POLDERTERREUR TEGEN ZWANEN EN ZWANENBESCHERMSTER GAAT VOORT

Dankzij de hetze in de media tegen de zwanen en de vermeende zwanenplaag, loopt de aanhoudende agressie tegen de zwanen en tegen zwanenbeschermster Saskia van Rooy de spuigaten uit. Deze hetze werd onlangs door fractievoorzitter Willem Schoof van de VGBK – kennelijk al vooruitlopende op de komende gemeenteraadsverkiezingen om zieltjes c.q. stemmen te winnen – tijdens een televisie-uitzending van RTV Krimpenerwaard nog eens extra aangezwengeld, die betoogde dat er een vermeende zwanenplaag zou zijn dat nota bene door recente tel-gegevens van het SOVON geheel wordt tegen gesproken en ontkracht. 

 

Jagers van de Wildbeheereenheid Krimpenerwaard blijven ongemoeid strafbare feiten met zwanen en andere dieren plegen, waarop NUL controle door Politie Krimpenerwaard en toezichthouders van de provincie in het het veld is. Burgemeester Cazemier en het gros van de gemeenteraad vinden controle door de Politie Krimpenerwaard van jagers voorafgaande en tijdens het doden van dieren in het veld “geen prioriteit en primaire taak van de politie”, terwijl dit volgens Pro Krimpenerwaard wel degelijk een wettelijke taak van de politie is.

https://www.facebook.com/dierenradar/videos/751771974948073/?pnref=story

Afgelopen weken is het gros van de zwanennesten (de weinige nesten die er nog zijn, omdat een groot aantal broedzwanen afgelopen maanden illegaal door jagers is afgeschoten) in de gemeente Krimpenerwaard illegaal vernield en zijn de zwaneneieren weg geroofd, waarbij ouderzwanen zelfs met stenen en takken zijn bekogeld. Het is letterlijk dweilen met de kraan open, dat met zeer veel zwanenleed te paard gaat. De “witte zwanenparels” die de gemeente Krimpenerwaard juist zo mooi en karakteristiek maken, worden doodgemarteld en uitgeroeid. Lachwekkend dat de gemeente zich het hoofd breekt hoe zij de Krimpenerwaard “marketing technisch” op de kaart kan zetten, terwijl de voortdurende misstanden & de afwezige controle en handhaving de gemeente in het hele land (en zelfs daarbuiten) een zeer slechte naam bezorgen en grote publieke verontwaardiging en afschuw teweeg brengen. 

 

Terwijl Saskia Van Rooy op eigen kosten de strafbare feiten met zwanen en andere dieren probeert op te sporen en te filmen, wordt zij aan de lopende band door (sympathisanten van) zwanendrifters en/of zwanenjagers, boeren en zwanenhaters belaagd, bedreigd, mishandeld, uitgescholden, klemgereden en thuis lastig gevallen. Alleen al afgelopen week is Saskia 3x door drie verschillende aan haar onbekende figuren belaagd en/of bedreigd, zoals een aan haar onbekende man op een tractor op 22 april 2017. Terwijl Saskia een moederzwaan op een nest aan het filmen was (welk nest de week tevoren was vernield), stopte de man (die bij navraag loonwerker blijkt te zijn) zijn tractor bij haar. Hij riep naar Saskia “Wat ben je voor een verschrikkelijk iemand jij! Een verschrikkelijk iemand!” Vervolgens riep en bedreigde hij “ZE MOETEN JE OPPAKKEN EN IN DE BAK GOOIEN JOU!” 

 Op Tweede Paasdag schreeuwde een vrouw (die echtgenote van een jager/boer uit Bergambacht bleek te zijn) naar Saskia “OPDONDEREN!”, terwijl Saskia – uit angst voor bedreigingen en belagingen –  zich voor het eerst weer op de fiets waagde. De zaterdag voor Pasen mepte een aan Saskia onbekende man met zijn hand door het openstaande autoraampje naar Saskia’s hoofd.

 

Pro Krimpenerwaard vraagt zich af of en wanneer de belagers en/of bedreigers van Saskia eens worden aangepakt. Dat geldt ook voor de jagers die aantoonbaar strafbare feiten met dieren plegen en tot nu toe ongemoeid worden gelaten. Pro Krimpenerwaard vindt dat de Politie Krimpenerwaard haar wettelijke taken behoort uit te voeren en dat betekent dat zij in het veld jagers voorafgaande en tijdens het doden van dieren adequaat controleert en tegen overtredingen handhaaft, waarbij zij zich tevoren gedegen kennis van de flora- en faunawetgeving en de verschillende afschot-ontheffingen eigen dient te maken. Bovendien dient de burgemeester de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid- Holland aan te spreken op het totale gebrek aan controle en handhaving door de provinciale toezichthouders op jagers in het veld, waarvoor een forse uitbreiding van de ontoereikende provinciale handhavingscapaciteit essentieel is.

https://www.facebook.com/dierenradar/videos/751771974948073/?pnref=story

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.