raadsvergadering van 11 juni

Pro Krimpenerwaard kreeg voor de 30 agendapunten van de raadsvergadering van 11 juni 15 minuten spreektijd. Wij hebben de waarnemend voorzitter, de heer Schoof van VGBK, gevraagd om snel de spreektijd te evalueren. Pro Krimpenerwaard had onvoldoende tijd om zijn raadswerk naar behoren uit te voeren. Wederom werd op wonderlijke wijze de spreektijd voor het college van 30 minuten tijdens de raadsvergadering gereset en kreeg daardoor fors meer spreektijd. Bij navraag antwoordde de griffie dat het apparaat op hol was geslagen. Toevallig alleen bij het college.

Pro Krimpenerwaard heeft een actualiteitendebat gehouden over het parkeerbeleid van het college bij de Grote Kerk in Lekkerkerk en de foute informatie over de rechtsgang voor de omwonenden. Wethouder de Wit gaf toe dat er een fout is gemaakt door de belanghebbenden die bezwaar in willen dienen te verwijzen naar de Rechtbank in Den Haag. Dat moest natuurlijk de commissie van bezwaar zijn  in de gemeente. Hij wist dat natuurlijk ook, maar hield vol dat hier geen sprake was van opzet. De bezwaarden hebben hierdoor extra kosten gemaakt. Sommige zagen, wegen de hoge griffiekosten, af van bezwaar. Of die kosten door de gemeente worden vergoed kon de wethouder niet zeggen. Hij studeert er nog op. Ook zal het Parkeerdrukonderzoek op ons dringend verzoek in de commissie worden besproken.

Een ander punt was de Huisvestingsverordening. Pro Krimpenerwaard had eerder in de commissievergadering aandacht gevraagd om de inwoners van de gemeente bij voorrang te huisvesten in de sociale huur- en koopwoningen. De VGBK had toen geen enkele inbreng en heeft nu snel een motie hierover ingediend, met name gericht op de huisvesting in de kernen. Ook andere partijen hebben de VGBK op dit gedrag aangesproken. Deze partij had op z’n minst even contact kunnen opnemen met Pro Krimpenerwaard. Wij hebben de wethouder wederom gevraagd ons inzicht te verschaffen in de toewijzing van de sociale huurwoningen. Op grond daarvan kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Gezien de inkomensgrens komen de meeste inwoners niet voor deze woningen in aanmerking. Dat moet veranderen vindt Pro Krimpenerwaard. Ook hebben wij voorgesteld om de te bouwen koopwoningen gedurende de eerste 6 weken eerst aan de inwoners aan te bieden. De wethouder kende die mogelijkheid niet en gaat dit uitzoeken. Ook hebben wij er voor gepleit de inkomensgrens voor huurwoningen te verhogen . Samen met de woningcorporaties kan dit bij Aedes/VNG en uiteindelijk bij de minister kenbaar worden gemaakt.

De bouw van de 5 permanente lokalen bij de Vogelweide, MFA in Schoonhoven, was zo onzorgvuldig in zijn presentatie en onderbouwing dat wij tegen moesten stemmen. De kosten bedragen € 1,45 miljoen. Wij zijn voor passende huisvesting van de leerlingen, maar wel met een goed onderbouwd plan. Wethouder Boere moest toegeven  dat een aantal zaken niet goed zijn onderzocht zoals: het verlies van 9 parkeerplaatsen,  de toename van verkeersdruk en de aantasting van het huidige beeldbepalende gebouw. Na doorvragen van Pro Krimpenerwaard bleek dat het aantal leerlingen vanaf 2025 fors afneemt.

Promen (sociale werkplaats). Pro Krimpenerwaard heeft een motie ingediend die het helaas niet heeft gehaald. Door de invoering van de Participatiewet en het afschaffen van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in 2015 zijn duizenden mensen met een beperking in de problemen gekomen. De Sociale Werkplaatsen worden per 2025 van rechtswege afgeschaft. Promen heeft de doelstelling om mensen zoveel mogelijk in een externe, maar wel beschermde, omgeving te laten werken en hen deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer. Die mensen met een arbeidsbeperking worden tijdelijk (garantiebaan) of vast (beschut werk) in dienst genomen. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat dit regelmatig van tijdelijke aard blijkt te zijn en hierdoor de kans bestaat dat deze groep zonder uitzicht achter de geraniums belandt. Wij willen dat de de gemeente deze mensen gedurende het gehele arbeidsproces monitort om dat te voorkomen. De wethouder heeft toegezegd dat hij de intentie van Pro Krimpenerwaard overneemt.

Over de vele gemeenschappelijke regelingen hebben wij er voor gepleit dat de miljoenen reservering worden teruggestort bij de aangesloten gemeenten. Wij hebben hier te doen met uitvoeringsorganen. De verantwoordelijkheid en het te voeren beleid lig bij de gemeenten. Helaas staan wij hierin alleen. Dit geld zouden we in kunnen zetten om de korting op de subsidies tegen te gaan, of de lastenverhoging af te wijzen, of het uitvoeren van het klimaatakkoord, of de hondenbelasting in keer af te schaffen, of een baliefunctie in de kernen betaalbaar en uitvoerbaar in te richten. Dat is trouwens het enige verkiezingsvoorstel van Lokaal op 1 en wat zien we daarvan terug? Tot op heden niets, maar wel een goedbetaalde baan als wethouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.