De Nieuwe Polderkeuken & De Nieuwe Polderkamer te Stolwijk lijdt schade door verwijtbaar handelen van de gemeente!

rijdende-rechterNa het lezen van de rechterlijke uitspraak en de diverse brieven over handhaving kan deze zaak als volgt worden samengevat.  Op 30 december 2015 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak tussen de eigenaar van De Nieuwe Polderkeuken te Stolwijk en de gemeente Krimpenerwaard. De Polderkeuken is een commercieel bedrijf. De eigenaar heeft fors geïnvesteerd om het bedrijf winstgevend te maken. Binnen een straal van 300 meter is De Stolp, een gemeentelijke sporthal en activiteitencentrum, gevestigd. De Stolp was eigendom van de gemeente en bestond oorspronkelijk uit een sporthal en het zogenoemde ‘culturele gedeelte’, te weten een restaurant/bar etc. Op 20 maart 2012 heeft de gemeente besloten het culturele gedeelte van De Stolp te verkopen. Daarbij heeft de gemeente de wens geuit dat na verkoop de maatschappelijke functie van De Stolp behouden zou blijven. De Stolp werd uiteindelijk aan de SSO verkocht. Deze organisatie gaat De Stolp commercieel exploiteren. De rechter oordeelt echter dat deze deal voor een te lage verkoopprijs en het verstrekken van een financiering voor een te lage rente onrechtmatig is jegens de eigenaar van de Polderkeuken. De rechtbank is van oordeel dat de gemeentelijke financiële bijdrage heeft doorgewerkt in een veel lager tarief voor de exploitatie en dat hier sprake is van concurrentievervalsing t.o.v. de Polderkeuken. De gemeente moet schadevergoeding betalen.  Ook blijkt dat de gemeente niet handhavend optreedt en daarmee de concurrentievervalsing actief steunt. Pro Krimpenerwaard heeft aangekondigd vragen te stellen tijdens de raadsvergadering van 2 februari. Wij zijn het eens met de eigenaar van de Polderkeuken dat hij schade lijdt door de commerciële activiteiten van de gesubsidieerde Het Kwartier (De Stolp). De nadruk moet hier liggen op de dorpshuisactiviteiten. Volgens de Drank- en Horecawet moeten bij gemeentelijke verordening regels worden opgesteld waaraan paracommerciële instellingen zich moeten houden als zij alcoholhoudende drank verstrekken. Dit moet ter voorkoming van oneerlijke mededinging jegens de reguliere horeca. De gemeente vindt dat we de rechterlijke uitspraak niet mogen publiceren! Vanuit onze verantwoordelijkheid doen wij dat toch.

Uitgebreide toelichting: Op 30 december 2015 heeft de rechtsbank uitspraak gedaan in de zaak tussen de eigenaar van De Nieuwe Polderkeuken te Stolwijk en de gemeente Krimpenerwaard. De Polderkeuken is een commercieel bedrijf. Hij exploiteert 2 zalen met arrangement onder de naam De Nieuwe Polderkamer. Deze zalen worden verhuurd voor vergaderingen, borrels, recepties, bruiloften, feesten en partijen. Begin 2012 heeft hij zich in het pand gevestigd en heeft fors geïnvesteerd om het bedrijf winstgevend te maken. Binnen een straal van 300 meter is De Stolp, een gemeentelijke sporthal en activiteitencentrum, gevestigd. De Stolp was eigendom van de gemeente en bestond oorspronkelijk uit een sporthal en het zogenoemde ‘culturele gedeelte’, te weten een restaurant/bar met een keuken, opslagruimte en zalen met een ondergelegen toneelkelder met kleed— en wasruimte. De zalen werden onder andere door lokale culturele verenigingen gebruikt voor repetities en uitvoeringen. Hoewel de bestemming van De Stolp (‘recreatie’) geen horeca toestond, was er wel sprake van horeca exploitatie in De Stolp, in het restaurant/bar gedeelte van De Stolp dat door de gemeente werd verhuurd/verpacht aan een exploitant, die begin 2012 te kennen had gegeven de niet rendabele exploitatie per 1 september 2012 te willen staken.

Op 20 maart 2012 heeft de gemeente in verband met het aangekondigde vertrek van de zittende huurder/horeca exploitant besloten het culturele gedeelte van De Stolp te verkopen. De gemeente is vervolgens op zoek gegaan naar een potentiele koper voor dit deel van De Stolp. Daarbij heeft de gemeente de wens geuit dat na verkoop de maatschappelijke functie van De Stolp behouden zou blijven.

