Initiatiefvoorstel duurzaamheid

Pro Krimpenerwaard wil de duurzaamheid in de gemeente met dit initiatiefvoorstel serieus op de kaart zetten. Wij willen met dit plan dat alle inwoners ook aan de verduurzaming kunnen meedoen door het aanvragen van een renteloze lening van de Gemeente/Provincie/Rijk. Dat geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Iedereen, rijk of arm, kan op een gelijke manier aan de verduurzaming meedoen en daaruit ook de financiële voordelen halen. Hierna volgt het initiatief dat bij de voorzitter van de gemeenteraad is ingediend.

Initiatiefvoorstel aan de Raad

 Onderwerp: Duurzaamheid

14 maart 2018

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Krimpenerwaard.

Op grond van artikel 35 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient Pro Krimpenerwaard een initiatiefvoorstel in om de duurzaamheid stevig te bevorderen.

 Toelichting

Dit initiatiefvoorstel wordt ingediend om duurzaamheid serieus op de kaart te zetten.

Waarom gaat het nu wel lukken?

In de afgelopen jaren is weinig vooruitgang geboekt als het gaat om verduurzaming. Waar het tot nu toe aan heeft ontbroken is concrete doelen, zowel haalbare doelen op de korte termijn als een stip op de horizon voor de langere termijn. Met het initiatiefvoorstel worden zeven speerpunten benoemd: de lichtvervuiling aanpakken/energiearme LED-verlichting toepassen, het verduurzamen van woningen, bedrijven en scholen, het stimuleren van duurzame initiatieven als zonneweides en windmolens, duurzame mobiliteit, het vergroenen van de kernen, bijvoorbeeld door het planten van meer bomen/struiken/groene gebieden in de kernen met elkaar verbinden en met de natuur buiten de kernen en geen (nieuwe) milieuvervuilende industrieën toestaan. Op deze terreinen gaan we concrete programma’s vormgeven, die we samen met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven gaan realiseren. We gaan dus veel doelgerichter te werk, waardoor we ook sneller resultaten gaan boeken.

Wij willen met dit plan dat alle inwoners ook aan de verduurzaming kunnen meedoen door het aanvragen van een renteloze lening van de Gemeente/Provincie/Rijk. Dat geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Iedereen, rijk of arm, kan op een gelijke manier aan de verduurzaming meedoen en daaruit ook de financiële voordelen halen.

Laat het zien!

We willen dat mensen trots worden als in hun wijk veel duurzame energie wordt opgewekt, hun dorp groener wordt of hun werkgever vooroploopt en een besparing in de portemonnee oplevert. Door duurzame vooruitgang goed te monitoren kunnen we die trots stimuleren. Een soort ‘slimme energiemeter’ voor de kernen dus.’

Een mooi budget

Door minimaal 5 miljoen euro te reserveren voor verduurzaming laat de gemeenteraad zien dat het menens is. Voor het plan worden de Eneco-gelden gebruikt. Met de opbrengst van de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf creëert de politiek dus weer nieuwe energie. Indien die verkoop niet doorgaat dan moet Eneco in dit plan investeren. We moeten ons wel beseffen dat duurzaamheid niet alleen geld kost, maar vooral ook veel oplevert. Die lagere energierekening moet ten goede komen aan de samenleving en opnieuw worden geïnvesteerd om verder te verduurzamen.

Aan de slag

Het is de bedoeling dat politiek, bedrijfsleven en samenleving in de komende tijd samen de volgende stap zetten door concrete plannen te maken. De gemeente zal hiervoor een coördinator aanstellen om alle duurzame programma’s in goede banen te leiden.  Op naar een klimaatneutrale gemeente Krimpenerwaard!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.