Huisvestingsplan gemeente Krimpenerwaard

imagesYTFXFVGXDe Stuurgroep Herindeling (= colleges van de 5 K-gemeenten)  heeft  het huisvestingsplan voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. In dat plan worden 1 of 2 klantcontactcentra gerealiseerd. Die komen in Bergambacht (zorgpunt) en Stolwijk (publieksbalie). In de raadsvergadering van 26 juni is dit plan ter vaststelling aan de raad aangeboden. Pro Krimpenerwaard is furieus over dit plan dat strijdig is met de gemaakte afspraken over de herindeling.

De inwoners waren in twee kampen verdeeld, evenals de politiek. De ene helft was tegen herindeling en de andere helft voor. Daarom is toegezegd dat de dienstverlening niet zou worden aangetast, nee die zou zelfs worden verbeterd.  Met dit voorstel wordt daar afbreuk aangedaan. Pro Krimpenerwaard heeft in deze raadsvergadering gepleit voor het handhaven van de publieksbalies in de 5 K-gemeenten en dat geldt ook voor de zorgpunten. De gemeenteraad was unaniem in het besluit om dat voor één jaar te laten gelden en na een evaluatie een nieuw besluit nemen. Pro Krimpenerwaard vindt dat dit in ieder geval voor de gehele raadsperiode moet gelden. Bovendien vindt Pro Krimpenerwaard dat 5 miljoen uittrekken voor de huisvesting een verantwoordelijkheid van de nieuwe raad, nadat de huisvestingsplannen een definitieve vorm hebben gekregen. Tot slot vindt Pro Krimpenerwaard dat alle partijen de mond vol hebben over de betrokken burger, maar zoals bij dit voorstel  wordt dat bewust ter zijde geschoven.  Dit onderwerp was zelfs niet op de gebruikelijke wijze aangekondigd.  De inwoners konden dus niet inspreken.  Wij vinden deze aanpak  strijdig met de gemaakte afspraken en het vertrouwen  in de politiek wordt aangetast.