Voorlopig geen groen licht voor woningbouw op oude terrein van Goudriaan Transport-Ouderkerk

Bouwplan

Pro Krimpenerwaard heeft vragen gesteld over de nieuwe bouwlocatie op het voormalige oude terrein van Goudriaan Transport, Kerkweg, in Ouderkerk aan den IJssel. Het transportbedrijf is verhuisd naar het bedrijventerrein Zijdepark aan de westzijde van het dorp. Op het vrijkomende bedrijfsperceel aan de Kerkweg verrijzen vijftien nieuwe woningen. Acht eengezinswoningen, zes twee-onder-een-kapwoningen en één vrijstaand huis. Vier woningen worden gerealiseerd in het huidige lint aan de Kerkweg. De overige worden gebouwd aan een nieuw aan te leggen straat, haaks op de Sportlaan en ter hoogte van de huidige inrit van het familiebedrijf.

Pro Krimpenerwaard is benieuwd of er onderzoek is gedaan naar bodemverontreinigingen en wat dan de uitkomst van dat onderzoek is.

Antwoord college:

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op  5 juli 2016 (zie bijlage 9 bij de toelichting op het bestemmingsplan Goudriaanlocatie) en een aanvullende bodemonderzoek op 13 juli 2018 (zie bijlage 10 bij de toelichting op het bestemmingsplan Goudriaanlocatie). De Omgevingsdienst heeft advies over deze onderzoeken uitgebracht en aangegeven dat de locatie geschikt is voor de bestemming wonen in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Vervolgens is in het kader van de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 15 woningen een actualiserend en aanvullend bodemonderzoek (16 oktober 2020) aangeleverd. Naar aanleiding hiervan is in de omgevingsvergunning een voorschrift opgenomen:

Op basis van de beoordeelde bodemonderzoeken is de locatie momenteel voldoende onderzocht, maar nog niet geschikt voor het beoogde gebruik. Op de locatie bevindt zich een dikke puinhoudende fundatielaag (met mogelijke onderliggende bodemverontreinigingen) die voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden worden verwijderd. Van deze verwijdering dient een evaluatieverslag te worden overlegd waaruit blijkt dat de onderliggende bodem geen bodemverontreinigingen meer bevat die gesaneerd dienen te worden in het kader van de Wet bodembescherming (wbb).

Het bodemonderzoek en de grondwaterboringen zijn uitgevoerd. Binnen twee tot drie weken zal het evaluatierapport worden ingediend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er op het perceel 3.000 ton puin is verwijderd en 2.000 m3 zand is gestort.

Pro Krimpenerwaard vindt het terecht dat eerst volledig wordt gesaneerd in het belang van de volksgezondheid. Jammer dat dit mooie plan voorlopig niet kan worden uitgevoerd. Jammer ook dat wij hierover niet eerder door het college zijn geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.