De wethouders beraden zich op hun positie!

In de extra raadsvergadering van afgelopen maandagavond 15 oktober 2018 , op verzoek van de coalitiepartijen, is gesproken over de coalitie die het draagvlak kwijt is geraakt. Door het vertrek van Wisja Pannekoek uit de partij VGBK is er geen meerderheid meer die de coalitie steunt. De coalitie wil vasthouden aan de 4 partijen, VGBK, VVD, CU en D66 om zo de komende raadsperiode uit te zingen. Er is een partij  nodig om aan te sluiten. De oppositie weigerde mee te gaan in die arrogante houding.  De oppositie wilde een onderzoek in de meest brede zin om tot een nieuwe  coalitie te komen.  Pro Krimpenerwaard had een amendement voorbereid en ook, aangepast, ingediend. Het voorstel van de coalitie kwam er op neer dat een van de oppositiepartijen aan kon schuiven om de huidige coalitie aan een meerderheid te helpen. Dat pikte de oppositie partijen niet, die op dat moment de meerderheid hadden. Hierna volgt het ingediende amendement (door TV-storing is dat via beeld niet getoond):

AMENDEMENT
Nr.: A18-33
Behorend bij raadsvoorstel: Initiatiefvoorstel onafhankelijk adviseur
Datum: 15 oktober 2018
Onderwerp: Consequenties coalitie van vertrek raadslid Pannekoek uit fractie VGBK

Tekst amendement:
De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 15 oktober
besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te passen:
De voorgestelde besluiten ad 1 en ad 2 vervallen, onder vervanging van de volgende punten:
a. het college als het ware “demissionair” te verklaren totdat er een nieuwe coalitie is;
b. de politiek gevoelige zaken alleen na expliciete instemming van de raad op te pakken;
c. de verkenner opdracht te geven om in de meest brede zin te zoeken naar een coalitie die kan bogen op een zo breed mogelijk draagvlak in de raad;
d. de uitkomst van het onderzoek van de aan te stellen onafhankelijke verkenner naar een stabiel en bestuurskracht gemeentebestuur af te wachten en dit voor 1 december aanstaande in de raad te agenderen

Toelichting
De coalitie steunt niet meer op de meerderheid van de raadszetels en stelt zelf vast dat er geen stabiel en daadkrachtig gemeentebestuur is.
Het heen zenden van de wethouders is niet verantwoord.
Het college kan alleen nog worden belast met de lopende zaken; dus op de winkel passen.

Ondertekening en naam:
A. Struijs, Pro Krimpenerwaard
J.W. van der Ham, SGP
J.R. Dekker, CDA
J. Hofman-Verwoert, Lokaal op 1
C. van der Graaf, PvdA
S.A.B. van Rooy, Dierbaar Krimpenerwaard
W. Pannekoek, Fractie Pannekoek

Dit amendement kreeg de unanieme steun van de raad, maar daarbij moet worden aangetekend dat de collatiepartijen de tekst onder a en b niet accepteren. Een uiterst merkwaardige houding van de coalitie. Gezien het gewicht van deze a en b teksten hadden ze tegen het amendement moeten stemmen.

Het college heeft verklaard zich op hun positie te beraden Dat kan betekenen dat de wethouders aftreden. Morgen, dinsdag 16 oktober om 18.00 uur, zullen we de uitkomst van dat beraad van het college horen.

Conclusie: de coalitie was zo arrogant dat het zelfs geen plan b had en dus als beginnelingen politiek werden afgeserveerd door de krachtige houding van de oppositie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.