Voortgang Strategische Visie Krimpenerwaard

In opdracht van de gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel de Provincie Zuid-Holland en de Hoogheemraadschappen is een strategische visie gepresenteerd door professor Riek Bakker & de Waardcommissie. Het rapport “Strategische Visie Krimpenerwaard”. Vervolgens is besloten hieraan uitvoering te geven. Concreet gaat het nu om de opstelling van een gezamenlijke (bestuurlijk en maatschappelijk), integrale toekomstagenda, gevolgd door overeenstemming van alle betrokken partijen op (een wijze van) uitvoering. Hiervoor wordt een verkenner ingezet. Vanuit de Waardcommissie is voor de rol van verkenner aanbevolen: mevrouw Sybilla Dekker, oud-minister van VROM. De overheidspartijen hebben hierop positief gereageerd. Daarbij is in aanmerking genomen haar grote staat van dienst, haar ruime netwerk en haar bekendheid met de leiding van een dergelijke klus. Mevrouw Dekker zal in deze verkenningsfase met alle partijen praten, zowel met de ondernemers, de in het traject betrokken inwoners, de maatschappelijke partijen als met de overheidspartijen. Overigens heeft mevrouw Dekker aangegeven bij het aanvaarden van de verkennersrol te zullen terugtreden als lid van de Waardcommissie met het oog op de rolzuiverheid. Mevrouw Dekker gaat nu een plan van aanpak opstellen. Daarin zal ze aangegeven hoe zij zich het proces in de komende fase voorstelt. In dat plan van aanpak zal ze tegelijk aangeven welke middelen zij nodig heeft, zowel in personele als in financiële zin. Zodra mevrouw Dekker haar plan van aanpak gereed heeft, zal zij zowel zichzelf als haar plan presenteren aan de beide gemeenteraden. Dat zal omstreeks november dit jaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.