Initiatiefvoorstel om een referendumverordening vast te stellen.

19317088-stemmen-in-het-referendum--illustratie-van-een-stembus-hand-zetten-een-stembiljet-in-een-gleuf-van-d[1]Pro Krimpenerwaard heeft in de raadsvergadering van 6 oktober 2015 naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel “opvang vluchtelingen”, via amendement, voorgesteld om een raadplegend referendum te organiseren. Wij willen de inwoners actief kunnen betrekken bij gevoelige onderwerpen en zo ook draagvlak te kunnen meten. Een referendum vormt een aanvulling op de indirecte democratie. De burgemeester, coördinator van het vluchtelingenbeleid, is ook van mening dat de politiek een raadplegend referendum kan starten en de bevolking een raadgevend referendum. Maar er is een probleem, de gemeente heeft geen referendumverordening en die moet dan eerst door de raad worden vastgesteld. In de raadsvergadering van 10 november heeft Pro Krimpenerwaard bij de behandeling van de meerjarenbegroting bij motie voorgesteld om het college op te roepen zo spoedig mogelijk een verordening voor het houden van een referendum aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Het college wilde daar geen tijd voor vrij maken en de motie werd alleen gesteund door D66. Wij hebben nu een referendumverordening opgesteld en vandaag als initiatievoorstel aan de raad ter vaststelling aangeboden.    

Wij zijn namelijk van mening dat inwoners meer betrokken moeten worden bij het bestuur van de gemeente. De door ons voorgestelde bestuurlijke vernieuwing gaat er vanuit dat tijdig in gesprek wordt gegaan met inwoners/vertegenwoordigers om daarmee draagvlak te creëren voor beleid, en om bewoners een serieuze inbreng te laten geven. Het kan echter zijn dat bij het uiteindelijke moment van de besluitvorming bewoners toch de behoefte hebben om via een referendum advies te geven aan de gemeenteraad. Daarom moet er een mogelijkheid komen voor een raadgevend of raadplegend referendum. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat het raadgevend referendum wordt gehouden op initiatief van de inwoners. Een raadplegend referendum wordt gehouden op initiatief van de gemeenteraad. De uitslag van zo’n referendum moet gezien worden als een advies van de bevolking aan de raad. De raad betrekt de uitslag van het referendum (en de opkomst) in zijn definitieve besluitvorming. De regels en mogelijkheden voor het Krimpenerwaardse referendum zijn vastgelegd in de referendumverordening. Er wordt een onafhankelijke referendumcommissie ingesteld die toezicht houdt op het verloop van het referendumproces. Deze commissie geeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de referendumverordening. Misschien dat de gemeenteraad nu wel akkoord gaat en dat is dan winst voor onze inwoners!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.