RECHTER SCHORST ALLE 13 JAGERS-ONTHEFFINGEN PER DIRECT

RECHTER SCHORST ALLE 13 JAGERS-ONTHEFFINGEN PER DIRECT – PRO KRIMPENENERWAARD WIL DAT POLITIE ACTIEF JAGERSWAGENS OP FIETSPADEN EN GESLOTEN VERKLAARDE WEGEN CONTROLEERT EN BEKEURT. De uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het kort geding dat Stichting Dierenradar van Saskia Van Rooy tegen het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard had aangespannen is nog beter dan verwacht! De rechtbank schorst in haar uitspraak van 10 januari 2017 namelijk met onmiddellijke ingang alle 13 ontheffingen die het Hoogheemraadschap aan 13 jagers had verleend voor het met 13 personen- en bedrijfswagens berijden van fietspaden in de Krimpenerwaard. Aanvankelijk is uitgegaan van het intrekken van 11 van de 13 ontheffingen. Pro Krimpenerwaard heeft in de commissievergadering deze zaak aan de orde gesteld en het lijkt er op dat de burgemeester ons verkeerd heeft geïnformeerd. Als dat zo is, komen wij in de raadsvergadering hierop terug. De verslagen van de vergadering moeten die helderheid verschaffen.

De uitspraak van de voorzieningenrechter is slechts het begin van een lange juridische en kostbare procedure. Omdat het kort geding zich niet leende voor een inhoudelijk oordeel van de rechter of er een zogenaamde “noodzaak” voor de 13 jagers aanwezig is om de fietspaden met 13 auto’s te berijden (hetgeen volgens de Beleidsnota een voorwaarde is om een ontheffing überhaupt te mogen verlenen), instrueert de rechter de Bezwarenadviescommissie van het Hoogheemraadschap om zelf ter plaatse van de fietspaden te gaan kijken om de situatie aldaar te beoordelen alsook om de videobeelden van Stichting Dierenradar te bekijken. Uit deze videobeelden blijkt dat er voor de jagers geen noodzaak is om met hun wagens op de fietspaden te rijden, omdat zij reeds jarenlang uit eigen beweging vanaf de percelen van boeren te voet en/of per boot en/of per quad en/of via eigen wegen c.q. eigen bruggen van boeren de percelen grenzende aan de fietspaden kunnen bereiken. Indien de noodzaak niet aangetoond kan worden, mag het Hoogheemraadschap volgens de eigen Beleidsnota geen enkele ontheffing aan de jagers verlenen!

Vervolgens moet de Bezwarencommissie een advies opstellen, welk advies het bestuur van het Hoogheemraadschap bij de beslissing op bezwaar moet meewegen. Omdat het bestuur van het Hoogheemraadschap uit boeren c.q. vrienden van de jagers bestaat, voorziet Stichting Dierenradar dat het bestuur van het Hoogheemraadschap het oordeel van de voorzieningenrechter naast zich neer zal leggen en de jagers alsnog hun zin zal geven, zodat Stichting Dierenradar dan opnieuw genoodzaakt wordt naar de rechter te stappen en tegen deze beslissing op bezwaar beroep in te dienen. Iedere (kleine) financiële bijdrage aan Stichting Dierenradar om door te blijven strijden is dan ook zeer welkom: reknr. NL67 INGB 0007 4040 85.

Nu alle 13 jagers-ontheffingen per direct geschorst zijn, eisen Pro Krimpenerwaard en Stichting Dierenradar dat burgemeester Cazemier de Politie Krimpenerwaard onmiddellijk opdracht geeft jagers actief te gaan controleren en te gaan bekeuren voor het illegaal met hun auto’s rijden op fietspaden en gesloten verklaarde wegen en wel m.n. op de tijdstippen dat ze actief zijn (1 uur voor zonsopgang, met zonsopgang en de daarop volgende uren). Het smoesje van de burgemeester dat hij tijdens de commissievergadering van 10 januari 2017 inbracht dat volgens hem niet de Politie Krimpenerwaard, maar de NVWA verantwoordelijk zou zijn voor de controle en handhaving van de verkeersregels is ridicuul en getuigt van gebrek van kennis van zaken. Volgens de verkeerswetgeving is namelijk de Politie Krimpenerwaard de bevoegde instantie om op overtredingen van verkeersregels te controleren en handhaven. Het smoesje van de burgemeester tijdens de commissievergadering dat niet de Politie Krimpenerwaard, maar de NVWA verantwoordelijk zou zijn voor controle van jagers voorafgaande en tijdens het doden van zwanen en andere dieren in het veld is ook volslagen idioot.  Volgens de wetgeving inzake flora en fauna zijn de Politie Krimpenerwaard en de BOA’s van de provincie verantwoordelijk voor controle van jagers op het plegen van strafbare feiten in het veld en niet de NVWA!

 

Lees de uitspraak voorzieningenrechter van rechtbank Rotterdam:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:257&showbutton=true

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.