De politie heeft de jacht geopend op de zwanenvrienden!

12246651_172539283094601_477039085715405185_n[2]
foto van S.v.R – Bep Oostveen – zwanendrifter
Pro Krimpenerwaard gaat artikelen publiceren onder het kopje “De politie heeft de jacht geopend op de zwanenvrienden”. De politie doet dit , naar onze opvatting, om haar eigen functioneren toe te dekken. De aanval is de beste verdediging. Het is zelfs niet uit te sluitend dat er een politiekproces komt tegen de fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard. Wij blijven ons inzetten tegen de mishandeling van zwanen, tegen de (ongecontroleerde) jacht en tegen de illegale rituele slachtingen op boerderijen in de gemeente.

Volgens de dierenarts S.v.R. het volgende bericht. “ De politie maakt vermoedelijk op grond van valse aangiftes van zwanendrifters Oostveen jacht op  “zwanen-facebook-vrienden, die vermeende bedreigingen gericht aan familie Oostveen op facebook zouden hebben geplaatst. De politie heeft een inwoner van het Groene Hart gisteren een brief verstuurd waarin hij/zij wordt verzocht naar het politiebureau in Gouda voor een verhoor van vermeende bedreiging van familie Oostveen te komen. Deze persoon had een – in mijn ogen – onschuldig bericht op een Facebook pagina geplaatst waarbij hij schreef dat de zwanendrifters Oostveen voor de door hen gepleegde strafbare feiten met (wilde) knobbelzwanen de bak in zouden moeten. In de brief van de politie staat: “De politie is een onderzoek gestart naar bedreigingen, die via Facebook gericht zijn aan de familie Oostveen uit Nieuwerbrug aan den Rijn.” Vele harde feiten tonen tot op heden aan dat de zwanendrifters Oostveen GROSSIEREN in het doen van allerhande VALSE aangiftes tegen personen die de door hen gepleegde strafbare feiten met wilde knobbelzwanen op camera vast leggen en/of aan de kaak stellen. De feiten uit mijn eigen lopende strafzaken tonen aan dat de politie immer verzaakt om de feiten waarop de VALSE aangiftes van de zwanendrifters Oostveen zijn gebaseerd deugdelijk en objectief te onderzoeken en nog erger, dat de politie de zwanendrifters Oostveen zelfs behulpzaam is om op grond van VALSE aangiftes onschuldige mensen als verdachten voor een verhoor op te roepen en hen in een record tempo voor de strafrechter te brengen.”

“Ter “onderbouwing” van het kort geding dat de zwanendrifters Piet, Bep en Astrid Oostveen onlangs tegen mij op 28 aug. 2015 hadden aangespannen, hadden zij nota bene VIJF (!) VALSE aangiftes tegen mij gevoegd. Het betrof de VALSE aangifte van stalking d.d. 26 aug. 2014 van Bep Oostveen jegens mij alsmede twee VALSE aangiftes van smaad en laster van Bep Oostveen tegen mij. Het betrof daarnaast een VALSE aangifte van de vrouw van Piet Oostveen en een VALSE aangifte van Angela Oostveen (dochter van zwanendrifter Jan Oostveen, waarvan ik het bestaan niet eens wist). De voorzieningenrechter van de rechtbank doorzag dat al deze aangiftes VALS waren en veegde de vorderingen van familie Oostveen (inclusief hun VALSE aangiftes) direct van tafel. Nog sterker: de voorzieningenrechter oordeelde – op grond van de door mij ter zitting aan hem vertoonde videobeelden – dat niet ik mij jegens de zwanendrifters Oostveen schuldig had gemaakt aan strafbare feiten, maar dat er concrete aanwijzingen waren dat zij zich jegens mij schuldig hadden gemaakt aan het plegen van strafbare feiten!

De achterliggende bedoeling van de zwanendrifters Oostveen van het stelselmatig doen van VALSE aangiftes is overduidelijk: zij proberen daarmee het strafproces inzake de omvangrijke zwanenfraude ten gunste van zichzelf te beïnvloeden door mij als kroongetuige/ontdekster van de door hen gepleegde strafbare feiten in diskrediet te brengen.

