Informatie aanpak Coronacrisis

De hoofdpunten uit de 5e informatiebrief van de gemeente over de aanpak Coronacrisis. In de Veiligheidsregio wordt gewerkt aan een nieuwe noodverordening. Verwacht wordt dat die op 30 april wordt vastgesteld. Koningsdag is in de gemeente zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Door de Boa’s werd 9 maal een waarschuwing uitgereikt voor het houden van onvoldoende afstand.

De gemeente heeft een overzicht gemaakt van initiatieven en contactpunten met betrekking tot corona. Hiervan is een exemplaar in Het Kontakt geplaatst. De inhoud van de communicatie is: Kunt u extra hulp of een luisterend oor gebruiken in deze tijd? Er zijn veel initiatieven en mensen die willen helpen.

Vlaggen: Vanwege de maatregelen is er op Koningsdag helaas geen vlag uitgehangen op de Bartholomeuskerk in Schoonhoven en de kerk van Willige Langerak. Deze grote vlaggen moeten met twee personen worden gehesen en het is op deze locatie niet mogelijk hierbij 1,5 meter afstand te houden. Dit betekent ook dat op 4 en 5 mei de vlaggen op deze locaties niet worden gehesen.

Ondernemers & Zelfstandigen: De belangrijkste prioriteit bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) is het uitbetalen van de voorschotten. Dit lukt niet in alle gevallen binnen de termijn van 4 weken vanwege het hoge aantal aanvragen. Aanvragen die voor 3 april zijn aangevraagd zijn arbeidsintensiever (na 3 april verlopen de aanvragen via de webversie). Voor de ondernemers/zelfstandigen waarvan de aanvraag nog niet is afgehandeld, is afgesproken dat als zij contact opnemen direct een voorschot ontvangen.

De projectorganisatie is opgeschaald met collega’s uit de gemeente Rotterdam. Daarmee is de telefonische bereikbaarheid verbeterd en wordt er ook in de weekenden gewerkt.

Op korte termijn wordt een plan van aanpak Fraude & Ondermijning opgesteld. Zodra een verdachte aanvraag zich voordoet, wordt contact met ons opgenomen (verrijken van informatie). Hiervoor is specialistische kennis opgenomen in de projectorganisatie.

Onderwijs: De reguliere basisscholen gaan vanaf 11 mei weer open voor 50% van de bezetting en het speciaal onderwijs gaat volledig open. Vanuit de PO-raad is hiervoor een protocol opgesteld. Hierbij zijn veiligheid en hygiëne belangrijke aspecten. Met het protocol in de hand werken scholen hun plannen verder uit. Hierbij is uiteraard ook de afstemming met de kinderopvang van groot belang, aangezien de kinderopvang ook weer open gaat. De Kinderopvang moet aansluiten op de opening van de scholen.

Noodopvang: Naast de reguliere kinderopvang moet ook de noodopvang en 24-uurs opvang na 11 mei worden gecontinueerd. Met name dat is een complexe uitdaging om dit in de praktijk goed georganiseerd te krijgen naast de reguliere opvang.

Leerlingenvervoer: Wij zijn in overleg met de wegvervoerders over het opstarten van het leerlingenvervoer met ingang van 11 mei. Ook hiervoor worden de plannen van de scholen (buiten de Krimpenerwaard) opgevraagd. Door het vervallen van de 1,5 meter afstandseis voor kinderen tot 12 jaar is de verwachting dat dit (NB mits scholen geen kortdurende lesblokken inplannen) geen grote knelpunten gaat opleveren. Wegvervoerders denken na over maatregelen die zij in de voertuigen kunnen nemen om het contact tussen de bestuurder en de passagiers te beperken (bijv. doorzichtige zeilen).

Welzijnswerk en informele zorg: Naast de welzijnsstichtingen heeft ook Kwadraad haar dienstverlening zo goed mogelijk aangepast aan de nieuwe situatie. Daarbij wordt pro-actief contact gezocht met kwetsbare gezinnen. Het algemene beeld is dat de hulpvraag bij bestaande cliënten groter of intensiever wordt. Daar staat tegenover dat nieuwe meldingen voor hulpvragen juist wat afnemen. De verwachting is dat dit na de Corona-crisis een golf van nieuwe aanvragen ontstaat. Het anticiperen hierop is in voorbereiding.

Mantelzorg: Bij sommige mantelzorgers wordt de situatie nu wel nijpender. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis. Ook zijn er situaties bekend van mantelzorgers die tijdelijk hun familielid in huis hebben genomen. De welzijnsstichtingen houden vinger aan de pols en hebben nauw contact met huisartsen, thuiszorg en andere instanties. Er is een mantelzorg-nieuwsbrief verspreid onder de cliënten met het aanbod vanuit de welzijnsstichtingen en tips om het thuis leefbaar te houden.

Sport (versoepeling maatregelen): Vanaf 29 april mogen kinderen tot 12 jaar georganiseerd onder begeleiding samen buiten sporten. Dit geldt ook voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met inachtneming van de 1,5 meter afstandseis. De sportverenigingen treffen voorbereidingen om deze versoepeling op te kunnen pakken.

In de tussentijd is het inventariseren gestart om zodra het kan, zoveel mogelijkheden van sportparken te benutten voor de verzoeken die van (binnen- & buiten) sportverenigingen binnen komen voor het organiseren van activiteiten. Hiernaast is de website www.veiligsporten.nu ingericht om straks de georganiseerde activiteiten te bundelen, om zo goed te kunnen coördineren en handhaven. Deze inventarisatie en de organisatie wordt samen met Team Sportservice Krimpenerwaard opgepakt.

Zwembaden: Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe landelijk en dus ook lokaal wordt omgegaan met de zwembaden. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen, zoals de noodverordening en de richtlijnen vanuit de koepelorganisatie VSG/ zwembadbranche, wordt wel nagedacht over mogelijkheden.

Indien de buitenbaden open zouden mogen, moeten werkbare afspraken gemaakt worden met betrekking tot aantallen, veiligheid en handhaving. Daarnaast geldt ook voor zwembaden dat kleedruimten en douchefaciliteiten gesloten blijven. Zodra dit kan zullen we de consequenties voor onze gemeente, in overleg met betrokken zwembaden, helder maken.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam: Het college heeft besloten mandaat te verlenen aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de

gemeente Rotterdam voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers.

Zie voor verdere informatie de website van de gemeente (via de app in de zijb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.