Initiatiefvoorstel Pro Krimpenerwaard laagvlieggebied

Verstoring van grote aantallen vogels door laagvliegende sportvliegtuigjes bij Kadijk 20 december 2016: knobbelzwanen en (wilde) kleine zwanen op de grond; duizenden opvliegende water- en weidevogels (vooral smient)

De Krimpenerwaard is op grond van de luchtvaartwet aangewezen als laagvlieggebied om o.a. noodlandingsprocedures te oefenen. Het is echter ook aangewezen als stiltegebied (provincie Zuid Holland) en deels ook als natuurkerngebied voor weidevogels (Provincie Zuid Holland / Zuid-Hollands Landschap).

Pro Krimpenerwaard heeft, samen met een verontruste burger, een initiatiefvoorstel “laagvlieggebied en natuurgebied Krimpenerwaard” ingediend. In dit voorstel wordt het college verzocht om de Inspectie Leefomgeving en Transport te vragen om voor de aanpak/oplossing van het probleem met laagvliegen in het natuurgebied de Krimpenerwaard de hierna aan te geven opties te onderzoeken en de uitkomst daarvan spoedig aan de gemeenteraad voor te leggen:

  1. In te zetten op een geheel verbod voor laagvliegen in de gehele (gemeente) Krimpenerwaard.
  2. De status van laagvlieg(oefen)gebied ter discussie stellen met een voorstel om dit opnieuw te laten onderzoeken en in procedure te brengen. Dit tegen de achtergrond van voortschrijdend inzicht en (gewenste) ontwikkelingen in de Krimpenerwaard, met het oog op maatschappelijke ontwikkelingen en leefbaarheid, zoals het aantrekkelijke woon- en werkmilieu en de gebiedskwaliteiten m.b.t. recreatie, toerisme, cultuur, natuur en landschap.
  3. Tot afspraken komen over een laagvliegregiem, bijvoorbeeld in welke gebieden wel en waar niet of wanneer wel en wanneer niet en met wat voor frequentie (met het oog op broedvogels en/of overwinteringsgebieden) en de vlieghoogte (nu is 30 m. toegestaan).

In de commissievergadering van 27 november en ook schriftelijk heeft het college verklaard ons voorstel sympathiek te vinden. Het college heeft toegezegd het gesprek aan te gaan met het bevoegde gezag. De burgemeester stelt, na een voorlopig onderzoek, vast dat de laagvliegafspraak in 1960 is gemaakt voor de Krimpenerwaard. De gebiedsontwikkeling vraagt nu om aangepast beleid. Er zijn de afgelopen periode incidenten geweest, waaronder het onlangs neerstorten van een Cessna-sportvliegtuigje  met 2 doden als gevolg. De oorzaak is nog niet bekend.

Ter ondersteuning van het collegestandpunt vraagt Pro Krimpenerwaard in de raadsvergadering van 11 december om unanieme raadsteun voor ons initiatief in het belang van veiligheid en dierenwelzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.