Een groep betrokken burgers heeft in 2012 de Stichting Stolwijk Ontmoet (hierna: SSO) opgericht die de volgende statutaire doelstelling heeft: “het verwerven, beheren en exploiteren van zalencomplex De Stolp als brede gemeenschappelijke ontmoetingsplaats en activiteitencentrum met een sociale, economische en culturele functie ter verbetering en behoud van de leefbaarheid van de kern Stolwijk”.

De gemeente wilde deze accommodatie verkopen voor een stevige prijs en in de verkoopbrochure werd, strijdig met het bestemmingsplan, vermeld dat er allerlei commerciële activiteiten mochten plaatsvinden.

De Stolp werd uiteindelijk, aan de SSO verkocht. Deze organisatie gaat De Stolp commercieel exploiteren. De rechter oordeelt dat deze deal voor een te lage verkoopprijs en het verstrekken van een financiering voor een te lage rente onrechtmatig is jegens de eigenaar van de Polderkeuken. De gemeente is aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en veroordeelt de gemeente Krimpenerwaard in de proceskosten.

Forse subsidiebedragen zijn door de gemeente verstrekt. De Stolp ontvangt aanvullend een jaarlijkse subsidie van € 15.000,– gedurende 5 jaar.

SSO verpacht het gebruik van het horecagedeelte van De Stolp aan de besloten vennootschap het Kwartier Stolwijk B.V. (hierna: Het Kwartier). Hier worden onder meer de zalen verhuurd voor feesten en partijen en voor activiteiten van lokale verenigingen en daarbij worden verschillende arrangementen aangeboden. De tarieven voor zaalhuur en de daarbij aangeboden arrangementen zijn, door de gemeentelijke subsidie, lager dan die van De Nieuwe Polderkamer.

Om de commerciële exploitatie voor het kwartier mogelijk te maken werd het bestemmingsplan eind 2014 door de voormalige raad van de gemeente Vlist gewijzigd en werd Het Kwartier aangeduid als feestzaal. De andere aangeboden commerciële activiteiten zijn daarmee in strijd.

Gezien het voorgaande staat naar het oordeel van de rechtbank voldoende vast dat het door de gemeente verstrekte financiële voordeel heeft doorgewerkt in de tarieven voor de commerciële zaalverhuur van Het Kwartier, die daardoor een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van de exploitatie van De Nieuwe Polderkamer. In het verlengde daarvan acht de rechtbank het aannemelijk dat De Polderkamer hierdoor omzetverlies en dus schade heeft geleden. Ook is de rechtbank van oordeel dat, gelet op het voorgaande, de hiervoor uiteengezette schendingen van het zorgvuldigheidsbeginsel aan de schuld van de gemeente te wijten zijn althans voor haar rekening komen, en mitsdien aan haar toerekenbaar. De Poldermaker moet een onderbouwde schadestaat aan de gemeente voorleggen om tot uitbetaling van de schadevergoeding te kunnen komen.

De eigenaar van de De Nieuwe Polderkeuken & De Nieuwe Polderkamer, te Stolwijk, heeft in middels  diverse  handhavingsverzoeken ingediend. Die betrekking hebben op de commerciële activiteiten van Het Kwartier te Stolwijk. Uit onderzoek is gebleken dat er na eerdere meldingen van zijn kant en van de kant van het college nog steeds feesten, partijen en commerciële activiteiten plaatsvinden.  Zoals: apreskifeesten ( 13 februari 2016) bierproeverij enzovoort. Op de site( andere media kranten) van Het Kwartier wordt nog steeds geadverteerd met barbecues, bruiloften, diners, alles is mogelijk enz. enz. Dit is niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving. De eigenaar van de Polderkeuken vindt dat de gemeente bewust niet handhaaft en dat dit grote gevolgen heeft voor zijn bedrijfsvoering. De gemeente heeft de wettelijke plicht te handhaven.

Hierover heeft Pro Krimpenerwaard aangekondigd vragen te stellen tijdens de raadsvergadering van 2 februari. Wij zijn het eens met de eigenaar van de Polderkeuken dat hij schade lijdt door de commerciële activiteiten van de gesubsidieerde Het Kwartier (De Stolp). De nadruk moet hier liggen op de dorpshuisactiviteiten.

Volgens de Drank- en Horecawet moeten nu bij gemeentelijke verordening regels worden opgesteld waaraan paracommerciële instellingen zich moeten houden als zij alcoholhoudende drank verstrekken. Dit moet ter voorkoming van oneerlijke mededinging jegens de reguliere horeca. Binnen de nieuwe regels moet paal en perk worden gesteld  aan bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals verjaardagen, bruiloften, feesten en partijen, op grond van oneerlijke concurrentie. De paracommerciële instellingen zijn in de regel gesubsidieerde instellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.