De door mij op camera vast gelegde feiten van de afgelopen jaren tonen aan dat de zwanendrifters Oostveen – nadat ze zijzelf ernstige strafbare feiten met WILDE zwanen hadden gepleegd – ZELF de politie belden! Zij weten immers uit jarenlange ervaring dat de politie niet over de kennis, ervaring, capaciteiten, wil, bereidheid en middelen beschikt om strafbare feiten inzake het zwanendriften te kunnen/willen ontdekken/op te sporen en dienaangaande te handhaven en dat zij dus niets van de politie te vrezen hebben. Ik legde diverse malen op camera vast dat ik de politie Krimpenerwaard (die n.a.v. meldingen van de zwanendrifters Oostveen ter plaatse was gekomen) de door mij tevoren op camera vast gelegde strafbare feiten met wilde zwanen (waarop 6 jaar gevangenisstraf staat!) op camera liet zien, die vervolgens WEIGERDE ter plaatse te handhaven en de zwanendrifters vervolgens vrolijk lieten doorgaan met het illegaal leewieken en/illegaal ringen en illegaal mishandelen van wilde zwanen. Vele ooggetuigen verklaarden afgelopen jaren aan mij dat zij de zwanendrifters Oostveen strafbare feiten met wilde zwanen zagen plegen en daarvan melding bij de politie deden. De politie deed die meldingen standaard af met de telefonische mededeling dat de zwanendrifters Oostveen “een vergunning hadden” (zonder te weten waarvoor de ontheffing gold!) en weigerde ter plaatse te komen om de strafbare feiten zelf te bekijken en te handhaven. In de weinige gevallen dat de politie wel ter plaatse kwam, had zij niet de kennis, ervaring en middelen om de door de zwanendrifters gepleegde strafbare feiten op te merken en ter plekke te handhaven. Deze situatie is trouwens tot op heden ongewijzigd gebleven.

De feiten van afgelopen jaren tonen aan dat de zwanendrifters Oostveen vele mensen hebben bedreigd en/of mishandeld en/of hebben achtervolgd/belaagd (waaronder mede ondergetekende), waarbij de politie in het merendeel van de gevallen verzaakte de feiten direct deugdelijk te onderzoeken en zelfs het doen van aangiftes tegen de familie Oostveen probeerde te verhinderen. Enkele slachtoffers verklaarden mij recentelijk dat zij dusdanig door de zwanendrifters Oostveen bedreigd zijn, dat zij het vanwege hun veiligheid niet aandurven om tegen de zwanendrifters Oostveen aangifte te doen.

Verschillende ooggetuigen hebben de zwanendrifters Oostveen nota bene nog afgelopen week op verschillende tijdstippen in het donker met gedoofde lichten met hun terreinwagens (met vangstokken en bootje) alsook met hun prive wagens op “wilde zwanen-strooptocht” gezien! Ooggetuigen hebben de zwanendrifters Oostveen ook nog vele malen tevoren, 2 tot 3 weken geleden, op “wilde zwanen-strooptocht” gezien, waarbij de politie en NVWA in geen velden of wegen te bekennen waren. Ik gaf de meldingen aan de politie en NVWA door, die zoals gewoonlijk weer niet direct ter plaatse konden komen. De recente brief van de politie t.a.v. de vermeende verdachte toont aan dat de politie kennelijk veel te druk is om op grond van vermoedelijk VALSE aangiftes van de familie Oostveen onschuldige mensen op te sporen en te verhoren, terwijl de familie Oostveen in de tussentijd ongehinderd en ongemoeid in het donker met gedoofde lampen verder gaat met het vangen, mishandelen en verhandelen van wilde zwanen. Ongehoord en volstrekt onacceptabel!

