Raad Krimpenerwaard snoert burgemeester Cazemier de mond

foto burgemeester-landkaart maart 2016Deze ingezonden brief is door de hoofdredacteur van Twente Actueel gezonden aan ‘Het Kontakt’. Dit is een reactie op het besluit van de gemeenteraad om Pro Krimpenerwaard geen toestemming te verlenen om vragen te stellen in de raadsvergadering van 28 april over het Rekenkamerondezoek waarbij burgemeester Cazemier  is betrokken.   “ Raad Krimpenerwaard snoert burgemeester Cazemier de mond”. “ De gemeenteraad van de Krimpenerwaard heeft zichzelf, maar toch vooral de kersverse burgemeester mr. R.S. Cazemier een slechte dienst bewezen door hem nota bene in de eerste raadsvergadering onder zijn leiding meteen al de mond te snoeren.Cazemier werd in zijn hemd gezet, want hij kreeg in de laatste raadsvergadering niet de kans om zich in het openbaar te verantwoorden. Op voorstel van CDA-fractievoorzitter J. Dekker besloot de overgrote meerderheid in de gemeenteraad om het door het raadslid A. Struijs (Pro Krimpenerwaard) aangevraagde interpellatiedebat bij nader inzien van de agenda af te voeren.Daarmee werd niet alleen Struijs, maar ook de burgemeester in zijn hemd gezet, want Cazemier had in de aanloop tot de raadsvergadering in een e-mail van de raadsgriffier aan alle fractievoorzitters laten weten graag in de gelegenheid te worden gesteld om de lucht rondom zijn persoon te klaren.

Daarvoor bestaat alle aanleiding, want op de website www.twenteactueel.nl is een artikel verschenen waarin wordt gemeld dat Cazemier destijds als kandidaat burgemeester in de gesprekken met de vertrouwenscommisie heeft verzwegen dat er in zijn voormalige gemeente Dinkelland een rekenkameronderzoek loopt in het kader waarvan ook zijn rol bij het falende toezicht op het bedrijf ‘DinkellandWerkt!’ en het niet tijdig en volledig inlichten van de gemeenteraad wordt onderzocht.

Struijs pikte deze kwestie op door op basis van de gemeentewet gebruik te maken van zijn recht als raadslid om de burgemeester om opheldering te vragen. Hoewel  het veel voeten in de aarde had – de agendacommissie verzette zich tevergeefs tegen de agendering van deze kwestie – werd het interpellatiedebat toch op de concept agenda van de raad geplaatst.

Tot veler verbazing kwam Dekker bij de regeling van werkzaamheden met het ordevoorstel om Struijs’s verzoek alsnog van de agenda af te voeren omdat het hier om een Dinkellandse en geen Krimpenerwaardse kwestie gaat.

Struijs reageerde furieus door er op te wijzen dat niet alleen hij, maar ook de burgemeester de mond wordt gesnoerd.

Deze gang van zaken geeft precies aan waarom het gros van de burgers een hekel heeft aan politiek. Om te voorkomen dat inhoudelijk wordt gesproken over een belangrijke kwestie, wordt een procedure misbruikt om mensen de mond te snoeren.

Dekker heeft niet alleen lak aan de gemeentewet, maar heeft ook geen boodschap aan het feit dat ook in een lokale democratie minderheden het woord moeten kunnen voeren.

Het gaat er om dat raadsleden het recht hebben om kwesties mondeling en schriftelijk aan de orde te stellen. Struijs en Cazemier zijn in hun hemd gezet.

Vooral voor de burgemeester is dat uitermate pijnlijk. Hem is de gelegenheid ontnomen om de lucht rond zijn persoon te klaren. Misschien had hij wel een dermate goede verklaring afgelegd dat hij daar versterkt uit naar voren was gekomen.

Die kans heeft Dekker hem ontnomen. Erg dom, want nu loopt burgemeester Cazemier als aangeschoten wild rond.

Alle ogen zijn inmiddels gericht op kwatta. Houdt de burgemeester evenals in Dinkelland ook in de Krimpenerwaard informatie onder de pet die de gemeenteraad behoort te weten?

Dekker komt van een koude kermis thuis. Of hij dat nou wil of niet deze kwestie blijft op de politieke agenda staan ook al denkt hij dat het er nu vanaf is. Zodra het onderzoeksrapport in Dinkelland uitkomt, zal iedereen willen weten hoe Cazemier er vanaf komt. Het staat nu al vast dat hij als toezichthouder en als informant van de raad enorme steken heeft laten vallen. Hij maakte deel uit van de Raad van Toezicht, die tot taak had om DinkellandWerkt! te controleren en daarover te rapporteren aan de gemeenteraad. Doordat die Raad ruim anderhalf jaar niet heeft vergaderd is de gemeenteraad niet geïnformeerd.

De vraag is nu of Cazemier van die fouten heeft geleerd of dat hij hardleers is en ook in de Krimpenerwaard belangrijke informatie verzwijgt aan de raad.

Ieder weldenkend mens eist van de burgemeester dat daarover geen enkele discussie mag bestaan. Dit raakt de vertrouwensrelatie tussen de burgemeester en de raad. De gemeenteraad kan zijn controlerende taak alleen goed uitvoeren als de informatie vanuit het college volledig, juist en op tijd wordt verstrekt.

Een burgemeester die in een andere gemeente op dat vlak onderuit is gegaan moet er in zijn nieuwe gemeente op worden gewezen dat hij een gewaarschuwd mens is.

De onderste steen komt toch boven tafel en eerlijkheid duurt het langst, of Dekker en consorten dat nou willen of niet.”

Leget, hoofdredacteur van Twente@ctueel

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.