Vuurwerkvrije gemeente Krimpenerwaard

vuurwerkschade

In de raadsvergadering van 12 november is de meerjarenbegroting 2020-2023 besproken. Diverse onderwerpen kwamen daarbij aan de orde. Pro Krimpenerwaard had evenals de SGP/ D66 ieder een eigen motie ingediend voor een vuurwerkvrije gemeente. Om de kans van slagen te vergroten heeft Pro Krimpenerwaard zijn, min of meer gelijkluidende motie, ingetrokken. Vervolgens werd de motie ingediend door SGP, D66, Pro Krimpenerwaard, Dierbaar Krimpenerwaard, Waard 18 en CU. De motie kreeg voldoende steun, mede omdat VGBK verdeeld stemde. De raad wil dat het bestaande plan van aanpak  (vuurwerkvrije zones) aangescherpt wordt en dat de gemeente uiterlijk tijdens de jaarwisseling 2022-23 vuurwerkvrij is. Een mooi resultaat van samenwerking. Iedereen weet dat het afsteken van vuurwerk niet bevorderlijk is voor de veiligheid (van onze jeugd, maar ook volwassenen), het milieu en het dierenwelzijn en de schade voor de gemeente groot kan zijn. In het plan van aanpak moet ook aandacht zijn voor het georganiseerd afsteken van vuurwerk.

Een ander opvallend punt was de aanpassing van de verordening afvalstoffenheffing. De tarieven zouden met € 48,–  worden verhoogd. Pas tijdens de raadsvergadering deelde wethouder Bening (D66) mee dat er opnieuw met Cyclus wordt gesproken over de kosten. De kans dat de kosten toch lager uitvallen schat hij hoog in. Bijzonder is dat, terwijl de tariefsverhoging gebaseerd was op het laatste overleg met Cyclus. Het college wilde de tariefsverhoging volledig opnemen bij het vaste deel van de afvalstoffenheffing en het variabele deel, afhankelijk van het individuele aanbod van afval, ongewijzigd laten. Pro Krimpenerwaard vindt dat het principe de vervuiler betaalt hiermee een dode letter is geworden. Ook de afvalscheiding zal dan naar onze overtuiging afnemen. De financiële prikkel komt namelijk te vervallen. Pro Krimpenerwaard heeft zijn amendement ingetrokken om het iets minder vergaande amendement van de SGP, CU en VVD te steunen. De raad heeft besloten om de tariefstijging van € 48,– evenredig te verdelen over het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing.

Pro Krimpenerwaard heeft zich verder sterk gemaakt om de hondenbelasting in een keer af te schaffen, de OZB met 1,4 %, inflatiecorrectie te verlagen, de toeristenbelasting en havengelden fors te verlagen om zo meer op het gemiddelde niveau te komen. Helaas is dat niet gelukt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.