Diverse televisie uitzendingen vertoonden afgelopen maanden fracties van mijn videobeelden waarop te zien was dat de zwanendrifters Oostveen op gruwelijke wijze wilde zwanen vingen, illegaal leewiekten, zwaar mishandelden, in hun wagen smeten en daarna illegaal verhandelden, met zelfs de dood tot gevolg hebbende van een aantal wilde zwanen. Deze beelden riepen in Nederland alsook in het buitenland duizenden emotionele reacties van mensen op, die hun afschuw over deze illegale praktijken op social media gaven. De beelden die echter op televisie te zien waren, waren echter mijn minst erge beelden! Mijn videobeelden van bijvoorbeeld jonge wilde knobbelzwanen waarvan de zwanendrifters Oostveen op 4 maanden leeftijd (zo groot als een middelgrote hond!) de vleugels met een schaar door het bot afknipten werden helaas niet op televisie uitgezonden, omdat de zenders bang waren dat mensen dan direct hun tv zouden uit zetten.

Ondanks het feit dat ik als geen ander heel goed begrijp dat mijn (minst erge) videobeelden reacties van ontzetting en verbijstering opriepen en nog steeds oproepen, heb ik steeds op mijn Facebook pagina, in diverse persoonlijke Facebook berichten alsook in het Algemeen Dagblad laten weten dat ik tegen iedere vorm van geweld richting de zwanendrifters ben, tegen eigenrichting ben en tegen berichten ben die mogelijk als bedreiging richting de zwanendrifters zouden kunnen worden opgevat. Oproepen tot geweld en/of tot eigenrichting en/of bedreigingen, hoe symbolisch die wellicht ook bedoeld zijn, helpen mij en de wilde zwanen niet! Het werkt contraductief en het is koren op de molen van de zwanendrifters. De feiten tonen immers aan dat de zwanendrifters dit soort berichten in hun voordeel gebruiken.

Tijdens de recente regiezitting d.d. 5 nov. 2015 inzake het illegaal toe-eigenen, illegaal leewieken, illegaal mishandelen en illegaal verhandelen van wilde zwanen betoogde advocaat Wouters dat de familie Oostveen zou “lijden” onder de media aandacht en vermeende bedreigingen. Het beeld dat de familie Oostveen oproept is duidelijk en bekend: “Wij zijn niet de daders, maar wij zijn de slachtoffers”. En ook: “Als we strafbare feiten mochten hebben gepleegd, straf ons dan niet want we zijn al zo gestraft, we lijden al zo onder de media aandacht en negatieve berichten”. Eenzelfde zielig betoog dat advocaat Wouters al eerder bij het kort geding bij de rechtbank Den Haag op 30 september 2015 ten berde bracht, waarmee de voorzieningenrechter trouwens korte metten maakte en die naar de prullenbak verwees.

Ik wil heel graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over dit merkwaardige politie “onderzoek” naar de vermeende bedreigingen richting familie Oostveen. Als één van jullie een oproep van de politie voor een verhoor inzake vermeende bedreiging van familie Oostveen heeft ontvangen of nog ontvangt, verzoek ik je vriendelijk om mij middels een e-mail naar knobbelzwaan@hotmail.com hiervan op de hoogte te stellen. Privacy is uiteraard gewaarborgd.

Verder zou ik die persoon willen adviseren om je tot advocaat Sébas Diekstra te wenden, die zeer goed op de hoogte is van de lopende strafzaken tegen de zwanendrifters Oostveen en als advocaat behulpzaam kan zijn om de rechten van die persoon optimaal te verdedigen. Sébas Diekstra heeft mijn belangen in de lopende zaken inzake de zwanendrifters Oostveen tot nu toe heel goed verdedigd, zodat ik je hem van harte kan aanbevelen. http://www.diekstravanderlaan.nl/advocaten/

Voor het overige sluit ik mij geheel aan bij de tekst die “Stop het zwanendriften” op haar Facebook-pagina vanavond over deze onverkwikkelijke kwestie plaatste.”

Pro Krimpenerwaard maakt zich grote zorgen over deze gang van zaken en vraagt zich af waarom de politie de tijd niet besteedt aan de bescherming van de zwanen, het toezicht op de jacht en het illegaal ritueel slachten op diverse boerderijen in de gemeente Krimpenerwaard.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.