale democratie in de gemeente Krimpenerwaard.

Pro Krimpenerwaard wil: herstel van het dualisme; afschaffen van de opgelegde spreektijd; herstel van het onbeperkt recht van het inspreken door de inwoners bij de vergaderingen van de raad en de commissies; het (zonder inmenging van andere politieke partijen) toelaten van burgercommissieleden (na een positief advies van de commissie van de geloofsbrieven); het recht herstellen om in de raad aanvullende inlichtingen te vragen aan het college over de (onvoldoende) beantwoording van schriftelijke vragen, het herstel van het transparant en volgens de regels voorzitten van raadsvergaderingen en openbare i.p.v. besloten vergaderingen van het Presidium.

Hierna wordt onze inzet voor het herstel van de lokale democratie toegelicht.

-Het ontbreken van dualisme in het bestuur van de gemeente. In het belang van fatsoenlijk bestuur is het ongewenst dat o.a. vooraf aan de raadsvergaderingen de coalitiepartijen structureel overleg hebben met de collegeleden over het te voeren beleid. Het gevolg is een vermenging van bestuurlijke taken, het ontbreken van een fatsoenlijke controle op het dagelijkse bestuur en scheve verhoudingen en een achterstand van informatie voor de oppositiepartijen.

-De inwoners mogen nog maar eenmaal in commissie en raad inspreken over eenzelfde onderwerp. Het betreft dan meestal zaken waaruit grote onvrede blijkt over het optreden van het college. Het college vindt deze wijzing in de regeling prima. Nog maar eenmaal beleefd de klachten van inwoners aanhoren en er vervolgens niets mee doen. De inwoners mogen de zaak niet nogmaals aan de orde stellen. Ook de coalitie, de ondersteuners van het college, vinden dat natuurlijk prima. Deze aanpak past niet in het stimuleren van betrokkenheid van burgers en het vertrouwen in de politiek.

-De raadsleden mogen schriftelijke vragen aan het college stellen. Bij onvoldoende beantwoording had het raadslid de mogelijkheid om in de raad aanvullende inlichtingen te vragen. Hier werd het VNG-model gevolgd. Deze mogelijkheid is geschrapt. De partij kan de vragen opnieuw schriftelijk stellen. De praktijk is dat de voor het college gevoelige vragen wederom niet worden beantwoord.

-Het komt zeer regelmatig voor dat prikkelende vragen in de raad niet door het college worden beantwoord. Dan krijg je het verwijt dat die vooraf schriftelijk moeten worden toegezonden. Dat is geen regel en er zijn argumenten om dat structureel te doen. De partij bepaalt die aanpak zelf. Het college moet ook zonder tussenkomst van ambtenaren antwoord kunnen geven op inhoudelijke (niet gedetailleerde) vragen. Bovendien moet in de raadsvergadering een inhoudelijk debat met het college plaats kunnen vinden en dat kan niet op deze manier. Alles zoveel mogelijk voorkoken.

-De spreektijd voor raadsleden is ingevoerd. De spreektijd voor alle raadsonderwerpen is 15 minuten per politieke partij. Voor het college is 30 minuten uitgetrokken. Spreektijd is met name een beperking voor oppositiepartijen. Het debat kost tijd en vindt dus amper plaats. De vergaderingen worden kille berekende zittingen. Ook hierdoor haken belangstellende inwoners af. Journalisten zijn niet meer lijfelijk aanwezig en volgen het “debat” via de lokale zender. De tijdsregistratie leidt bovendien af en toont regelmatig gebreken. Er wordt niet transparant mee omgegaan. Volgens het Reglement mag de burgemeester de politieke partijen meer spreektijd geven. Dat gebeurt incidenteel en gebaseerd op willekeur. Nu heeft de voorzitter bedacht om bij de spreiding van de behandeling van grote raadsagenda’s over twee dagen per dag 15 minuten toe te kennen. Maar de politieke partij kan niet zelf bepalen of hij die tijd op de eerste op tweede dag wil inzetten. Inmiddels geldt in de praktijk de tijdregistratie niet voor het college.

-De voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester) zet de microfoon uit als hem de kritische toon niet bevalt. Natuurlijk aangemoedigd door de coalitiepartijen. Het woord wordt ons door de voorzitter regelmatig ontnomen. Zelfs aantijgingen van coalitiepartijen kunnen nu niet worden weerlegd. Hoe transparant is de voorzitter?

-Als klap op de vuurpijl heeft de voorzitter “slim” bedacht om de toelating van twee  burgercommissieleden van Pro Krimpenerwaard in een afwijkend besluitenvoorstel aan de raad te blokkeren. De burgemeester heeft namelijk een conflict met een van die burgercommissieleden over zijn bedrijf. Dat is hoogopgelopen en is gepaard gegaan met vele rechtszaken, die nog lopen. De burgemeester, in samenspraak met de coalitie en na overleg in het college, heeft bedacht dat de beide burgercommissieleden dan maar afgewezen moeten worden. Een van de twee was al in de vorige raadsperiode burgercommissielid. Maar dat was voor de raad geen reden om hem ook nu toe te laten. De commissie voor de geloofsbrieven had ook voor onze twee burgercommissieleden aangegeven dat zij benoembaar waren. Deze zaak ligt nu bij de minister van Binnenlandse Zaken en bij de commissaris van de koning. Zie bijlage. Inmiddels is een van de twee burgercommissieleden een maand later toch toegelaten, zonder het eerste raadsbesluit in te trekken en zonder motivatie.

Een punt wil ik hier nog belichten.

Ondanks het feit dat in de toelichting in het vastgestelde “Reglement voor de commissieleden” staat dat de raad niet gaat over de voorgedragen leden van andere partijen vindt de burgemeester dat de toelichting ten onrechte in het reglement is opgenomen en dus niet van toepassing is. Hij geeft hiervoor een uiterst merkwaardige onderbouwing. Hij is van mening dat de raad bij de opstelling van het reglement niet het VNG-model heeft gevolgd. De toelichting is wel uit het VNG-model gebruikt en moet volgens de burgemeester worden geschrapt als zijnde “een foutje”.

Tot slot het Presidium ook wel “kamertje geniep” genoemd.  Dat is een besloten periodiek overleg tussen de fractievoorzitters en burgemeester. Daarin zouden alleen procedurele zaken aan de orde komen. In de praktijk gaat dat geheime overleg veel verder. Pro Krimpenerwaard heeft herhaaldelijk gepleit voor een openbaar overleg, dat voor iedereen is te volgen. Helaas staan we alleen. In de voormalige gemeente Schoonhoven hebben hiervoor wel de handen op elkaar gekregen. Pro Krimpenerwaard heeft niets te verbergen. Er worden van die vergaderingen geen verslagen gemaakt, maar alleen overzichten van besluiten/afspraken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.