Rechterlijke uitspraak illegale ontsluitingsweg te Stolwijk

P1140663
Benedenkerkseweg naar Koolwijkseweg 6

Pro Krimpenerwaard heeft samen met een omwonende de exploitant van het melkgeitenbedrijf Mooi Mekkerland aangepakt die een illegale weg van 600 meter lang en 3 meter breed had aangelegd tussen de Benedenkerkseweg en Koolwijkseweg 6. Op 7 april 2016 hebben wij over deze zaak schriftelijke vragen gesteld. De aanleg van deze weg is in strijd met het bestemmingsplan etc. De gemeente heeft door onze actie de exploitant een dwangsom opgelegd van € 10.000,–. Binnen 2 weken moet het veenweidegebied worden hersteld.  De exploitant heeft deze zaak aan de voorzieningenrechter voorgelegd. Deze heeft op 17 mei uitspraak gedaan. De rechter is met ons van oordeel dat de aangelegde weg onevenredige schade aan de landschappelijke waarde van de gronden toebrengt. De rechter is voorts van oordeel dat er geen uitzicht bestaat op legalisering van de illegaal aangelegde weg. Pro Krimpenerwaard is blij met deze uitspraak en herstel van het landschap.  Zie bijgesloten zaaknummer van de uitspraak en onze schriftelijke vragen aan het college. De termijn van beantwoording is trouwens fors overschreden en wij hebben nog geen begin van een antwoord gezien.

                SPOED!

RAADSVRAAG                                                   

Nr

Datum: 7 april 2016

Vraag artikel 38 Reglement van Orde    

Indiener: Pro Krimpenerwaard

Onderwerp:  “Illegale” ontsluitingsweg tussen Koolwijkseweg 6 en Benedenkerkseweg 81 te Stolwijk

Vragen:

Is uw college inmiddels met deze zaak bekend? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen. Gezien de ernst van de zaak is onmiddellijke stilleggen van het werk aan te bevelen.

Welke maatregelen heeft u vanaf dinsdag 5 april genomen?

Zijn voor deze werkzaamheden de noodzakelijke vergunningen verstrekt?

Is er voor het zware vrachtverkeer ontheffing verleend voor de daar geldende voorschriften van de belasting van de Benedenkerkseweg.

Is hier sprake van het in strijd handelen met het vastgestelde  bestemmingsplan?

Waarom heeft de politie geen actie ondernomen?

Welk orgaan moet hier handhavend optreden?

Waarom heeft u niet tijdig, nadat de melding op dinsdagochtend om 09.00 uur bij u binnenkwam, actie ondernomen?

Waarom heeft u niet onmiddellijk gesproken met de heer V en andere omwonenden?

Samenvattend: graag een uitgebreide reactie op dit dossier en kan dan worden nagegaan of zijn bedrijf de noodzakelijke vergunningen heeft voor het houden van zoveel geiten, of dit ook past binnen het bestemmingsplan en de ontsluitingsproblemen aan de Koolwijkseweg.

Gezien de ernst van de zaak vragen wij u onmiddellijk passende maatregelen te nemen.

Toelichting:

De heer H. V. woonachtig Benedenkerkseweg 81 te Stolwijk heeft mij, ten einde raad, ingeschakeld over de aanleg van een brede weg in het Buitengebied. Tussen de panden 81 en 81A aan de Benedenkerkseweg wordt door een geitenhouder een brede en zeker honderden meters lange weg aangelegd naar zijn bedrijf aan de Koolwijkseweg 6.  Hij heeft ook een brug over de Wetering aangelegd om de ontsluiting mogelijk te maken. Dit was weiland. Hiervoor was er de gebruikelijke ontsluiting van land voor een trekker om op het land te werken.  Zover bekend is voor de ontsluiting geen vergunning verstrekt. Het bestemmingsplan staat deze ontsluiting ook niet toe. Het initiatief komt van de fam. V, waanachtig aan de Koolwijkseweg 6.  Hij heeft ontsluiting voor zijn bedrijf aan deze weg. Daarover zouden spanningen zijn ontstaan. Waarschijnlijk daarom heeft hij deze nieuwe ontsluiting bedacht.

De heer V en anderen zijn niet vooraf geïnformeerd om de uitvoering van deze plannen. Hij heeft hierover op dinsdag 5 april om 09.00 uur telefonisch contact opgenomen met de gemeente. Het was niet mogelijk de ambtenaar hierover te spreken. Hij is daarop om 10.00 uur naar het gemeentehuis gegaan om deze voor hem spoedeisende zaak met de gemeente te bespreken. De betreffende ambtenaar heeft die dag om 13.00 uur naar de heer V gebeld met de mededeling dat de gemeente niet van deze zaak op de hoogte was.

De heer V heeft vervolgens contact opgenomen met het Hoogheemraadschap. Ook zij waren hiervan niet op de hoogte.

Intussen zijn de werkzaamheden doorgegaan en rijden zware vrachtwagens af en aan om bitumen als wegverharder te storten. Op dinsdag 5 april arriveert om 15.45 de politie. Twee agenten maken een praatje met de eigenaar en nog een persoon en na 15 minuten vertrekken zij. Het werk gaat gewoon door. Ook het Hoogheemraadschap komt op dinsdag 5 april om 15.45 uur langs. Ook zij hebben en gesprek met de eigenaar. Daarna komt om 16.50 uur een andere ambtenaar van het Hoogheemraadschap en spreekt met de eigenaar. Opvallend punt is dat het Hoogheemraadschap de zaak niet bekijkt vanaf de Benedenkerkseweg, maar vanaf de Koolwijkseweg. Ook ontbreekt het overleg met de heer Vermeulen.

Op woensdag 6 april is er weer overleg tussen de eigenaar van de geitenhouderij en het Hoogheemraadschap. De heer V is dermate teleurgesteld dat zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap geen actie ondernemen om het werk stil te leggen. Met hem wordt niet gesproken. Intussen worden de werkzaamheden voortgezet. Er wordt zowel overdag als ’s-nachts stevig doorgewerkt.

De heer V neemt contact op met Pro Krimpenerwaard in de hoop dat zijn zaak serieus wordt genomen. Ik heb de heer V vandaag, donderdag 7 april om 10.30 uur bezocht. Bijgesloten de foto’s en een kaart van het gebied. Ik heb zo goed mogelijk de weg ingetekend. Wij delen zijn zorg!

Voor uw informatie geef ik het dossiernummer van deze zaak van het Hoogheemraadschap:  2016-000465.

 

Antwoord college:

 

Ondertekening college:

 

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris,                                        de burgemeester,

 Uitspraak voorzieningenrechter – 17 mei 2016 – zaaknummer 16/3239 – Rechtbank Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.