Alternatief plan voor veehouders/agrariërs

Een prachtige foto van Alice Wulffraat

Pro Krimpenerwaard heeft het alternatieve plan voor de veehouders/agrariërs in de raadsvergadering van 30 januari niet kunnen presenteren, omdat de spreektijd van 20 minuten voor alle 35 agendapunten op was. In plaats van het uittrekken van 2,3 miljoen aan subsidie stellen wij het volgende voor, passend bij de opgaaf waar we voor staan: biodiversiteit, bodemdaling, CO2 uitstoot en toerisme. Pro Krimpenerwaard wil toe naar een Natuurinclusieve landbouw, met een integraal objectief toetsingskader en op schrift gestelde inspanningsverplichtingen van de boeren. Voor behoud van de weidevogels en insecten voor de gewasbestuiving, voor een verbetering van de biodiversiteit, pleiten wij – in lijn met het advies van de Wageningen Universiteit – voor het inrichten van ten minste 2ha. kruidenrijk gifvrij gras op elk agrarisch bedrijf en een aangepast maaibeheer. Uit onderzoek blijkt dat “biodivers boeren” loont. Wij willen stimuleren en faciliteren een snelle overstap naar een duurzame energietransitie, zoals wind-/zonne-energie. Daken van agrarische bedrijven bieden bijv. een enorm potentieel voor de ontwikkeling van zonneparken zonder het landschap aan te tasten. De gemeente moet hierin een stimulerende rol vervullen. Hieruit vloeit meer financiële compensatie voort en worden het gezonde veebedrijven zonder subsidie. Verder pleiten wij voor proeven met diervriendelijke preventieve verjagingsmiddelen, zoals laserstralen, om mogelijke schade van dieren aan landbouwpercelen te voorkomen c.q. te beperken in plaats van afschot door jagers van dieren en/of massale vergassing. Dit levert de gemeenschap een besparing op van 2,3 miljoen en broodnodig om de reserves op peil te houden. Wordt dit plan niet opgevolgd dan betaalt de gemeenschap deze rekening door verhoging van de OZB. Het is aan u om straks uw vertrouwen in een van de politieke partijen uit te spreken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.