Burgemeester Cazemier faalt als voorzitter van de raadsvergadering.

Ad Struijs voert namens Pro Krimpenerwaard het woord. De burgemeester reageert en de spreektijd is uitgeschakeld. De waarnemend voorzitter is Jan Willem van de Ham van de SGP.

Pro Krimpenerwaard heeft een klacht ingediend over het optreden van burgemeester Cazemier als voorzitter van de gemeenteraad op 30 januari 2018. De fractievoorzitter heeft namens Pro Krimpenerwaard in de raadsvergadering van 30 januari 2018 zijn volksvertegenwoordigende rol willen vervullen. Dat is hem door het optreden van de voorzitter van de raad niet gelukt. Hem werd het woord ontnomen. De burgemeester heeft in de vergadering van het presidium meegedeeld dat hij de spreektijd voor deze overvolle raadsagenda zal verruimen van 15 naar 20 minuten en voor het college van 30 naar 40 minuten. Dat betekent 34 seconde per agendapunt. Ik heb bij aanvang van de raadsvergadering, als punt van orde, gevraagd de spreektijd verder te verruimen, omdat ik tijd te kort zou komen om mijn werk op een fatsoenlijke manier te kunnen uitvoeren. De voorzitter van de raad, de burgemeester, weigerde dat. Na 2/3 van de behandelde agendapunten werd mij door de voorzitter het woord ontnomen, omdat mijn spreektijd op was. Ik heb nog nadrukkelijk gevraagd of ik over de overige agendapunten nog iets zou mogen zeggen, maar dat werd door de voorzitter geweigerd. Ik werd nog in de gelegenheid gesteld mijn stem uit te brengen en deze eventueel te voorzien van een stemverklaring. Ik heb toen, gedwongen door het spreekverbod, de raadszaal verlaten. Vervolgens stel ik vast dat de burgemeester als portefeuillehouder diverse agendapunten behandelde en zonder spreektijd. Hij heeft zeker 6 minuten aan spreektijd gesmokkeld. Ik heb dat tijdens de vergadering gemeld. Helaas zonder enige reactie van de waarnemend voorzitter. Toch ging wethouder Vente op enig moment door de spreektijd van het college. Na vele minuten merkte het CDA-lid Jan Dekker op dat het college geen spreektijd meer had en dat in een vergelijkbare situatie de heer Struijs het spreekrecht werd ontnomen. De voorzitter reageerde met een beetje lachende opmerking dat de wethouder in het vervolg korter moest antwoorden.  Ook is vastgesteld dat diverse partijen het woord voerde zonder gevolgen voor de spreektijd. Objectief kan worden vastgesteld dat de voorzitter op grond van artikel 2 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad niet juist heeft gehandeld. Bovendien heeft de voorzitter strijdig gehandeld met artikel 15 betreffende de spreektijden.  De  voorzitter sloot de raadsvergadering af met een zeer ongepaste opmerking over Pro Krimpenerwaard. De kiezer van Pro Krimpenerwaard moesten zich goed bedenken dat zij niet in deze vergadering zijn vertegenwoordigd (of iets soortgelijks) Een stuitende opmerking en een voorzitter, die boven de partijen moet staan, onwaardig. Ik verwijs naar de geluids- en beeldband van deze vergadering. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat de burgemeester in strijd heeft gehandeld met het Reglement van orde voor de raad; dat het gelijkheidsbeginsel is losgelaten en dat niet transparant de functie van voorzitter is uitgevoerd.Pro Krimpenerwaard eist dat de voorzitter in de komende raadsvergadering zijn excuses hiervoor aanbiedt aan Pro Krimpenerwaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.