Opleggen van geheimhouding

In de gemeente Krimpenerwaard wordt met regelmaat geheimhouding opgelegd ten aanzien van diverse stukken. Dat doet het college op grond van de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur. In een aantal gevallen is dat correct volgens de wet, maar in andere gevallen wel erg makkelijk of onterecht opgelegd, waardoor de controle door de raad over het handelen van het college niet kan plaatsvinden. In de raadsvergadering van 20 februari stelde het college voor de raadsinformatiebrief over de Toekomst Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven geheim te verklaren. Niemand kende dat stuk, dat op een bijzondere wijze was toegezonden, en dus werd dat besluit doorgeschoven naar de volgende vergadering. Pro Krimpenerwaard heeft hierover diverse schriftelijke vragen gesteld, die prompt geheim werden verklaard. Wij maken ernstig bezwaar tegen de opgelegde geheimhouding. Een van de argumenten van het college is dat openheid van deze informatie zorgt voor onrust onder inwoners. Geheimhoudingsbesluiten zijn echter niet onaantastbaar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van 14 december 2016, gepubliceerd op 21 december 2016, van rechtbank Zeeland-West-Brabant. In deze uitspraak vernietigde de rechtbank een geheimhoudingsbesluit, omdat de gemeenteraad naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte tot integrale geheimhouding had besloten. Blijkens jurisprudentie kan geen geheimhouding worden opgelegd als enkel de omstandigheid dat bekendmaking van de overgelegde gegevens tot commotie zou kunnen leiden. Het is inherent aan de werking van een politiek systeem dat er over kwesties commotie kan ontstaan. Ook hebben we hier te maken met een culturele instelling die een forse jaarlijkse directe en indirecte subsidie van de gemeente ontvangt. Pro Krimpenerwaard vindt dat de raad het college over deze zaak in het openbaar ter verantwoording moet kunnen roepen. Door het handelen van het college zal het vertrouwen in de politiek afnemen, dat is onze volste overtuiging. Een ander argument is de volgende. Deze geheimhouding vervalt als de gemeenteraad de oplegging hiervan niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt. Dat heeft hier niet plaatsgevonden.  Pro Krimpenerwaard neemt deze zaak hoog op, omdat al meermalen is gebleken dat de coalitie, die regelmatig bij de wethouders aanschuift, voorinformatie heeft ten opzichte van de oppositie. Het zou ons niet verbazen als dat ook in deze zaak het geval is. Dit onderwerp leent zich goed voor debatten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Herstel van vertrouwen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.