Aandachtspunten voor de nota Dierenwelzijn

Verbod op de jacht!

In de commissievergadering van 5 februari 2019 is gesproken over de Startnota Dierenwelzijn. Pro Krimpenerwaard heeft zijn bijdrage vooraf schriftelijk bij het college ingediend en tijdens de vergadering hiervan beknopt aandacht aan de hoofdlijnen besteed.  Duidelijk hebben wij aangegeven niet in te zullen stemmen met een uitgeklede dierenwelzijnsnota. Hierna volgt onze schriftelijke inbreng.

 Inleiding:

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de dieren binnen hun grenzen en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Om die redenen is het van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn, natuur etc. en een diervriendelijk beleid opstelt, bij voorkeur in de vorm van een nota Dierenwelzijn.

Wij zien de dierennota als een zeer belangrijk puzzelstuk, bouwsteen in onze toekomstvisie op de Krimpenerwaard. Ook het panorama geeft duidelijk aan dat dit een hoekstuk, fundamentsteen van onze toekomst is.

Wij zien een gemeenschap die vooruitloopt op het dierenwelzijn, de ruimte voor de natuur en de mens in evenwicht gebruikt:

 • met veeteelt op weiden met een grote variatie aan gras, bloemen en andere planten om onze koeien te voeden;
 • met stallen die de dieren als zeer prettig ervaren en in de omgeving opgaan;
 • met wild dat niet elk jaar wordt gejaagd, maar onderdeel is van ons landschap;
 • met vele insecten, vlinders die zich voeden met een overvloed aan bloemen en nectar.

De Krimpenerwaard wordt de internationale benchmark voor natuurbeheer en veeteelt. Onze zuivelproducten zullen een internationale kwaliteit geven die de Alpenmelk te boven gaat. Onze melk is zo bijzonder dat deze niet wordt vermeng met de massa. Te kostbaar. Maar grotendeels lokaal wordt verwerkt.Onze kazen en andere producten zullen ver boven de huidige roem uitstijgen. En veelal direct naar de consument gaan.En wij verwachten dat onze boeren een dusdanig hogere prijs krijgen voor deze kwaliteit dat deze investeringen zich dubbel en dwars zullen terugverdienen.

Het beeld van bloeiende velden, met wild, tevreden grazende koeien, water met vis en andere waterdieren en planten, de mooiste lokaal geproduceerde zuivelproducten ter wereld is naar ons beeld een droom om na te steven.

De eerste stap naar het verwezenlijken van deze droom begint nu, vandaag, met uw college en de raad, om deze uit te dragen en de uitvoering daarvan te stimuleren waar we kunnen met een heldere visie, voorbeeldgedrag, middelen en voorlichting.

Wij gaan voor deze droom. Onze dieren willen deze droom ook. Wij hopen dat uw college en de raad deze droom met ons wil realiseren.

Wij willen dat de hierna beschreven onderwerpen in de Dierenwelzijnsnota worden opgenomen:

 • Externe partijen worden betrokken bij het opstellen van de nota. Welke zijn dat? Wij willen de (WBE) de jagers, hier niet bij betrekken. Die hebben een ander belang waar wij on niet prettig bij voelen. Wij vinden het een gemiste kans als ook de inwoners niet vanaf het begin om input wordt gevraagd.
 • Handhaving is het sleutelwoord; zonder handhaving heeft deze nota geen waarde.
 • Aanstellen van voldoende groene BOA’s die daarvoor opgeleid zijn en met kennis van zaken en voldoende middelen actief controleren
 • Telefonisch en digitaal werkend gemeentelijk meldpunt voor de inwoners om overtredingen te melden.
 • De provincie heeft ook een verantwoordelijkheid voor het buitengebied en aandringen op voldoende toezicht.
 • De gemeente heeft een wettelijke taak om zwerfdieren op te vangen – subsidie dierenambulances en dierenasielen – afspraken gedurende langere periode; bijvoorbeeld 5 jaar voor meer zekerheid voor het bedrijf.
 • Jaarlijks inzicht in de uitgevoerde taken van de gesubsidieerde dierenopvang
 • Inzicht in de capaciteit van de dierenopvang om aan de noodzakelijke opvang te voldoen om zo particulier initiatief overbodig te maken.
 • Zolang de gesubsidieerde dierenopvang niet aan alle taken kunnen voldoen worden particuliere initiatieven financieel ondersteund.
 • Verbod op afschieten van overlast gevende dieren/inzet alternatieve diervriendelijke methoden
 • Preventie om overlast dieren te bestrijden.
 • Geen wettelijk recht om dieren te vangen en te doden voor en door de grondgebruiker
 • Toezicht op jachtverbod
 • Handhaven op verbod van hondengevechten
 • Controle op het verplicht chippen van honden
 • Honden aan de lijn op voorgeschreven locaties handhaven.
 • Terugdringen zwerfkatten
 • Verplicht chippen katten/jaarlijkse chipactie
 • Goede voorlichting en neutralisatie katten
 • Controles op slachten van dieren
 • Geen evenementen met dieren
 • Meldpunt voor gevaarlijke honden
 • Naast eventueel muilkorven en aanlijnen, te verplichten om naar een hondencursus te gaan; waarbij de hond/baas uiteindelijk een certificaat kan verdienen voor verbeterd of goed gedrag.
 • Binnen gemeentegrens zorgen dat water voldoet aan de wettelijke eisen, zoals doorstroming en diepte watergangen.
 • Handhaven voorschriften op bezit van en handel in beschermde dieren.
 • Geen megastallen
 • Controle van bestaande stallen op brandveiligheid.
 • Nieuwe stallen moeten aan de aangescherpte voorschriften in de Omgevingswet voldoen om ernstige branden te voorkomen.
 • Controle op vervoer van landbouwhuisdieren.
 • Schaduwplekken vee mogelijk maken, bijvoorbeeld bomen/afdak.
 • Overstekende dieren beter beschermen – wel een taak van de gemeente en het argument om het niet te doen gaat niet op nu de buitenwegen van het Hoogheemraadschap naar alle waarschijnlijkheid overgaan naar de gemeente. Hiervoor moet nu al aandacht zijn in de nota.
 • Bij de 0ntwikkelen van de ruimtelijke ordening het belang van de natuur zwaar mee laten wegen, zoals dempen sloten, diervriendelijke oevers etc.
 • Insectenbeleid hierin opnemen (aangenomen motie van Pro Krimpenerwaard).
 • Plantenvegetatie – vergroening van stedelijk gebied.
 • Groot wild, bijvoorbeeld herten, in de gemeente bevorderen; meenemen in de nieuwe natuuropgave.
 • Voorlichting dierenwelzijn in onderwijspakket opnemen
 • Expertise bij de gemeente over bomen, groen, dierenwelzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.