College wil historische vondst in Schoonhoven verwijderen!

oude funderingsmuren
oude funderingsmuren

Onlangs is gestart met de bouwwerkzaamheden voor het verplaatsen van de snackbar “De Veerpoort”, als onderdeel van de herinrichting van het gebied Buiten de Veerpoort te Schoonhoven. De voormalige gemeente Schoonhoven en de eigenaar van de snackbar sloten eerder een overeenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente een perceel bouwrijpe grond verhuurt aan de eigenaar van de snackbar, waarop hij een nieuwe snackbar mag oprichten. De gemeente heeft een archeologisch vooronderzoek ingesteld. De verwachtingen waren laag en is verder vrijgesteld van verder archeologisch onderzoek. Op grond van feiten is dat een foute beslissing. Pro Krimpenerwaard stelt vast dat het archeologisch onderzoek ondergeschikt is gemaakt aan de snackbar die er perse moest komen. Tijdens het ontgraven van de bouwput zijn op donderdag 29 oktober 2015 resten van een stenen muur aangetroffen. De gemeente noemt dat een toevalsvondst. Wij willen dat verder archeologisch onderzoek wordt gedaan en de resten goed voor het nageslacht in beeld worden gebracht. Wij hebben het college opgeroepen de bouwwerkzaamheden pas te hervatten, nadat de raad/commissie hierover heeft gesproken.

Deskundigen stellen vast dat de resten (waarschijnlijk) behoren tot de versterking, een barbacane of voorpoort, van Schoonhoven. Deze poort staat slechts op één historische kaart aangegeven. Deze is helaas niet boven water gekomen bij het archeologische vooronderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek moet het bevoegd gezag (in dit geval het college) een besluit nemen over de omgang met deze archeologische resten. Het college heeft, gelet op het advies van de archeologische en bouwhistorische adviseurs  besloten de muurresten onder genoemde voorwaarden te laten verwijderen. In de afweging, schrijft het college, dat naast het advies van de deskundigen zij ook laten meewegen dat het verwijderen van de muurresten voor de verdere ontwikkeling van het bouwplan en het plangebied, conform het bestemmingsplan en het herinrichtingsplan noodzakelijk is. Daarnaast zal het niet verwijderen van het deel van de muur dat in de weg zit leiden tot een schadeclaim van de eigenaar van de snackbar. De nieuwe locatie voor de snackbar is door de voormalige gemeente Schoonhoven aan de snackbar opgelegd en in de overeenkomst met hem is opgenomen dat de gemeente zich verplicht tot het beschikbaar stellen van bouwrijpe grond. De eigenaar van de snackbar stelt zich op het standpunt dat de grond niet bouwrijp is en heeft de gemeente inmiddels in gebreke gesteld. De hoogte van de nog te volgen schadeclaim zal afhangen van de uiteindelijke vertraging in de bouw. Op dit moment is daar nog geen bedrag voor te noemen. Pro Krimpenerwaard betreurt deze gang van zaken en vindt de gemeente nalatig. Het besluit om, ten koste van deze waardevolle vondst, door te gaan met de bouw probeert Pro Krimpenerwaard ongedaan te maken. Wij willen dat verder archeologisch onderzoek wordt gedaan en de resten goed voor het nageslacht in beeld worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.