Ernstige en verwijtbare fouten Veerstoep Bergambacht

Plan Veerstoep Bergambacht

De gemeenteraad heeft in januari 2019 op voorstel van het college besloten om € 2,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de integrale herinrichting en optimalisatie omgeving Veerstoep Bergambacht. Het hele plan is in opdracht van het college begeleid door een ingenieursbureau. De provincie en Rijkswaterstaat hebben hiervoor ook een financiële bijdrage gegeven. Al vrij snel was duidelijk dat door de slechte bodemgesteldheid, veroorzaakt door een dijkdoorbraak in 1760, de nieuwe Veerstoep voorzien moet worden van een paalfundering. Hiervoor is in juli 2020 een extra financieel bedrag door de raad beschikbaar gesteld van    € 6 ton.

Pro Krimpenerwaard is toen met beide voorstellen akkoord gegaan en zelfs met het derde voorstel, na een stevig debat, in de veronderstelling dat het college zijn taak nu goed zou hebben opgepakt. Niet dus! Dit voorstel is nu voor de vierde keer teruggekomen in de commissie. Dan waren het de materiaalkosten die fors waren gestegen en daarna wederom de drassige bodem. Dat laatste was al eerder “grondig “onderzocht. In totaal kost het plan niet € 2,1 miljoen maar € 4,5 miljoen. Het plan is ook fors aangepast zodat gesproken kan worden van een nieuw plan.

Voor Pro Krimpenerwaard is de maat vol en wij hebben in de commissie van 25 januari voorgesteld om dit voorstel door te schuiven en te behandelen na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Wij hebben geen vertrouwen meer in het college/wethouder Boere (VVD). Dit plan is financieel niet in de begroting verantwoord, de begroting is al niet sluitend (de provincie heeft de gemeente gesommeerd de financiële huishouding in orde te brengen (ook wethouder Boere – VVD) en de verwachting is dat het nieuwe krediet ook niet voldoende zal zijn om het werk uit te voeren. Daarnaast zijn er al forse uitgaven gepland tot € 35 miljoen voor een nieuw gemeentehuis, milieustraat en centrale huisvesting buitendienst. Ook niet in de begroting opgenomen.

Wij worden in onze opvatting gesteund door Rijkswaterstaat en de provincie die geen extra subsidie willen verstrekken om de tegenvallers op te vangen. Er zijn forse en verwijtbare fouten gemaakt. Blijkens de inschrijvingen bij de aanbesteding in 2019 hebben 4 bedrijven een offerte ingediend. De prijsverschillen zijn gigantisch, maar dat kan komen door de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Het goedkoopste bedrijf kan bijvoorbeeld bewust een risico nemen met een laag bedrag om zo het werk binnen te slepen en de gemeente daarna op extra kosten te jagen. De duurste kan een serieuze offerte hebben ingediend. De gevraagde aanvullende informatie op dit punt heeft het college onder geheimhouding ingediend, zodat Pro Krimpenerwaard er niets over mag zeggen en u als belastingbetaler onwetend blijft. Maar, onze conclusie is de juiste. Het college is uitgegaan van de laagste aanbieding zonder serieus de offerte te toetsen. In de stukken valt  te lezen dat het college er vanuit is gegaan dat de aangeschreven bedrijven voldoende kennis van zaken hebben, waardoor de toetsing achterwege kon blijven. Hoe amateuristisch is dit?

Op onze vraag in de commissie op welke wijze is getoetst en op welke wijze de engineering is gedaan werd de wethouder witheet. Zij werd daarin gesteund door de coalitiepartijen. Blijkbaar is het ongewenst dat een politieke partij zijn controlerende taak serieus neemt. Zelfs de voorzitter van de commissie gaf Pro Krimpenerwaard niet de ruimte om nog meer argumenten te leveren voor onze conclusie. De spreektijd van Pro Krimpenerwaard was op zei hij!

Wethouder Boere gaf aan het einde van het debat schoorvoetend toe dat er veel was misgegaan. Maar dit was weer een leermoment en daar moet van geleerd worden. In de toekomst zal het college beter moeten aanbesteden. Dit zijn de woorden van een zeer ervaren wethouder.

Pro Krimpenerwaard werd de mogelijkheid om een weerwoord te geven  op de aantijgingen van diverse partijen en de wethouder ontnomen. In één woord stuitend!

Ook de aannemer die het werk al uitvoerde is verantwoordelijk. “Bewust” te laag geoffreerd en moet dus wat ons betreft op de blaren zitten of tot een redelijk compromis komen. Ook dat was onbespreekbaar.

Pro Krimpenerwaard zal een motie indienen tijdens de raadsvergadering van 8 februari en de raad verzoeken via de Rekenkamer een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de oorzaken van het kosten overschrijdend werk, een doorkijk te geven over de uitvoerbaarheid van het plan, of het nieuwe plan opnieuw moet worden aanbesteed en inzicht te geven in de risico’s en de daarmee samenhangende kosten in het vervolg traject.

Tot slot. Het is opvallend en strijdig met de wet dat een partij als Pro Krimpenerwaard door de gemeenteraad en college wordt tegengewerkt om onze hoofdtaak van controleur uit te voeren. Wij hebben bij de minister van BZK onze zorg hierover uitgesproken in een vergelijkbare zaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.