Fraude Zilvermuseum?

Zilvermuseum Schoonhoven

De gemeente zal a.s. dinsdagavond 31 maart zijn eerste virtuele (besloten) vergadering houden. Dan worden de fractievoorzitters door de burgemeester bijgepraat over het coronavirus. Pro Krimpenerwaard wil dat deze vergadering ook door u kan worden gevolg via RTV Krimpenerwaard. Helaas staan we daarin alleen. Naast deze zeer ernstige en onzekere crisissituatie vinden in de gemeente ook andere gebeurtenissen plaats  die aandacht verdienen. Hierna gaan we in op de “fraude” bij het Zilvermuseum.

Naar aanleiding van het rapport Lawson Luiten en de financieel moeilijke situatie van het Zilvermuseum in Schoonhoven (wanbeleid) heeft de gemeenteraad op 10 juli 2018 ingestemd met het verlenen van een overbruggingssubsidie aan het Zilvermuseum.

Aan het verlenen van deze overbruggingssubsidie is een aantal voorwaarden verbonden. Op grond van de nakoming van die afspraak wordt de raad voorgesteld om het subsidieplafond te verhogen met € 190.000,– voor 2020 en de intentie uit te spreken om voor 2021 tot en met 2024 een meerjarige  extra subsidie te verstrekken. Nu ontvangt het Zilvermuseum jaarlijks € 50.000,– + gratis  huisvesting etc.

Eén van die voorwaarden houdt in dat het aantal bezoekers in 2018 10% meer is dan in 2017 (= 22.024) en in 2019 15% meer bezoekers dan in 2017 (= 23.025).

Blijkens diverse signalen die ons bereiken, ook schriftelijk, lijkt het erop dat de directeur en het bestuur met de bezoekersaantallen fundamenteel fraude plegen. Hierover moet duidelijkheid komen voordat de raad een besluit neemt over de extra subsidie aan het Zilvermuseum en moet deel uitmaken van de evaluatie van de prestatieafspraken 2018 en 2019.

Een tweede punt betreft het briefgeheim. Een brief van een inwoner gericht aan de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard  en gestuurd naar de  gemeente Krimpenerwaard is geopend. Het is onbegrijpelijk dat het briefgeheim is geschonden. Het is bovendien een brief met zeer gevoelige informatie over het Zilvermuseum.

Pro Krimpenerwaard heeft de hierna weergegeven vragen aan het colege gesteld.

Vragen A-bezoekersaantallen

 1. Waarom heeft uw college bij het te nemen raadsbesluit geen bedrag ingevuld voor het verstrekken van een meerjarige subsidie voor de periode 2021 tot en met 2024?
 2. Is uw college voornemens een onderzoek in te stellen naar de totstandkoming van de registratie van het aantal bezoekers van het Zilvermuseum?
 3. Zo ja, op elke termijn worden wij hierover geïnformeerd?
 4. Zo nee, waarom niet?
 5. Is het correct dat de Raad heeft besloten om de subsidie alleen toe te kennen bij de in de toelichting genoemde bezoekersaantallen?
 6. Is het correct dat, indien deze aantallen niet regulier worden/zijn behaald, de subsidie niet had moeten, kan worden verstrekt gezien dit besluit?
 7. Is het correct dat, aangezien de bezoekersaantallen een harde eis zijn, het onjuist registeren, aanzet tot onterechte bezoekersmeldingen in het systeem?
 8. Is het gesubsidieerde Zilvermuseum een paracommerciële instelling?
 9. Vinden in het Zilvermuseum commerciële activiteiten plaats die bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie betekenen voor de commerciële horeca?
 10. Zo ja, op welke wijze gaat uw college handhaven?

Vragen B-briefgeheim

 1. Is het college op de hoogte gesteld dat de brief gericht op naam aan een raadslid niet meteen naar de geadresseerde is doorgezonden, maar is geopend?
 2. Nee, waarom niet?
 3. Is de brief naast de postmedewerker ook onder ogen geweest van andere personen?
 4. Zo ja, wie waren dat?
 5. Zo Nee, kunt u dat ons dat garanderen en waarop baseert u die garantie?
 6. Is uw college van de inhoud op de hoogte gesteld?
 7. Grondwet Artikel 13 lid 1: Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter. Is hier volgens uw college dat grondrecht geschonden?
 8. Zo ja, Is het college op de hoogte dat hierdoor een strafbaar feit is gepleegd?
 9. Welke maatregelen gaat uw college nemen?
 10. In welke mate komt dit voor binnen de gemeentelijke organisatie?
 11. Worden geadresseerden daarvan op de hoogte gesteld?
 12. Welke stappen worden dan ondernomen om dit te voorkomen?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.