Burgemeester Bruinsma bedient zich opnieuw van leugens in de raadsvergadering!

Copyright SASKIA VAN ROOY - Jager met aangeschoten zwaan waarvan hij bij volle bewustzijn nekwervels brak - kopie

Eerst worden enkele links weergegeven en dan volgt het artikel. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=228556344159561&id=100010155901173 en http://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/61930/bruinsma-vreest-treffen-jagers-en-activisten.   Hier volgt een fragment van de integrale tekst van de e-mail van Saskia van Rooy aan burgemeester Bruinsma n.a.v. zijn feitelijk onjuiste uitlatingen over misstanden zwanenjacht tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2016. “Ik vind het ronduit schandalig dat u meent mij publiekelijk af te moeten schilderen als een ” jagers volgende actievoerder”, terwijl u mij eigenlijk dankbaar zou moeten zijn dat ik deze gruwelijke misstanden met veel tijd, werk en kosten heb opgespoord en op camera heb vast gelegd! Het is mij inmiddels meer dan duidelijk geworden dat u steeds uw oren liever laat hangen naar zwanendrifters en jagers die stelmatig ongemoeid de wet overtreden en die ongefundeerde (niet op waarheid en/of op feiten rustende) uitlatingen doen, welke lieden weerloze dieren op gruwelijke wijze stelselmatig ongemoeid mishandelen en letterlijk dood martelen.” Hierna volgt de volledige brief. Pro Krimpenerwaard vindt het onacceptabel dat de burgemeester de laatste tijd de raad onjuist informeert. Met andere woorden niet de waarheid spreekt! Dit is in de politiek een doodzonde en wij overwegen in de raad van 29 maart een motie van wantrouwen tegen de burgemeester in te dienen.

Geachte heer Bruinsma,

Ik werd zojuist gewezen op een beeldopname van uw uitlatingen t.t.v. de laatste raadsvergadering, zie onderstaande link op 2.46 t/m 2.52 min.

Ik ben verbijsterd dat u – evenals in het dossier zwanendriften – heeft gemeend tijdens de laatste raadsvergadering apert feitelijk onjuiste uitlatingen over de vermeende toegenomen omvang van de knobbelzwanenpopulatie alsook over “de jagers volgende actievoerders” publiekelijk te moeten doen, die een deugdelijke feitelijke onderbouwing geheel ontberen en kennelijk gebaseerd zijn op bakerpraatjes van boeren en jagers.

U stelt dat mede door het verbod op het zwanendriften de zwanenpopulatie volgens u zou zijn toegenomen en dat er tellingen van 2000 tot 3000 extra knobbelzwanen in de gemeente Krimpenerwaard zouden zijn.

Hoewel u middels de vragen van Ad Struijs van ProKrimpenerwaard al gewezen bent op het feit dat de Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van EZ een onderzoek naar de gevolgen van het verbod op het zwanendriften heeft verricht waarvan inmiddels het rapport bij EZ ligt, heeft u zich kennelijk tevoren niet met de betreffende onderzoekers van de WUR (waaronder de heer dr. Alex Schotman) contact opgenomen om u deugdelijk te laten informeren over deze materie. Indien u zich die moeite wel getroost zou hebben, had u kunnen vernemen dat er – anders dan dat u stelt – GEEN sprake is van een toename van de zwanenpopulatie in het zwanendriftersgebied c.q. in de gemeente Krimpenerwaard. Onderzoek van de WUR wijst uit dat het verbod op het zwanendriften geen toename van de knobbelzwanenpopulatie in het zwanendriftersgebied heeft bewerkstelligd en dat er aldus geen sprake is van een toegenomen zwanenpopulatie. http://www.wageningenur.nl/…/Gevolgen-verbod-zwanendriften-…

Daarnaast is het zo dat juridisch gezien de provincie Zuid Holland de afschot ontheffing knobbelzwanen helemaal niet aan de Faunabeheereenheid ZH had mogen verlenen, omdat een deugdelijke onderbouwing van deze ontheffing geheel ontbreekt. Uit de openbare rapporten van het Faunafonds blijkt o.a. dat er vanaf 2012 t/m heden jaarlijks slechts gemiddeld 3 gevallen van vermeende schade boven 250 euro door knobbelzwanen in de gehele provincie Zuid Holland zijn geweest, welke gevallen percelen van zeer grote oppervlak betreffen waardoor de schade per hectare circa 5 euro tot enkele tientjes per hectare bedraagt. Verder blijkt uit de faunaschadeoverzichten van het Faunafonds dat vanaf 2012 t/m heden slechts eenmaal een geval van vermeende schade in de gemeente Krimpenerwaard is geweest. Het betrof een geval van 307,– euro in Bergambacht op een perceel van 58 hectare, aldus een schade van slechts 5 euro per hectare!

