Actualiteitendebat 31 oktober 2017 over “Bouwplannen Kerkplein Lekkerkerk”

Pro Krimpenerwaard wil op grond van artikel 40 van het Reglement van orde het onderwerp “Bouwplannen Kerkplein Lekkerkerk”  indienen voor het actualiteitendebat in de raadsvergadering van 31 oktober 2017. De gemeenteraad heeft op 26 september besloten het Reglement van orde voor de raad aan te passen en dit artikel is toegevoegd. Pro Krimpenerwaard wil hier gebruik van maken, omdat de gemeenteraad buitenspel is gezet bij de verbouwing van de kerk in Lekkerkerk en hierover veel beroering is ontstaan bij de inwoners/winkelliers. De Grote of Johanneskerk is een rijksmonument en staat op het Kerkplein te Lekkerkerk. Het kerkbestuur wil aan de achterkant een moderne uitbouw van twee verdiepingen neerzetten. Dat zou nodig zijn, omdat door een fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente een overschot aan gebouwen is ontstaan die deels aan de gemeente worden verkocht. Daarom is dit uitbreidingsplan noodzakelijk.

Dit plan stuit op bezwaren van winkeliers, horecaondernemers en omwonenden. Vorige week is een actie gestart via  http://petitie24.nl/petitie/1206/behoud-kerkplein-lekkerkerk. Die petitie is al 237 getekend. Wij horen geluiden dat tegenstanders van dit bouwplan door de kerk onder druk zouden zijn gezet om geen bezwaar te maken. Enkele punten van bezwaar: het onlangs ingrijpend opgeknapte plein wordt door de aanbouw aangetast, het plein heeft een sociale functie/evenementen, verdwijnen van de noodzakelijke parkeerplaatsen/omzetdaling winkeliers, laad-en losruimte komt in de knel waardoor het langzame verkeer in gevaar komt. Ook zijn de bezwaarden van mening dat op het te bouwen Kerkplein een kerkhof (t/m 1868) ligt en nog niet is geruimd.

De grond van dit kerkhof, zijnde parkeerplaats, is in het bezit van de gemeente Krimpenerwaard die dat eerst aan de kerk zou moeten verkopen, bovendien verplicht de kerk de gemeente om de (verwaarloosde) pastorie en Ge-Ar naast de kerk voor E.650.000. –over te nemen, omdat dit ooit toegezegd zou zijn door de voormalige gemeente Lekkerkerk. De bezwaarden en Pro Krimpenerwaard hebben geen besluiten of toezeggingen gezien. De gemeente heeft aanvankelijk de aankoop ook afgewezen en onder juridische druk weer toegestemd. Op vragen van Pro Krimpenerwaard werd door het college gezegd dat er wel degelijk toezeggingen zijn gedaan.

Procedure

Het bouwplan is strijdig met het bestemmingsplan Dorpskernen. De bestemming is nu verkeer. De voormalige gemeente Nederlek en de gemeente Krimpenerwaard hebben een positieve grondhouding getoond voor de bouwplannen en stedenbouwkundige randvoorwaarden meegegeven. De besluitvorming moet nog plaatsvinden. De ontwerp-vergunning is door het college vanaf 22 augustus gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is niet nodig, omdat de verbouwing past binnen de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld.

Het college komt nog naar de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van een bedrag van € 650.000,00 voor de aankoop van de panden Kerkstraat 7 en 9.

Dit onderwerp is, gezien de gegeven toelichting en de te volgen procedure, van politiek en maatschappelijk belang en kan ook niet wachten op de eerstvolgende commissievergadering.

Vragen:

  • Kan het document waaruit de toezegging blijkt dat de panden Kerkstraat 7 en 9 door de gemeente formeel gekocht waren aan de raad worden overgelegd? Waarom is dat document, mits aanwezig, niet gelijktijdig met de raadsbrief van 8 augustus 2017 meegezonden (onderdeel van actieve informatieplicht aan de raad)?
  • Kan de aankoop door de gemeente van de panden Kerkstraat 7 en 9 als verkapte subsidie worden gezien? Kan de taxaties van deze panden of WOZ-waarden worden overgelegd?
  • Kunnen de stukken worden overgelegd waaruit blijkt dat de gemeenteraad in 2014 in principe en onder welke voorwaarden medewerking wilde verlenen aan de aanbouw van de kerk op het Kerkplein?
  • Kan ons inzicht worden gegeven hoeveel parkeerplaatsen worden ingeleverd? Hoeveel extra parkeerplaatsen door de kerk door deze verbouwing moeten worden gerealiseerd? Waar die extra parkeerplaatsen komen en op welke wijze de compensatie van de ingeleverde parkeerplaatsen (hoeveel) op deze locatie wordt gerealiseerd?
  • Wil het college ingaan op de bezwaren van belangengroep?
  • Op welke wijze wordt het onderliggende kerkhof aangepakt?
  • Hoeveel zienswijzen zijn inmiddels ingediend?
  • Op welke wijze denkt het college aan de bezwaarden tegemoet te kunnen komen?
  • Gezien de impact die dat bouwplan in Lekkerkerk heeft lijkt het ons gewenst de besluitvorming bij de gemeenteraad neer te leggen. Hoe kijkt uw college daartegenaan?
  • Ruim voor de behandeling moeten de hierop betrekking hebbende stukken in i-Babs worden geplaatst.

Afhankelijk van de uitkomst van dit debat dient Pro Krimpenerwaard een motie in.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.