Gevolgen van bodemdaling in de Krimpenerwaard

prachtige foto van Alice Wulffraat

Wat zijn de gevolgen van bodemdaling en welke problemen en uitdagingen zijn er in de praktijk? De bodem van de Krimpenerwaard bestaat uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt daardoor voortdurend. Op sommige plaatsen daalt de bodem zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. Bewoners en ondernemers hebben daardoor te maken met het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. De continue bodemdaling leidt tot onder meer waterproblemen en hogere lasten. De impact voor bewoners en ondernemers is groot. De schade aan funderingen, inclusief infrastructuur, is hoog en kan landelijk oplopen tot ca. 22 miljard euro tot 2050. In Gouderak (gemeente Krimpenerwaard) is recent de complete openbare ruimte in een bestaande woonwijk op palen gefundeerd, omdat hier sprake is van een zeer grote daling. Wethouder Ria Boere: ‘Door de bodemdaling in de Krimpenerwaard moet de openbare ruimte vaker worden opgehoogd wat én extra kosten én veel overlast voor bewoners oplevert. We moeten op zoek naar duurzame structurele oplossingen die minder overlast geven voor de bewoners’.

Het Platform Slappe Bodem spant zich in voor een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen. Ook werkt het platform aan het onder controle krijgen van de gevolgen van bodemdaling, bijvoorbeeld door innovatieve oplossingen en het delen van kennis. www.slappebodem.nl.

 Pro Krimpenerwaard heeft in zijn verkiezingsprogramma uitgebreid aandacht hieraan besteed en hiervoor oplossingen aangedragen. Zo moet de ontwatering van het veenweidegebied worden tegengegaan en zelfs worden vernat. Wij zetten in op een verduurzaming van de landbouw door een biologische, natuurvriendelijke en diervriendelijke bedrijfsvoering te stimuleren. Zie verder het verkiezingsprogramma.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.