Nieuwe centrale huisvesting gemeentekantoor, centrale huisvesting buitendienst en milieustraat in Bergambacht

Gemeentehuis Lekkerkerk

Het college stelt de raad voor om bijna € 4 miljoen beschikbaar te stellen voor het ontwerp- en de realisatie van de nieuwe centrale huisvesting van de Buitendienst op het perceel Veerweg 8 in Bergambacht. Ook wordt voorgesteld om € 300.000– beschikbaar te stellen voor de voorbereidingsfase van de bouw van een nieuwe milieustraat in Bergambacht.

Tot slot stelt het college voor om op een centrale locatie een gemeentekantoor te bouwen waar alle gemeentelijke diensten worden ondergebracht. Ook de vergaderruimtes van de raad en het college. Ter voorbereiding moet dan een krediet van bijna 2 miljoen worden uitgetrokken. De voorkeur voor de nieuwe huisvesting is Bergambacht, omgeving Veerweg. Deze kosten worden geraamd op ruim € 27 miljoen. Maar gezien de absurde prijsstijgingen zijn de financiële ramingen risicovol; de rente is erg laag.

Op welke wijze een en ander wordt gefinancierd is onduidelijk.

In de afgelopen maanden heeft in opdracht van het college een verkennend onderzoek hiernaar  plaatsgevonden. De raad heeft dat rapport door een  extern onafhankelijk deskundig bedrijf laten beoordelen. De uitkomst daarvan is vervolgens in de stukken verwerkt. Blijkens dat onderzoek zou een centrale nieuwe huisvesting de minst dure keuze zijn. Handhaven van de huidige 4 kantoorlocaties was duurder en scoorde qua dienstverlening ook minder. De duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden gehaald en dat kan goedkoper met nieuwbouw.De kantoorgebouwen in Nederland moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben en in 2030 waarschijnlijk label A en in 2050 vrijwel CO2-neutraal en aardgasvrij.

De vier bestaande locaties in de centra Lekkerkerk, Stolwijk, Bergambacht en Schoonhoven krijgen een nieuwe functie. Hierbij wordt gedacht aan woningbouw voor starters en ouderen, al dan niet in combinatie met maatschappelijke functies en/of retail.

Pro Krimpenerwaard heeft vanaf het begin van de herindeling aangedrongen op dit onderzoek. Ook, omdat de gemeente miljoenen van de rijksoverheid heeft ontvangen voor de extra huisvestingskosten. Wij hebben er toen al voor gepleit deze gelden voor de centrale huisvesting te gebruiken. Helaas is niet naar ons geluisterd. Nu is er inderdaad sprake van kapitaalvernietiging.

We zullen de betreffende voorstellen kritisch bestuderen. Het is trouwens wel bijzonder dat deze forse investeringen nu gelijktijdig aan het einde van een raadsperiode worden gepresenteerd, terwijl de financiële positie van de gemeente zorgelijk is.

In de raad van 21 december 2021 wordt het besluit genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.