Democratie bereikt dieptepunt!

Tijdens de commissievergadering, gisteren, over de begroting 2018 werd Pro Krimpenerwaard de mond gesnoerd door de CDA-voorzitter en gesteund door enkele politieke partijen. Wat was er aan de hand. Pro Krimpenerwaard had zich goed voorbereid op deze vergadering en wilde, volgens afspraak, politieke vragen aan het college stellen. Die vragen waren schriftelijk de dag daarvoor aan het college gezonden, zodat het college hierop tijdens de vergadering kon antwoorden. De voorzitter stond deze werkwijze niet toe en verwees naar de gemaakte afspraken over de behandeling van de begroting.Er zijn inderdaad afspraken gemaakt over de behandeling van de begroting. De 1e termijn van de Algemene Beschouwing zouden schriftelijk worden afgewerkt. Daaraan heeft Pro Krimpenerwaard zich gehouden. Ook de technische vragen zijn schriftelijk gesteld en keurig door het college beantwoord. De politieke vragen zijn door ons ook volgens afspraak schriftelijk gesteld. Niet is afgesproken dat Pro Krimpenerwaard in de commissie hierover zijn mond moest houden. Dat enkele partijen dat wel doen is eigen keus. Weer andere partijen konden wel vragen stellen. Dat is zo wie zo meten met twee maten. Wij willen geen muisstille vergadering, maar het college over de begroting kritisch bevragen.  De commissievergadering is daarvoor het podium. Pro Krimpenerwaard wilde bijvoorbeeld aantonen dat een ondeugdelijke niet sluitende begroting is aangeleverd in plaats van een positief begrotingssaldo van € 7.000, –.

Dit bedrag is o.a. ontstaan door de vertragende uitvoering van het investeringsprogramma (pag. 89), onduidelijk is of de indexering van 1,4% op alle posten is toegepast, terwijl dat wel in de meicirculaire is opgenomen; een structurele besparing van € 800.000,– op het Sociaal Domein, terwijl iedereen kan weten dat de voorzieningen karig zijn en niet in de pas lopen met de omliggende gemeenten; een bezuiniging van € 100.000,– op het minimabeleid om de begroting sluitend te kunnen presenteren schrijft het college; het in 10 jaar afschaffen van de hondenbelasting (de begroting gaat uit van een opbrengst in 2018 van € 299.000,– en in de notitie afbouw staat € 265.000,–; versoberen onderhoudsniveau aan de gemeentelijke accommodaties (onverantwoord) en vanaf 2019 worden de budgetten met slechts 1% geïndexeerd; is rekening gehouden met de uitkomst van de nieuwe cao; de bijdrage in de structurele tekorten van de gemeenschappelijke regeling RDOG (GGD etc.) van 2,1 miljoen waarvan een deel intern wordt opgelost en € 800.000,–  door de deelnemende gemeenten en nog niet in de begroting is verwerkt; etc. etc. etc.. Door dit laatste punt raakte de wethouder totaal in verwarring, omdat zij onze onderbouwing niet kon weerleggen.

Er is aantoonbaar een ondeugdelijke en niet sluitende begroting aangeboden He is duidelijk dat het positieve saldo van € 7.000, — niet langer stand kan houden. Ook in 2018 moet naar onze overtuiging een een greep uit de algemene reserve worden gedaan voor het sluitend maken van de begroting. De provincie eist een sluitende begroting zonder de Algemene Reserve aan te spreken.

Het is stuitend dat Pro Krimpenerwaard het woord werd ontnomen. Een dieptepunt in de gemeentelijke democratie.

Na het instellen voor politieke partijen van spreektijd van 15 minuten per raadsvergadering, de beperking van het spreekrecht van inwoners en nu kritische raadsleden de mondsnoeren doet het vertrouwen in de politiek niet toenemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.