Voorgaande harde feiten rechtvaardigen aldus op geen enkele wijze het stelselmatig massaal dood martelen en (af)schieten van duizenden knobbelzwanen in de afgelopen maanden in de provincie ZH, waarvan mijn beelden aantonen dat daarop geen enkel deugdelijk toezicht in het veld door de provincie (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid) en politie is. Het daadwerkelijk aantal door jagers gedode knobbelzwanen is op geen enkele wijze te controleren. Het afschotcijfer “1052” dat de provincie aan EenVandaag communiceerde is slechts een fractie van het daadwerkelijk door jagers gedode aantal knobbelzwanen, hetgeen mijn beelden bewijzen.

Verder ben ik verbijsterd dat u meent te moeten stellen dat “het volgen door actievoerders van de jagers op hele korte afstand tot escalatie zou kunnen leiden”, waarover u nota bene overleg met het OM, politie, LTO Krimpenerwaard, de Wildbeheereenheid Krimpenerwaard etc. heeft gehad.

Een overleg met het OM, politie en Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid over de gruwelijke misstanden en strafbare feiten die ik afgelopen maanden – vanaf de openbare weg – op camera heb vast gelegd, waarbij o.a. jagers van de WBE Krimpenerwaard stelselmatig knobbelzwanen letterlijk op gruwelijke wijze DOOD MARTELEN was eerder op zijn plaats geweest! EenVandaag heeft in verband met het vroege tijdstip van de tv uitzending waarbij ook kinderen kijken – mijn meest gruwelijke beelden niet op TV vertoond. Het betreft beelden waarop o.a. te zien is dat de jagers Johan B. en Kees W. zwanen die vanaf het weiland proberen op te stijgen, meteen uit de lucht aanschieten en daarop hun honden afsturen. De honden bijten en verscheuren de nog levende aangeschoten gewonde zwanen, terwijl de jagers rustig door lopen. Vervolgens is op een van de beelden te zien dat Johan B. de betreffende aangeschoten gebeten zwaan bij de strot beet pakt en die over zijn rug gooit, waarbij het hele gewicht van de zwaan (gemiddeld 15 kg of zwaarder) aan de vast gegrepen strot hangt.

Daarna is op beeld te zien (dat niet bij EenVandaag vertoond is!) dat jager Johan B. met beide handen de luchtpijp van de zwaan dichtknijpt/wurgt, waarbij de stikkende zwaan met beide vleugels – achterop de rug van Johan B. – gaat klapperen. Omdat het wurgen van de levende zwaan kennelijk onvoldoende effect heeft, gooit Johan B. vervolgens de zwaan in een greppel waarbij jager Bou V den B. het zicht op de daaropvolgende martelpraktijken probeert te ontnemen. Op beeld is te zien dat Johan B. met beide handen minutenlang de nekwervels van de levende aangeschoten gebeten zwaan bij volle bewustzijn disloceert en BREEKT (verboden handeling!), waarbij het bloed uit de gehoorgang van de zwaan druipt en op het verenkleed drupt. Daarna sleept Johan B. de zwaan met de gebroken nekwervels over de grond terwijl de zwaan nog steeds leeft, met zijn lijf en poten trappelt! Als dan eindelijk de politie ter plaatse komt, is te zien dat de zwaan – terwijl de agenten gemoedelijk met de lachende jagers staan te praten – nog steeds leeft en met zijn lijf en poten beweegt. Op beeld is te zien dat agent Palm de bewegende levende (door Johan B. gemartelde) zwaan bekijkt, terwijl de zwaan – met door Johan B. gebroken nek – met zijn lijf, vleugels en poten beweegt. Toen agent Palm tegen Johan B. zei dat hij zag dat de (door hem gemartelde) zwaan nog steeds leefde, verklaarde Johan B. in strijd met de waarheid dat het slechts “stuiptrekkingen” waren. Ik heb beelden van andere soortgelijke andere gevallen waarbij jager Kees W. zelfs de vleugel van een aangeschoten levende zwaan BREEKT en daarna minutenlang de nekwervels van de betreffende zwaan bij volle bewustzijn BREEKT!

Over dit soort gruwelpraktijken van SGP-jager Johan B. en Kees W. zou uw overleg met het OM, politie en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid m.i. moeten gaan in plaats van uw idiote uitlatingen over “jagers volgende actievoerders”, waarbij u de betreffende toezichthouders ertoe dient aan te zetten om zelf in de weilanden de jagers eindelijk eens te gaan controleren! De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid krijgt nota bene daags tevoren van de jagers de locaties waar zij de zwanen gaan doden door en desalniettemin zijn de BOA’s van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid afgelopen maanden op de zaterdagen en andere dagen nimmer ter plaatse geweest om bij heterdaad situaties de jagers controleren en word ik aldus genoodzaakt om dat bij gebreke daarvan dat alsnog op eigen hoge kosten en met gevaar voor eigen leven te doen!

Ik vind het ronduit schandalig dat u meent mij publiekelijk af te moeten schilderen als een ” jagers volgende actievoerder”, terwijl u mij eigenlijk dankbaar zou moeten zijn dat ik deze gruwelijke misstanden met veel tijd, werk en kosten heb opgespoord en op camera heb vast gelegd! Het is mij inmiddels meer dan duidelijk geworden dat u steeds uw oren liever laat hangen naar zwanendrifters en jagers die stelmatig ongemoeid de wet overtreden en die ongefundeerde (niet op waarheid en/of op feiten rustende) uitlatingen doen, welke lieden weerloze dieren op gruwelijke wijze stelselmatig ongemoeid mishandelen en letterlijk dood martelen.

