Voorstellen van Pro Krimpenerwaard in begrotingsvergadering

Vanavond start om 19.00 uur de begrotingsraadsvergadering en die wordt rechtstreeks uitgezonden.  Pro Krimpenerwaard zal een aantal voorstellen indienen zoals:

* Het uitvoeringsplan 10% meer bomen zal over een periode van 6 jaar worden uitgesmeerd. Het gaat om 1000 nieuwe bomen en 750 bomen die ter beschikking worden gesteld voor de aanplant in particuliere tuinen, op schoolpleinen, bij bedrijven/-terreinen etc. De hieraan voorafgaande discussie loopt al vanaf 2015. Pro Krimpenerwaard vindt dat dit plan in 3 jaar moet worden uitgevoerd.

* Gezien de roep om betaalbare woningen en de trage uitvoering van nieuwe bouwplannen, waarin geen plek is voor sociale huurwoningen, willen wij een inventarisatie van leegstaande panden. Die moeten snel aan de huizenmarkt worden toegevoegd. Dit komt in iedere dorpskern voor. U kunt die ook aan ons melden.

* Voor het herijking van het minimabeleid wordt een bedrag van € 171.000,– genoemd maar nog niet structureel in de begroting opgenomen.

* Pro Krimpenerwaard wil een sluitende meerjarenbegroting. Voor de jaren 2026 en 2027 is er een structureel tekort van ruim € 7 miljoen. Hiervoor zijn geen dekkingsmiddelen opgenomen. Pro Krimpenerwaard wil dat het college vanavond of in de raadsvergadering van 28 november met (tijdelijke) voorstellen komt om de begroting sluitend te maken.

* Roundup moet met spoed worden verboden. Het gebruik van roundup is bewezen schadelijk voor de gezondheid van zowel het bodemleven, de insecten – en dus de voedselketen van de vogels. Round-up is bovendien schadelijk voor de mensen die dit middel spuiten, hun leefomgeving (bodem/water/luchtkwaliteit) én het gewas. Het gewas, in casu mais, dat als veevoer in de voedselketen komt en als residu in terugkeert.

* Het personeelsbeleid moet zich aan de markt aanpassen en de inhuur van personeel moet worden teruggedrongen. Bovendien moet het college zich schamen hoe met langdurig ziekteverzuim wordt omgegaan.

*Pro Krimpenerwaard geeft voorrang aan goed onderwijs in goede onderwijshuisvesting. Daar schort het aan. Het college en raad geeft voorrang aan een nieuw gemeentehuis. Wij willen goed inzicht in deze plannen en de termijn van uitvoering. Pas als de onderwijshuisvestingsplannen worden uitgevoerd kan het gemeentehuis met de bouw starten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.