Overdracht eigendom Overtuin Bisdom van Vliet – Haastrecht

bomenkap Overtuin Bisdom van Vliet

Het college heeft d.d. 31 maart 2020 besloten de Overtuin Bisdom van Vliet tegen een vergoeding van € 1,- over te dragen aan Stichting Bisdom van Vliet. Hierdoor worden Museum en Overtuin verenigd naar de situatie van voor 1969 toen de Overtuin werd overgedragen aan de voormalige gemeente Haastrecht.
Door deze hereniging ontstaat een buitenplaats van allure die door Stichting Bisdom van Vliet in samenwerking met Stichting Overtuin Bisdom van Vliet beheerd, onderhouden, gerenoveerd en gerestaureerd zal worden.

Dit is een kroon op het werk van diverse bezorgde inwoners en Pro Krimpenerwaard. Samen hebben wij vele jaren hiervoor gestreden. Wij hebben vele schriftelijke vragen gesteld over de kwaliteit van het park; een actualiteitendebat gehouden in de raad en moties ingediend. Het door de gemeente aanvankelijk ingezette beleid heeft geleid tot verwaarlozing van het monumentale park door het niet nakomen van het vastgestelde masterplan.

Nadat Pro Krimpenerwaard monumentenzorg inschakelde kwam alles in een stroomversnelling. Het was nog wel nodig om de gemeente onder curatele te plaatsen, maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn.

  1. Het eigendom van Overtuin Bisdom van Vliet, kadasternummer 5013, wordt tegen €1,00 over gedragen aan Stichting Bisdom van Vliet, conform overeenkomst.
    2. De raad wordt voorgesteld om aan Stichting Bisdom van Vliet een subsidie €450.000,- te verstrekken voor een periode van 10 jaar onder de voorbehouden zoals genoemd in de subsidiebeschikking en te dekken uit de Algemene Reserve Vrij Vermogen.
    4. Wijkt af van het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Krimpenerwaard 2019 door middel van een beroep op de hardheidsclausule ex artikel 17 lid 1 van de ASV 2019;
    5. Stelt de raad voor: het geactualiseerde Masterplan Overtuin Bisdom van Vliet 2020 (inclusief Definitief Ontwerp) vast te stellen.

Natuurlijk moet deze zaak nog in de raad worden besproken en zullen wij het plan nog bestuderen, maar de richting en de bijbehorende financiële inzet heeft onze goedkeuring. Dit is winst voor de inwoners van Haastrecht. Gefeliciteerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.