Door verbod op zwanendriften is zwanenpopulatie niet toegenomen. Zwanenjacht heeft averechts effect.

Illegaal door zwanendrifters Oostveen getatoeeerd wild broedpaar met illegaal geleewiekte jongen

In de commissievergadering van afgelopen woensdag werd o.a. gesproken over de welzijnsnota voor dieren. Zowel de burgemeester als de SGP vinden dat de populatie van zwanen zal toenemen nu het driften is gestopt. Jagen is dan een goed alternatief. Pro Krimpenerwaard heeft wederom gezegd dat deze uitspraken niet zijn gebaseerd op feiten, maar uit de duim worden gezogen. Zie het rapport over deze kwestie. Wij vinden het ernstig dat op grond van niet onderbouwde uitspraken besluiten worden genomen met verstrekkende gevolgen. Het jagen op deze dieren is volstrekt overbodig!!!

Net zoals in het dossier zwanendriften, blonk Burgemeester Bruinsma tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2016 weer uit door zijn feitelijk onjuiste niet onderbouwde uitlatingen over de vermeende toegenomen zwanenpopulatie door het verbod op het zwanendriften. Onderzoek van Alterra (Wageningen Universiteit), die door het ministerie van EZ werd gevraagd de gevolgen van het verbod op zwanendrift in beeld te brengen, wijst uit dat de zwanenpopulatie en de schade die zij zou veroorzaken door het verbod op het zwanendriften niet is toegenomen. Bovendien wijst het onderzoek uit dat de zwanenjacht een averechts effect heeft waarbij de zwanen lijden. Het bewerken van eieren – met uitzondering van één ei om populatiegroei te voorkomen – is volgens Alterra te verkiezen boven afschot. “De ontwikkeling van de zwanenpopulatie in het Groene Hart, in het zwanendriftgebied, wijkt niet veel af van de trend elders,” zegt Alterra-onderzoeker Alex Schotman. “Volgens tellingen van Sovon zitten er gemiddeld zo’n 3700 knobbelzwanen in het gebied, waarvan een kwart tot de helft jongen voortbrengt. Deze omvang van de bestaande populatie is ongeveer gelijk aan de draagkracht van het gebied. Omdat de populatie in het zwanendriftgebied op draagkracht lijkt te zijn en een open populatie is, valt bij een verbod op het zwanendriften dus geen sterke toename van de zwanenpopulatie en daarmee de schade die ze veroorzaakt te verwachten.” Middels onderstaande link kunt u het volledige rapport downloaden.  http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Verbod-op-zwanendriften-heeft-weinig-gevolgen-voor-populatie-ontwikkeling-.htm

De schade in het zwanendriftgebied is in landelijk perspectief niet extreem groot of afwijkend. Dit is ook niet te verwachten, aangezien de broedpopulatie ongeveer op draagkracht is. De schade die de zwanen aanbrengen is dus beperkt. “Het zwanendriftgebied in het Groene Hart week niet van dit beeld af, en er is geen reden om te veronderstellen dat de schade na het stoppen van de zwanendrift zal toenemen,” zegt Alex Schotman.

Zwanen zijn territoriale vogels en in een gebied waar de draagkracht bereikt is zullen de broedende zwanen andere zwanen uit de buurt houden zodat zich geen groepen niet- broedende zwanen kunnen vestigen. Zonder aanvullende maatregelen om de zwanenpopulatie in het gebied binnen de perken te houden zal de nieuwe aanwas naar elders migreren. Of de zwanenpopulatie daar wel of niet in aantal zal toenemen hangt af van de vraag welke natuurlijke en niet-natuurlijke mechanismen voor aantalsregulatie in dat gebied plaatsvinden.

De vrij vliegende vogels staan bloot aan verjaging, vervolging en het onklaar maken van legsels. Volgens Alterra heeft de zwanenjacht een averechts effect op de zwanenpopulatie waarbij zwanen lijden. Bij regulatie van de zwanenpopulatie hebben het onklaar maken – op één na – en in het veld laten van de eieren, gecombineerd met het ongemoeid laten van de broedende populatie, de minste welzijnsbezwaren.

Het onklaar maken van legsels door het prikken of oliën van de eieren – met uitzondering van één ei om populatiegroei te voorkomen – is volgens Alterra te verkiezen boven afschot van jonge vogels met dit doel. Niet alleen vanwege het welzijn van een groot aantal vogels dat lijdt door afschot, maar ook omdat dan de broedende populatie ongemoeid gelaten kan worden. Broedvogels zijn territoriaal en houden de schade veroorzakende groepen niet-broedende vogels weg uit hun territorium. Een verzadigde broedpopulatie (die de draagkracht van het gebied volledig benut) kan de schade beperken, doordat ze de groepen niet-broedvogels weghouden. Afschot van broedparen heeft dus een averechts effect.

Aanbevolen wordt niet toe te laten dat eieren van knobbelzwanen uit het veld worden meegenomen en verhandeld. Het gevaar hiervan is dat de eieren kunstmatig worden uitgebroed en de kuikens illegaal – want niet werkelijk kuikens van gehouden vogels – worden geringd en toegevoegd aan de populatie siervogels in gevangenschap. Het opnemen van wilde vogels, opgekweekt uit verzamelde eieren, in siervogelcollecties en het verhandelen van wilde vogels gaat immers ten koste van hun welzijn.

Middels onderstaande link kunt u het volledige rapport downloaden

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Verbod-op-zwanendriften-heeft-weinig-gevolgen-voor-populatie-ontwikkeling-.htm

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.