Voor de goede orde: de betreffende jagers dienden zichzelf bij mijn huis en woonomgeving aan. Er is/was dus geen sprake van “jagers volgende actievoerders”. Jagers hebben afgelopen maanden 5 meter achter, naast en voor mijn huis stelselmatig alle aanwezige zwanen op gruwelijke wijze gemarteld en gedood, waarbij ik door hun schoten al in de hele vroege ochtend letterlijk uit bed werd geschoten. Ze schoten daarbij ook op de zeldzame Kleine zwanen met gele snavel, die zelfs – op een haar na – door de ruit van mijn huis waren gevlogen toen zij door de jagers werden beschoten! Het is streng verboden om Kleine zwanen te verstoren en te schieten, maar daarop is reeds al maandenlang geen enkele controle door de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.

Ik maakte alle filmopnames vanaf de openbare weg met een super zoom camera en bevond mij dus niet zoals u ten onrechte stelde “op hele korte afstand” van de jagers. Ik gebruik nimmer geweld en bedreig de betreffende wetsovertreders niet en zal dat in de toekomst evenmin doen. De mensen die mij sinds kort in het veld helpen op te letten, bevinden zich ook op de openbare weg met een verrekijker of camera en gebruiken evenmin geweld en/of bedreigingen jegens de jagers. De filmopnames die ik op de brug bij de straat waar ik woon maakte, is openbaar terrein waar ik dus mag lopen en dus ook mag filmen. Mijn beelden bewijzen dat de jagers zwanen op 50 cm afstand van de openbare weg, voor prive woningen van burgers, genadeloos aanschieten en vervolgens zwaar gewond met door kogels verbrijzelde vleugels achterlaten. Het had op uw weg gelegen c.q. het ligt op uw weg om daarover de betreffende overheidsinstanties c.q. toezichthouders aan te spreken, die tot op heden iedere vorm van deugdelijke handhaving in het veld achterwege lieten. Het zijn dus de jagers zelve die zwanen 50 centimeter van de openbare weg voor prive woningen van inwoners aanschieten en zwaar gewond achterlaten.

Ik wens overigens door u niet langer als “actievoerder” en/of als “(dieren)activiste” bestempeld te worden!!! Ik ben geen actievoerder of dierenactiviste. Deze negatieve betiteling doet geenszins recht aan het werk dat ik belangeloos met uiterste precisie doe. Ik ben dierenarts, oud-advocaat, jurist en klokkenluider, die misstanden m.b.t. dieren opspoort, filmt en die bij de betreffende toezichthouders aan de kaak stelt en om adequate handhaving verzoekt. Indien de betreffende overheidsinstanties falen en weigeren adequaat op de door mij op camera vast gelegde strafbare feiten te reageren, ben ik genoodzaakt de betreffende misstanden in de media aan de kaak te stellen (waaronder mede het falen van de betreffende overheidsinstanties zelve alsook het ontbreken van een deugdelijke juridische onderbouwing van de afschot ontheffing v d Omgevingsdienst Haaglanden). Ik doe aldus – evenals inzake het zwanendriften – het werk dat politie, toezichthouders en provincie verzaken te doen, waarbij ik misstanden en strafbare feiten vanaf de openbare weg film en vast leg. Strafbare feiten die – net zoals in de zwanendrifterskwestie – wederom de bodem van een strafrechtelijk onderzoek gaan vormen, welke strafbare feiten niet aan het licht waren gekomen als ik niet het werk van de falende toezichthouders zelf op eigen kosten en met gevaar voor eigen leven had gedaan!

U stelde daarnaast dat ik uitsluitend met u zou willen praten als Ad Struijs van ProKrimpenerwaard bij het gesprek aanwezig zou zijn. Ook dat is feitelijk niet juist! Ik heb uw secretaresse verzocht om Ad Struijs bij dit gesprek aanwezig te laten zijn, omdat ik graag wil dat hij op de hoogte is van hetgeen besproken wordt. Ik heb niet gezegd of gemaild dat ik niet met u alleen een gesprek zou willen aangaan. Ik heb daartoe eenvoudigweg nog niet de tijd gehad, omdat ik met allerhande andere dringende zaken bezig was/ben (waaronder de uitzending van EenVandaag destijds alsook werkzaamheden voor de Milieurecherche inzake de zwanendrifterstrafzaak).

Ik wil dan ook graag met u alsnog spreken, bij voorkeur in het bijzijn van Ad Struijs (en indien u dit wederom weigert, alleen met u en uw beleidsmedewerker(s)), waarbij ik u o.a. enkele beelden wil laten zien die niet op TV zijn vertoond. Ik zie dan ook graag enkele data van uw secretaresse tegemoet waarop u daartoe in de gelegenheid zou zijn.

Vriendelijke groeten,

Mr. drs. Saskia van Rooy, dierenarts

http://www.hetkontakt.nl/…/bruinsma-vreest-treffen-jagers-e…

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.