VNG vindt dat het college de vragen van Pro Krimpenerwaard moet beantwoorden

Ad Struijs, fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard

Pro Krimpenerwaard  heeft het besluit van het college om de vragen van Pro Krimpenerwaard over MooiMekkerland te Stolwijk en de gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Stolwijk, over het houden van 1700 illegale geiten,  niet te beantwoorden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorgelegd.  Naar onze mening moet het college al onze vragen volgens de Gemeentewet, de vastgestelde gedragscode en het Reglement van orde beantwoorden. Anders kunnen wij ons raadswerk niet doen. Het argument dat Pro Krimpenerwaard de regels van de gedragscode zou hebben geschonden is natuurlijk onzin. Hierna volgt het antwoord van de VNG.

Antwoord:

“Artikel 169 Gemeentewet regelt de verantwoordingsplicht van het college en het daarmee samenhangende inlichtingenrecht van de raad en van individuele raadsleden. Op grond van lid 1 is het college aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Het college dient de raad bovendien actief alle inlichtingen te geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft (lid 2). Daarnaast hebben individuele raadsleden het recht om inlichtingen te vragen: het college dient de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen te geven (lid 3).

Inlichtingen mogen op grond van artikel 169 lid 3 Gemeentewet echter worden geweigerd, indien het verstrekken daarvan in strijd is met het openbaar belang. ‘Openbaar belang’ is een tamelijk open criterium. Slechts indien zwaarwegende belangen in het geding zijn, hoeft niet aan de inlichtingenplicht te worden voldaan. Het college zal zich daarbij nadrukkelijk moeten beroepen op strijd met het openbaar belang, indien het informatie weigert. De raad zal moeten beoordelen of hij dit beroep aanvaardt”.

Pro Krimpenerwaard is in het gelijk gesteld en zal verder actie ondernemen in het belang van onze controlerende taak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.